Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
BY
 

Жить с удовольствием!

Рыгор Барадулін. 85 год з дня нараджэння


Дары

Дары – дань уважения читателей Библиотеке, её миссии и месту в обществе.

Дары являются одним  из дополнительных способов пополнения фондов Библиотеки путём безвозмездной передачи источников информации на разных носителях  учреждениями, организациями,издательствами, другими библиотеками, частными лицами и т.д.

Все подаренные издания занимают достойное место в фондах читальных залов, домашнего абонемента, отдела хранения основного и обменно-резервного фондов Библиотеки и доступны любому её пользователю.

Информация о поступивших дарах отражается в карточных и электронном каталоге (ЭК) Библиотеки.

Лучшие, наиболее ценные издания, а также книги с автографами  используются в выставочной работе.

Библиотека с благодарностью принимает  дары от своих читателей – ценителей и любителей книги.

Дары частных лиц
Агеев Александр Григорьевич
Агееў, А. Р. Фарміраванне і дзейнасць Магілёўскага Беларускага Камітэта (1917—1918 гг.) / Аляксандр Агееў. - Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. - 288, [1] с.


У выданні асвятляецца і аналізуецца стварэнне і дзейнасць Магілёўскага Беларускага Камітэта (1917–1918 гг.) у кантэксце працэсаў нацыянальнага самавызначэння беларусаў, фарміравання беларускай дзяржаўнасці і грамадзянскай супольнасці ў пачатку ХХ ст. Упершыню ў беларускай гістарыяграфіі грунтоўна і пакрокава разглядаецца арганізацыйная, культурна-асветніцкая і грамадска-палітычная дзейнасць адной з самых паспяховых беларускіх арганізацый рэвалюцыйнай эпохі, друкуюцца шматлікія дакументы Камітэта, паказваюцца вытокі падтрымкі ідэі беларускай дзяржаўнасці, і ў прыватнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, жыхарамі Магілёва.

Аляхновіч М. М.
Самойла, Г. С. Чароўны ліхтарык : казка / Галіна Самойла ; [малюнкі А. Каскевіч]. - Гродна : ЮрСаПринт, 2013. - 63 с.

Галіна Самойла - сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі. Лаўрэат прэміі "Залаты купідон" за кнігу вершаў і прозы "Зоркі над маўклівай адзінотай" (2001 г.).
Аўтар паэтычных зборнікаў "Сола для галасоў" (2001 г.), "Между светом і тьмой" (2004 г.).
"Чароўны ліхтарык" - казка для дзяцей сярэдняга ўзросту. А магчыма - і для дарослых.

Аляхновіч, М. М. Вясновы роздум. З любоўю, надзеяй і вераю : зборнік вершаў / Мікола Аляхновіч. - Брест : Альтернатива, 2020. - 119 с.

Кніга - пэўнае падсумаванне на адным з жыццёвых прыпынкаў аўтара, спроба асэнсаваць і ацаніць вагу і вартасць асобы ў сучасным свеце.

Самойла, Г. С. Зоркі над маўклівай адзінотай : [вершы і проза] / Галіна Самойла. - Мінск : Беларускі рэспубліканскі літаратурны фонд, 2011. - 190, [1] с.

З дзяцінства я асэнсоўвала жыццё ў вершах. І прапаную вам свае разважанні, пытанні, пачуцці, адкрыцці, вобразы, згадкі, здагадкі...
Мне вельмі хочацца быць пачутай і зразуметай, але на ўсё - воля Бога.

Ажажа, Т. С. Паслухайце, што людзі кажуць... : матэрыялы да рэгіянальнага слоўніка Брэстчыны / Т. С. Ажажа, Л. В. Леванцэвіч. - Брэст : БрДУ, 2019. - 61 с.

