Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
BY
 

Чтение актуальных книжных новинок. Оставайтесь дома! Читайте дома!

Дополнительные бесплатные услуги. Оставайтесь дома! Читайте дома!

75 лет Победы в Великой Отечественной войнеИздания Брестской областной библиотеки им. М. Горького (2000–2015 гг.)

События

1. Алесь Каско : біябібліяграфічны паказальнік / УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага», Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі ; [склад.: Т. С. Кавенька, І. І. Жэлянгоўская ; пад рэд. А. М. Мяснянкінай, В. А. Гарбачэўскай]. – Брэст : [Паліграфіка], 2013. – 132, [16] с. : фат.

2. Алесь Мiкалаевiч Карлюкевiч : біябібліяграфічны паказальнiк / УК «Абласная бiблiятэка iмя М. Горкага» ; [склад.: Т. В. Глазкова i iнш. ; рэд-кал.: А. М. Мяснянкiна і інш.]. – Мінск : Белпринт, 2015. – 394, [1] с., [8] л. фат.

3. Берасцейскія кнігазборы : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання», Брэст, 30–31 кастрычніка 2008 г. / Брэсцкі аблвыканкам, Абласная бібліятэка імя М. Горкага ; [склад.: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька ; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева]. – Брэст : Паліграфіка, 2010. – 464 с., 16 л. іл.

4. Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання : матэрыялы і даклады ІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 31 мая – 3 чэрвеня 2012 г. / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна ; [склад: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька] ; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева. – Брэст : [БрДУ], 2013. – 464 с. : іл.

5. Берасцейскія кнігазборы. Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры ХVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання : матэрыялы і даклады міжнароднага круглага стала, Брэст, 29–31 мая 2013 г. / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага ; [склад.: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька] ; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева. – Брэст : [БрДУ], 2014. – 247 с.

6. Библиопанорама-2. Брестской областной библиотеке — 60 лет. С юбилеем, книжный дом! / Брестская областная библиотека им. М. Горького, Отдел библиотековедения. – [Брест : Брестская областная библиотека им. М. Горького, 2000]. – 59 с.

7. Бібліяпанарама : [інфармацыйна-аналітычнае выданне] / Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага, Аддзел бібліятэказнаўства. – Вып. 1 (1999)– ... . –
Брэст : [Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага], 2000–2014.
Вып. 3. – 2000. – 56 с.
Вып. 4. – 2001. – 57 с.
Вып. 5 / [склад.: А. М. Мяснянкіна, Л. І. Рачкоўская]. – 2002. – 62 с.
Вып. 6. – 2003. – 58 с.
Вып. 7 / [склад.: А. М. Мяснянкіна, Л. І. Рачкоўская, А. Я. Стрыжэвіч]. – 2003. – 62 с.
Вып. 8 / [склад.: А. М. Мяснянкіна і інш.]. – 2004. – 64 с.
Вып. 9 / [склад.: А. М. Мяснянкіна, Л. І. Рачкоўская, А. А. Ветрава]. – 2004. – 71 с.
Вып. 10 / УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага», Аддзел бібліятэка-знаўства ; [склад.: А. М. Мяснянкіна і інш.]. – [УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»], 2005. – 62 с.
Вып. 11. – 2006. – 62 с.
Вып. 12. – 2007. – 80 с.
Вып. 13 / [склад.: А. М. Мяснянкіна, Л. І. Рачкоўская, Л. К. Кароль]. – 2008. – 83 с.
Вып. 14. – [Полиграфика], 2009. – 105 с.
Вып. 15. – [Палікрафт], 2011. – 121 с.
Вып. 16 / [склад.: Л. К. Кароль, Л. І. Рачкоўская]. – [Паліграфіка], 2012. – 111 с.
Вып. 17. – [Палікрафт], 2013. – 135 с.
Вып. 18. – [Паліграфіка], 2014. – 143 с.

8. Брестская крепость: страницы истории : методические рекомендации библиотекарю к 60-летию обороны Брестской крепости / Брестская областная библиотека им. М. Горького, Отдел библиотековедения ; [сост. Л. Н. Бганцева ; ред. А. М. Мяснянкина]. – Брест : [Брестская областная библиотека им. М. Горького], 2001. – 11 с.

9. Брестский мир: 95 лет со дня подписания : библиографический указатель / УК «Областная библиотека им. М. Горького», Информационно-библиографический отдел ; [сост.: Е. И. Жук, М. Н. Путилина ; под общ. ред. А. Н. Вабищевича]. – Брест : Брестская типография, 2013. – 51, [1] с., 4 л. фот. – (Исторические символы Бреста).

10. Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага — сацыякультурны і інфармацыйны цэнтр рэгіёна. Да 70-годдзя з дня заснавання : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 7–8 красавіка 2010 г. / [Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага ; склад. А. М. Мяснянкіна, ; пад агул. рэд. С. Р. Рачэўскага]. – [Брэст : Полиграфика, 2010]. – 151 с., [8] с. іл.