У выданні пададзены адметныя словы і выразы в.Здзітава Бярозаўскага раёна, што дапамагаюць уявіць значнасць і самабытнасць дыялектнай мовы Брэсцка-Пінскага Палесся. Матэрыялы слоўніка могуць быць выкарыстаны на занятках па беларускай дыялекталогіі, на спецкурсах і спецсемінарах, пры напісанні курсавых, дыпломных і магістарскіх работ, у школьным навучанні.
Адрасуецца вучням, студэнтам, даследчыкам-лінгвістам, настаўнікам і ўсім тым, хто неабыякавы да лёсу роднай мовы.

Арефьевa А. В.
Багушэвіч, Ф. Творы : [вершы] / Францішак Багушэвіч ; [прадмова Я. Янушкевіча]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. - 148, [2] с.

Імя Францішка Багушэвіча (1840 – 1900) – з самых дарагіх нашаму народу. Адзін з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры, ён ярка выявіў свой талент перадусім у паэзіі. У кнізе змешчаны як арыгінальны варыянт яго вершаў (лацінка), так і кірылічны, зразумелы сучаснаму чытачу.

Маловичко, А. В. Onko—stop. Битва против рака : самоучитель для тех, кто хочет победить болезнь / Анатолий Маловичко. - Москва : АСТ : Прайм, 2014. - 413, [1] с. - (Проверено! Рекомендую).

Книга известного натуроплата Анатолия Маловичко посвящена одной из самых острых и проблемных тем современной медицины - предотвращению возникновения и развития онкологических заболеваний, а также поддержанию и - самое главное - восстановлению здоровья больных раком.
И главные шаги на пути к обретению счастливого долголетия - здоровый образ жизни и целенаправленное антираковое питание!

Кушниров, М. А. Светлый путь, или Чарли и Спенсер / Марк Кушниров. - Москва : ТЕРРА—Книжный клуб, 1998. - 315, [2] с., [4] л. ил., портр. - (Мемуары).


Любовь Орлова и Григорий Александров прошли вместе светлый путь создания советского мюзикла. Двойной портрет лучезарной звезды и фаворита тоталитаризма на фоне Эпохи и Кино поможет читателю лучше понять, зачем "ее каблуки выстукивали мелодию несбыточного счастья" и почему баловень и фаворит Судьбы искренне повторял: "Все хорошо! Все будет хорошо".
Творчеством была не только работа, но и личная жизнь Чарли и Спенсера, как называла друг друга в интимном общении эта известная миллионам людей "звездная" пара, одновременно очень закрытая даже для близких. О многих ее тайнах, о том, как зажигаются звезды и кому это нужно, рассказывает киновед Марк Кушниров. Впервые публикуются стихи талантливой актрисы.

Кавказский крест России : иллюстрированная историческая хроника в 4 т. / [автор-составитель Ю. Ю. Ильяшенко-Магай]. - Москва : [б. и.], 2007. - 511 с., [1] л. портр.


Предлагаемая книга написана профессиональным историком и ученым-богословом. Знаменитая Кавказская война в ней рассматривается без ретуши, с чисто православной позиции российских государственников.

Кнопп, Г. Женщины Гитлера и Марлен / Гвидо Кнопп ; [перевод с немецкого Т. Ф. Датченко]. - Москва : АСТ : Астрель, 2006. - 413, [2] с. - (Неизвестные знаменитости).


Они не были вдовами погибших солдат или женщинами, оставшимися без крова с детьми на руках, они были столпами режима нацистской диктатуры или благожелательными спонсорами партии. Женщины поддерживали Гитлера часто по личным причинам, так же как и мужчины. Они голосовали за него, сотрудничали с ним и закрывали глаза на его преступления. По тем же причинам они выступали против диктатора и его режима, вступали в Сопротивление и публично выступали против нацизма. Шесть женщин - шесть судеб: соратницы, сторонницы и враги. В эту книгу вошли очерки, посвященные подруге и жене фюрера Еве Браун, соратнице Магде Геббельс, музе Гитлера Винифрид Вагнер, мастеру нацистской пропаганды Лени Рифеншталь, певице Царе Леандр и врагу диктатора Марлен Дитрих.

Трезиддер, Д. Хью Грант : неавторизованная биография / Джоди Трезиддер ; [перевод с английского Д. Сомова]. - Москва : ТЕРРА—Книжный клуб, 1998. - 282, [1] с., [4] л. ил., портр. - (Кумиры).


Книга Джоди Трезиддер - первая биография известного актера Хью Гранта. Автор рассказывает о восхождении Гранта к вершинам славы, о романтических и темных сторонах его жизни.

Эдрих, М. Загадочная Коко Шанель / Марсель Эдрих ; перевод с французского Натэллы Тодрия. - Москва : Глагол : Альпина нон-фикшн, 2010. - 406, [1] с., [16] л. ил. - (Le Temps des Modes)


В книге друга и многолетнего «летописца» жизни Коко Шанель, писателя Марселя Эдриха, запечатлен живой образ Великой Мадемуазель. Автор не ставил перед собой задачу написать подробную биографию. Ему важно было донести до читателя ее нрав, голос, интонации, манеру говорить. Перед нами фактически монологи Коко Шанель, в которых она рассказывает о том, что ей самой хотелось бы прочитать в книге о себе, замалчивая при этом некоторые «неудобные» факты своей жизни или подменяя их для создания законченного образа-легенды, оставляя за читателем право самому решать, что в ее словах правда, а что — вымысел.

Станкевіч, Я. Крыўя-Беларусь у мінуласьці : [гістарычныя творы] / Ян Станкевіч. – 2-е выд., папраўленае. – Вільня : Інстытут беларусістыкі ; Беласток : Беларускае гістарычнае таварыства, 2010. – 772 с.


Ян Станкевіч (1891–1976) — аўтар прац па беларускай гісторыі, гістарыяграфіі, мовазнаўстве. Нарадзіўся ў Беларусі, памёр у Амерыцы. У зборнік увайшлі гістарычныя творы, апублікаваныя на беларускай мове з 1930 і да 1978 года, у т. л. выдадзеныя падчас Другой сусветнай вайны на тэрыторыі, занятай нямецкімі войскамі. Пераважная большасць апублікаваных твораў раней была недаступна беларускаму чытачу.

Россия ХVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Записки императрицы Екатерины II / Репринтное изд.. - Москва : Наука, 1990. - 277, [1] с.


Репринтное издание мемуарных источников XVIII в. — „Записки сенатора И.В. Лопухина”, „Записки императрицы Екатерины II”, „Записки княгини Е.Р. Дашковой” — продолжает публикацию исторических материалов Вольной русской типографии Герцена и Огарева (осуществленную Институтом истории СССР Академии наук СССР). Воспроизведение „Записок” сопровождает специальный том, раскрывающий сложную судьбу каждого из публикуемых памятников, их место в общественном движении XIX века и вписывающий их в общую картину политической истории России XVIII столетия. Помещенные в данном томе „Записки императрицы Екатерины И” охватывают период от прибытия ее в Россию (1744 г.) до 1758 г.

Князьков, С. А. Очерки из истории Петра Великого и его времени / С. Князьков. - Репринтное воспроизведение изд. 1914 г.. - Москва : Культура, 1990. - 648, [1] с., [7] л. портр.


Издательство предлагает читателям популярное исследование периода истории Российского государства конца XVII — начала XVIII веков, названного впоследствии эпохой петровских преобразований. Автор воссоздает широкую картину общественно-политической жизни России, осуществлявшей реформы как в области государственного и военного строительства, так и в сфере промышленности и торговли, культуры и просвещения, общественных институтов, устройства и развития городов, положения сословий и т.д.
Книга содержит сведения о жизни Петра I, полной напряжения и драматизма, и существенно дополняет характеристику выдающегося исторического деятеля России.

Этерингтон-Смит, М. Сальвадор Дали / Мередит Этерингтон-Смит ; [перевод с английского Е. Г. Гендель ; автор предисловия Р. Дешарн]. - 2-е изд.. - Минск : Попурри, 2002. - 556, [3] с., [12] л. ил.