11. Брэсцкая Бiблiя — унiкальны помнiк культуры ХVI стагоддзя: новыя даследаваннi i матэрыялы = Biblia Brzeska — unikatowy zabytek kultury XVI wieku: nowe badania i materiały / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага ; [склад. А. М. Мяснянкіна ; пад агул. рэд. В. Валецкага]. – Мiнск : Паліграфкамбінат імя Я. Коласа, 2015. – 269 с.

12. Горьковские чтения : сборник научных работ / УК «Областная библиотека им. М. Горького», УО «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина», Филологический факультет ; [сост.-рец.: Э. В. Чумакевич, А. М. Мяснянкина, Т. В. Сенькевич ; под ред. З. П. Мельниковой, Т. П. Данилюк]. – Брест : [Изд-во БрГУ им. А. С. Пушкина], 2005. – 122 с.

13. Горьковские чтения : сборник научных работ, Брест, 7 декабря 2006 г. / УК «Областная библиотека им. М. Горького», УО «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина» ; [под ред. З. П. Мельниковой, Т. П. Данилюк]. – Брест : [Изд-во БрГУ им. А. С. Пушкина], 2006. – 81 с.

14. Горьковские чтения : десятая республиканская научно-практическая конференция (Брест, 27 марта 2012 г.) : материалы и доклады / УК «Областная библиотека им. М. Горького», УО «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина» ; под общ. ред. Т. В. Сенькевич и А. М. Мяснянкиной. – Брест : Полиграфика, 2012. – 223 с.

15. Дапаможныя паказальнікі да зборніка «Нарысы гісторыі бібліятэк Брэсцкай вобласці» / УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага», Аддзел бібліятэказнаўства ; [склад. А. А. Ветрава]. – Брэст : [УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»], 2003. – 29 с.

16. Детское чтение для сердца и разума. Вып. 2 : методические рекомендации библиотекарю в помощь работе с книгой / Брестская областная библиотека им. М. Горького, Отдел библиотековедения ; [сост. Е. Я. Стрижевич ; ред. Л. И. Рачковская]. – Брест : [Брестская областная библиотека им. М. Горького], 2004. – 12 с.

17. Думай. Читай. Развлекайся : (из опыта проведения месячника по популяризации периодических изданий для детей и подростков библиотеками Брестской области) / Брестская областная библиотека им. М. Горького, Отдел библиотековедения ; [сост. Е. Я. Стрижевич ; ред. Л. И. Рачковская]. – Брест : [Брестская областная библиотека им. М. Горького], 2004. – 22 с.

18. Живая сказка : методические рекомендации библиотекарям по сказкотерапии и популяризации сказок для дошкольников, детей младшего школьного возраста и руководителей детского чтения / УК «Областная библиотека им. М. Горького», Отдел библиотековедения ; [сост. Е. В. Постыка ; ред. Л. К. Король]. – Брест : [УК «Областная библиотека им. М. Горького»], 2013. – 24 с.

19. Зводны каардынацыйны план навукова-метадычнай работы абласной бібліятэкі і ЦБС Брэсцкай вобласці на … год / УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага», Аддзел бібліятэказнаўства. – Брэст : [УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»], 2000–2015. – 16 вып.

20. Здоровье. Духовность. Красота : методические рекомендации библиотекарю по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодёжи / УК «Областная библиотека им. М. Горького», Отдел библиотековедения ; [сост. М. В. Новикова ; ред.: Л. К. Король, Л. И. Рачковская]. – Брест : [УК «Областная библиотека им. М. Горького»], 2006. – 18 с.

21. Імянныя і геаграфічныя паказальнікі да кніг «Памяць» Брэсцкай вобласці : [зборнік / Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага ; склад: Н. С. Андрэйчук і інш. ; рэдкал.: А. М. Мяснянкіна і інш.]. – Брест : Полиграфика, 2013. – 583 с.

22. Информационный бюллетень новых книг и методических материалов из фонда отдела библиотековедения / УК «Областная библиотека им. М. Горького», Отдел библиотековедения. – Брест : [УК «Областная библиотека им. М. Горького»], 2000–2015. – 32 вып.

23. Каляндар знамянальных і памятных дат на ... год / УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага», Аддзел бібліятэказнаўства. – Брэст : [УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»], 2000–2015. – 16 вып.

24. Книги войны : библиографические указатели / УК «Областная биб-лиотека им. М. Горького» ; [сост.: В. А. Горбачевская и др.]. – Брест : Полиграфика, 2010. – 116 с.

25. Книги и периодические издания до 1941 года: из фонда Брестской областной библиотеки им. М. Горького : библиографический указатель / УК «Областная библиотека им. М. Горького» ; [сост.: В. А. Горбачевская, Е. И. Жук]. – Брест : Полиграфика, 2010. – 116 с.

26. Краязнаўства Берасцейшчыны: стан і перспектывы развіцця : матэрыялы круглага стала, Брэст, 12 снежня 2006 г. / Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага. – Брэст : [БрДУ імя А. С. Пушкіна], 2007. – 56 с.