Подробный иллюстрированный рассказ о жизни и творчестве знаменитого испанского живописца - сюрреалиста, виртуоза, безудержного фантазера, мастера парадоксов, носителя оригинального таланта, одного из тех, которые прославили уходящий XX век.

Аркушин Григорий Львович
Аркушин, Г. Л. Словник західнополіських діалектизмів у художній літературі / Григорій Аркушин ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут філології та журналістики. - Луцьк : Іванюк В. П., 2018. - 266 с.


Пропонований ‘‘Словник західнополіських діалектизмів у художній літературі” - це своєрідне доповнення “Словника західнополіських говірок” Г. Аркушина (Луцьк, 2016). У реєстрі цієї лексикографічної праці подані діалектизми, вибрані з художніх творів (проза, поезія, драма), зокрема і з перекладів місцевими говірками, та з нарисів і листів письменників, що переважно народилися й жили довший час на Західному Поліссі (Волинське Полісся, Берестейщина, частково Підляшшя).

Атрошчанка Ганна М.
Атрошчанка, Г. М. Падарунак : [казкі / Ганна Атрошчанка. - Гомель : Рэдакцыя газеты "Гомельская праўда", 2020. - 71 с.

Казкі - гэта таксама літаратурны твор аб выдуманых падзеях, якія адбываюцца ў рэальным жыцці і прыродзе. Яны вучаць хлопчыкаў і
дзяўчынак дабрыні, любові, беражлівым адносінам дя ўсяго жывога на зямлі, выхоўваюць патрыятызм.

Барысюк А.
Брэст — горад Бібліі : турыстычны маршрут. - [Б. м. : б. в., 2019?]. - 30 с.


У кожнага месца свая ўнікальная гісторыя. Брэст - не выключэнне. Ён стаіць на мяжы дарог і эпох. І так сталася, што адным з галоўных сімвалаў горада над Бугам з'яўляецца Біблія.
Гэтая брашура, з аднага боку, даніна павагі людзям, якія адкрылі свайму народу Біблію. А з другога, спроба пабудаваць мост паміж пакаленнямі. Для гэтага запршаем Вас адправіцца разам з намі ў падарожжа, у час якога мы даведаемся гісторыю Брэста ад часу выхаду Радзівілаўскай Бібліі да выдання Новага Запавету і Псальмаў Л. Дзекуць-Малей і А. Луцкевіча. Наш экскурсійны маршрут так і называецца "Брэст - горад Бібліі".

Басов Сергей Владимирович
Великая реформа: русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем: юбилейное издание / Историческая комиссия Учебного отдела О.Р.Т.З.; ред. А.К.Дживелегова и др. – Москва: Изд. Т-ва И.Д.Сытина, 1910–1911. Т.5. – 1911. – 308, [3] с.: цв. ил.


«Великая реформа» — юбилейное издание, посвящённое пятидесятилетию осуществления Крестьянской реформы 1861 г. в России, выпущенное в 1910–1911 гг. товариществом  И. Д. Сытина в виде комплекта из шести томов большого энциклопедического формата. 


Книга предназначена всем, кто интересуется историей.

Баюра А.М.
История XIX века : [в 8 т.] / под редакцией Лависса и Рамбо. – Москва : Государственное Социально-Экономическое Издательство, 1937. – Т. 7. – 464 с., [9] л. ил., портр.


Это наиболее полная, последовательно изложенная история XIX века, изданная в 8 томах. Издание отличает живой язык повествования, обилие приведённых фактов, подробно прослеживается взаимосвязь и общие корни исторических событий в различных странах, их взаимное влияние. Седьмой том включает события 1870–1900 гг.

Белый Алексей Ильич
Белы, А. І. Жыві, дзе ўдосталь ветру... : вершы, эсэ / Аляксей Белы. - Мінск : Ковчег, 2018. - 150 с.


Чарговая кніга сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў Беларускага ПЭН-цэнтра і Беларускай асацыяцыі журналістаў Аляксея Белага мае некалькі раздзелаў. Найперш гэта новыя вершы. Пра дзяцінства, вучобу, работу, уласныя пачуцці і адчуванні. Вядома, не ўсе вершаваныя творы, што ўвайшлі ў гэты зборнік, напісаныя “на адным уздыху”. Некаторыя з іх чакалі дапрацоўкі доўгія гады...

Бельская Елена Леонтьевна
Бракель, А. Пад чырвонай зоркай і свастыкай: Баранавіччына ў 1939—1944 гг.: Заходняя Беларусь пад савецкай і нямецкай акупацыяй / Аляксандр Бракель. - Смаленск : Інбелкульт, 2018. - 486 с.


У працы на прыкладзе адміністрацыйнай адзінкі, якая ў міжваеннай Польшчы мела назву Навагрудскага ваяводства, у БССР (1939—1941 і 1944—1954 г.) — Баранавіцкай вобласці, а падчас нямецкай акупацыі (1941—1944 г.) — Баранавіцкай акругі Генеральнага камісарыята Беларусі, даследуецца штодзённае жыццё яе жыхароў. Хоць савецкія і нямецкія рэжымы вызнавалі адрозныя ідэалогіі, абодва яны былі людажэрскія. Як адныя, так і другія практыкавалі тэрор супраць мірнага насельніцтва і імкнуліся вынішчыць цэлыя яго групы. Саветы ажыццявілі пагалоўную дэпартацыю з рэгіёна польскіх вайсковых асаднікаў з сем’ямі, нацысты ж зганялі яўрэяў у гета, каб неўзабаве пачаць іх фізічную ліквідацыю.

Бибик Лариса Григорьевна
Варшавское восстание 1944 в документах из архивов спецслужб / составление и редакция В. Виноградова и др. ; перевод Р. Мельхэр и др. - Москва : Варшава : [б. и.], 2007. - 1377 с., [24] л. ил. + 2 карты.


Варшавское восстание 1944 года – особо трагический момент в истории Польши. Драма, разыгравшаяся в Варшаве в период с 1 августа по 2 октября 1944 года, оставила глубокий след в коллективной памяти не только варшавян, но и всего польского народа. На протяжении 63 дней отряды Армии Крайовой при поддержке всех действовавших на то время в городе подпольных организаций и гражданского населения сражались с немецкими военно-политическими подразделениями. Ожесточенность боев, по оценке немецких источников, можно сравнить с боями в Сталинграде.

Бобрук О. С.
Карп, Х. Детский сон : простые решения для родителей / Харви Карп ; перевод с английского [М. Жуковой]. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2016. - 451 с. - (Мировой бестселлер)


Сон – важнейшее условие правильного развития ребенка. Однако похвастаться идеальным сном своего малыша могут единицы. Известный во всем мире педиатр Харви Карп готов помочь вам решить проблемы со сном всего лишь за неделю. И это самая хорошая новость из всех возможных! На каждый важный период развития, от рождения до пяти лет, у доктора есть простые и при этом удивительно эффективные советы, сочетающие мудрость древних с новейшими достижениями науки. Эта книга – бесценное руководство для тех, кто хочет решить проблемы со сном быстро и без лишних усилий; для всех, кто хочет видеть своего малыша самым счастливым на свете.

Боровский Анатоль
Боровский, А. Искушение : роман-фантасмагория / Анатоль Боровский. - Минск : Асобны, 2007. - 304 с.


Каждый день нас преследуют искушения. Чтобы избежать их, мы должны жить по Заповедям Бога, постоянно обращаясь к Библии. В ней все ответы на наши вопросы и сомнения. Книгу книг мы должны читать вдумчиво, пропуская через разум и сердце, ничего не добавляя, не домысливая, чтобы не попасть под влияние противников Всевышнего... Художник Антон Климович поддался искушению потусторонних сил, и ему стоило больших трудов вырваться из дьявольских сетей.