27. Листая памяти страницы... : Брестской областной библиотеке им. М. Горького 70 лет / [сост. А. М. Суворов ; обраб. мемуаров: Л. И. Рачковская, Л. К. Король ; отв. за вып. Т. П. Данилюк]. – Брест : Полиграфика, 2009. – 111 с.

28. Мікалай Пятровіч Кузьміч: Чалавек стагоддзя : біябібліяграфічны паказальнік / УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага» ; [склад: Т. С. Філіпава, В. А. Гарбачэўская ; пад рэд. А. М. Мяснянкінай, Т. С. Кавенька]. – Брэст : [Паліграфіка], 2011. – 51 с., [8] л. каляр. іл.

29. Нарысы гiсторыi бiблiятэк Брэсцкай вобласцi / Брэсцкая абласная біб-ліятэка імя М. Горкага, Аддзел бібліятэказнаўства ; [склад.: Л. I. Рачкоўская, А. М. Мяснянкiна]. – Выд. 2-е, дап. і перапрац. – Брэст : [Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага], 2001. – 121 с.

30. Нас слова Купалы і Коласа кліча : інфармацыйна-метадычнае пісьмоў дапамогу бібліятэкарам да 125-годдзя з дзён нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа / УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага», Аддзел бібліятэказнаўства ; [склад. Л. І. Рачкоўская ; рэд. Л. К. Кароль]. – Брэст : [УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»], 2007. – 17 с.

31. Правовой курьер : информационно-методические материалы библиотекарям по правовому воспитанию подростков и молодёжи / УК «Областная библиотека им. М. Горького», Отдел библиотековедения ; [сост. А. С. Кузьмина ; ред.: Л. К. Король, Л. И. Рачковская]. – Брест : [УК «Областная библиотека им. М. Горького»], 2008. – 29 с.

32. Предприятия города Бреста : библиографический указатель / УК «Областная библиотека им. М. Горького», Читальный зал природоведческих и точных наук ; [сост. А. Н. Березюк ; ред.: Т. Л. Стасюкевич, В. А. Горбачевская, Т. С. Ковенько]. – Брест : Полиграфика, 2009. – 143 с.

33. Публичные библиотеки Брестчины. Обзор деятельности за … год / УК «Областная библиотека им. М. Горького», Отдел библиотековедения. – Брест : [УК «Областная библиотека им. М. Горького»], 2000–2015. – 16 вып.

34. Сапегиана: книжное собрание рода Сапег [Электронный ресурс] = Сапегіяна: кнігазбор роду Сапегаў / Национальная библиотека Беларуси, Российская национальная библиотека ; сост.: Л. Г. Кирюхина, К. В. Суша ; под науч. ред. Н. В. Николаева, Т. И. Рощиной ; библиогр.: А. М. Мяснянкина, Т. С. Ковенько, А. П. Зайко. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2011. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).

35. Сводный перечень периодических изданий Брестской областной библиотеки им. М. Горького за … год / УК «Областная библиотека им. М. Горького», Отдел комплектования фондов. – Брест : [УК «Областная библиотека им. М. Горького»], 2003–2015. – 13 вып.

36. Сталкеры книжных лабиринтов : методические рекомендации библиотекарям по популяризации современной художественной литературы для детей и юношества / УК «Областная библиотека им. М. Горького», Отдел библиотековедения ; [сост.: А. С. Кузьмина, М. В. Новикова ; ред.: Л. К. Король, Л. И. Рачковская, Г. И. Бурина]. – Брест : [УК «Областная библиотека им. М. Горького»], 2007. – 23 с.

37. Фонд публічнай бібліятэкі: стан, праблемы фарміравання, перспектывы : матэрыялы абласнога семінара дырэктараў і загадчыкаў аддзелаў камплектавання і апрацоўкі літаратуры ЦБС / УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага», Аддзел бібліятэказнаўства ; [склад.: А. М. Мяснянкіна і інш.]. – Брэст : [УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»], 2006. – 48 с.

38. Человек на своей земле : методические рекомендации библиотекарям по патриотическому воспитанию молодёжи / УК «Областная библиотека им. М. Горького», Отдел библиотековедения ; [сост. А. С. Кузьмина ; ред.: Л. К. Король, Л. И. Рачковская]. – Брест : [УК «Областная библиотека им. М. Горького»], 2006. – 20 с.

39. Юзаф Ігнацый Крашэўскі (1812–1887) [Электронны рэсурс] = Józef Ignacy Kraszewski = Юзеф Игнаций Крашевский = Юзеф Ігнацій Крашевський / Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага [і інш.] ; склад: Л. В. Гарбачова, А. М. Мяснянкіна ; пад навук. рэд. Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2013. – 2 электрон. апт. дыскі (DVD) + буклет.

40. Юлиан Урсын Немцевич: жизнь и творчество : биобиблиографические материалы / УК «Областная библиотека им. М. Горького», Отдел краеведческой литературы и библиографии ; [сост.: Т. С. Ковенько, И. А. Павлючук, Х. Байковска]. – Брест : Брестская типография, 2007. – 54 с. : фот.