Брытун Анатоль
Людзі Янаўскага краю / [аўтар тэксту і ўкладальнік: І. Гетман ; прадмова Ю. Бісуна ; фота В. Міхальчука, В. Жушмы]. - Мінск : Звязда, 2018. - 163, [3] с.

Кніга расказвае пра людзей, якія зрабілі значны ўнёсак у духоўнае жыццё Іванаўскага раёна, іх ведаюць як прафесіяналаў сваёй справы і сапраўдных патрыётаў Янаўскай зямлі.
Выданне кнігі прысвечана XXV Дню беларускага пісьменства, сталіцай якога ў 2018 годзе стаў горад Іванава – старажытны Янаў.

Брытун, А. Трылогія прыгод тысячагоддзя : легенды і аповесць / Анатоль Брытун. - Брэст : Альтернатива, 2019. - 179 с.

У кнігу ўвайшлі тры творы аўтара, прысвечаныя гераічным старонкам нашай мінуўшчыны: супрацьстаянне з вікінгамі, змаганне з мангола-татарамі і крыжакамі.
Героямі сваіх твораў аўтар выбраў ятвягаў і літвінаў, якія мужна змагаліся за сваю незалежнасць, адстойвалі сваю зямлю і свой гонар.
Кніга прызначана для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй.

Вабищевич Александр Николаевич
Міждыяцэзіяльная вышэйшая духоўная семінарыя імя святога Тамаша Аквінскага ў Мінску. - [Б. м. : б. в., 2019?]. - 14, [3] с.

Борелли, А. А. Фатимская весть: Трагедия или Надежда? / Антонио А. Борелли ; перевод с французского Владимира Зелинского. - Paris : Lumieres sur l'Est, 1992. - 79 с.

Матулевіч, Ю. Духовы дзёньнік / Блаславёны Юры Матулевіч ; [пераклад з літоўскай мовы: С. Шупа ; прадмова А. Банецкага]. - Рым : Друя : Postulazione Generale dei Padri Mariani, 1997. - 127, [3] с.

Псалтыр. - Выд. 2-е, выпраўленае і дапоўненае. - Мінск : Рымска-Каталіцкі прыход Святога Сымона і Святой Алены : Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 2018. - 395 с.


У юбілейным выданні Псалтыра ўпершыню прыводзіцца поўны тэкст песнаспеваў цара Давіда на сучаснай беларускай літаратурнай мове, падрых-таваны сумесна лінгвісгамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і камісіі па перакладзе адпаведнай літаратуры пры Мінскім касцёле Святога Сымона і Святой Алены. Таксама падаюцца прадмова Ф. Скарыны да Псалтыра 1517 г., звесгкі пра цара Давіда і адлюсграванне яго як прарока і аўтара песнаспеваў у іканапісе і выяўленчым масгацтве, кароткі тлумачальны слоўнік.


Русский язык на евразийском пространстве: совместное достояние и новые вызовы : сборник материалов международных конференций / под редакцией И. А. Прихожан и В. И. Супруна. - Волгоград : Поликарпов И. Л., 2013. - 306 с.


Международная конференция «Русский язык на евразийском пространстве: совместное достояние и новые вызовы» прошла 6-9 июля 2013 года в Одессе. Организаторами и участниками конференции выступили Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, Институт гражданского общества, Волгоградский филиал Российского фонда культуры при поддержке фонда «Русский мир». В настоящий сборник вошли материалы конференции.


Сварчевский, А. В. Православное монашество Подолии IV — 30-е гг. XX века : исторические очерки — попытка анализа / А. В. Сварчевский. - Винница : Братство им. о. Серафима Роуза : Винницкий Церковно-Исторический Комитет, 2009. - 55, [1] с.


В данной публикации впервые в отечественной церковной истории рассматривается вопрос о существовании монашества на Подолии с древнейших времен, а также исследуется становление и развитие монашества, начиная с древнерусского периода. Книга дает возможность увидеть закономерности исторического процесса развития Подольского монашества, его связь с древней и современной историей Подолии. В публикации дается анализ и сопоставление различных точек зрения отечественной и зарубежной церковной историографии относительно Подольского монашества.

Фрагмэнты : [альманах / галоўны рэдактар І. Бабкоў]. - Менск : Выдавец Зьміцер Колас, 1998— Вып. 11, вясна 2006. - 2006. - 247 с.


Адзінаццаты выпуск легендарнага альманаха «Фрагмэнты», зь якога пача-лося сучаснае беларускае мысьленьне, выходзіць у новым канцэптуальным фармаце (філязофія, антрапалёгія, гісторыя ідэяў). Ён прысьвечаны інтэлек-туальнай спадчыне Ежы Гедройца.

Адрасуецца ўсім, хто цікавіцца філасофіяй.


Хлеб наш насущный / [текст русского издания подготовил Б. Страйкен ; перевод: Ю. Смирнова, И. Котенко]. - USA : World Wide Printing Duncanville, 1998. - [378] с.

ХроnoΣ : церковно-исторический альманах / Минская духовная академия, Кафедра церковной истории и церковно-практических дисциплин ; под общей редакцией А. В. Слесарева. - Минск : Издательство Минской духовной академии, 2013— № 3. - 2016. - 144, [1] с.


Церковно-исторический альманах «Хроno?» издается кафедрой церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии. Издание ориентировано на историков, краеведов, преподавателей духовных и светских учебных заведений, студентов, учащихся, а также всех, интересующихся вопросами церковной истории.

Панькоў, М. Хроніка беларускага жыцця на чужыне (1945—1984) / Мікола Панькоў. - Мінск : БІНіМ, 2001. - 330, [1] с. - (Бібліятэка часопіса "Беларускі гістарычны агляд"). - (Матэрыялы да беларускай гісторыі).


Кніга Міколы Панькова — адмысловая энцыклапэдыя эміграцыйнага жыцьця. Аўтар сабраў усе магчымыя зьвесткі пра акцыі, сьвяты, імпрэзы беларускіх дзеячоў, што воляю лёсу апынуліся на чужыне. Кніга зьмяшчае шмат фотаздымкаў з жыцьця беларускай эміграцыі.

Культура — основа славянского братства / под редакцией И. А. Прихожан и В. И. Супруна. - Волгоград : Поликарпов И. Л., 2012. - 255 с.


В рамках сотрудничества Волгоградского государственного социально-педагогического университета и Брестского государственного университета в 2012 году были проведены научно-практические конференции «Традиции патриотизма совместной истории» и «Культура - основа славянского братства». Организатором этих конференций была ВРОО «Институт гражданского общества», финансовую поддержку оказывал фонд «Русский мир», В организации участвовал Волгоградский филиал Российского фонда культуры. В настоящий сборник вошли материалы обеих конференций.

Золотая звезда: города-побратимы — символ совместного наследия : сборник материалов международных конференций / под редакцией И. А. Прихожан и В. И. Супруна. - Волгоград : Поликарпов И. Л., 2007. - 310 с.


В 2012-2013 гг. в Волгограде, Бресте и Одессе состоялся ряд международных конференций по проблемам истории, политики, культуры, языков восточнославянских народов. Их организаторами были Волгоградский государственный социально-педагогический университет и «Центр гражданского образования». При реализации проекта используются средства государственной поддержки (Грант) в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 03.05.2012 N 216-рп. В организации участвовал Волгоградский филиал Российского фонда культуры. В настоящий сборник вошли материалы конференций. 

Города-побратимы: взаимодействие во имя развития / Волгоградский Центр гражданского образования, Волгоградский государственный социально-педагогический университет. - Волгоград : Поликарпов И. Л., 2007. - 179 с.


В рамках реализации программы «Побратимы» в июне-сентябре 2012 году были проведены мероприятия Международного гражданского форума «Города-побратимы: взаимодействие во имя развития», в том числе, научно-практические конференции «Традиции патриотизма совместной истории» (Брест) и «Культура - основа славянского братства» (Волгоград). Организатор форума - Волгоградский Центр гражданского образования, получивший поддержку РОО «Институт проблем гражданского общества» (Москва).

Тварановіч-Сеўрук, Г. П. Верасы Дараганава : [зборнік лірыкі] / Галіна Тварановіч-Сеўрук ; [мастак У. Правідохін]. - Мінск : Беларускі кнігазбор, 2000. - 91, [4] с.


Другі паэтычны зборнік Галіны Тварановіч-Сеўрук — працяг усхваляванага пошуку адказаў на спрадвечныя пытанні быцця, роздум над лёсам чалавека ў Вечнасці. Лірычная гераіня ўспрымае жыццё як найвялікшы дар, у берагах якога кожны спраўджваецца як універсальная духоўная магчымасць у паўсядзённым выбары абставін, узрастаючы ў любові да роднай зямлі, вялікай чалавечай сям’і.

Рублеўская, Л. І. Рыцарскія хронікі : вершы / Людміла Рублеўская ; [ілюстрацыі аўтара]. - Маладзечна : [б. в.], 2001. - 81 с.

Стажиньская, М. Одиннадцать мучениц / Мария Стажиньская ; перевод с польского: Лариса Михайлик ; [автор предисловия епископ А. Кашкевич]. - Гродно : Гродненская Римско-Католическая Епархия, 1999. - 72, [1] с., [6] л. ил., портр.

Дунаев, М. М. Вера в горниле сомнений : православие и русская литература в XVII — XX вв. / М. М. Дунаев. - Минск : Православная инициатива, 2005. - 319 с.


Издание выпущено по заказу Свято-Успенского Жировицкого монастыря.

Край = Kraj : Дыялог на сумежжы культур / рэдактары А. Агееў і Я. Іваноў. - Магілёў : Абласная друкарня, 2000. - 263 с.


Першая на Магілёўшчыне спроба абмену думкамі беларускіх і польскіх аўтараў па розных праблемах міжкультурных стасункаў.

Для гісторыкаў, культуролагаў, філолагаў.

Елизаров, С. А. Формирование и функционирование системы административно-территориального деления БССР (1919—1991 гг.) : [монография] / С. А. Елизаров. - Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2009. - 222 с.


Рассмотрены этапы, технологии формирования и трансформаций административно-территориального деления Белорусской ССР с момента ее образования до распада СССР и обретения независимости. Предпринята попытка исследования представленной проблемы на стыке политической истории, истории государства и права и экономической истории. Показана связь изменения административно-территориального деления республики со стратегией и тактикой партийно-советского руководства. Проанализирован советский исторический опыт осуществления административно-территориальных трансформаций на основе применения принципов экономического районирования.


Знакамітыя мінчане XIX—XX стст. Мінск і Міншчына пасля падзей 1921 года — лёсы людзей і краіны : матэрыялы X Міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, Мінск, 13—14 верасня 2016 г. - Мінск : В. Хурсік, 2017. - 277 с.


У зборнік уключаны матэрыялы навуковых даследаванняў польскіх і беларускіх вучоных, у якіх длюстраваны праблемы эканамічнага, сацыяльнага і ультурна-асветнага развіцця Беларусі ў 20-30-я гг. ХХ ст. Звяртаецца ўвага на лёсы людзей пасля падзей 1021 г., якія жылі, працавалі і тварылі ў гэты складны перыяд нашай гісторыі. Узнімаюцца праблемы адукацыі і нацыянальных школ, а таксама палітыка беларусізацыі ў пазначаны адрэзак часу.

Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. - Харків : СД, 2002. - 164, [2] с. - (Харківський історіографічний збірник).


Черговий випуск «Харківського історіографічного збірника» увібрав у себе матеріали V Астахівських читань «Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу», а також містить публікації з широкого кола питань історії та теорії історичної науки та освіти.


Для викладачів, наукових співробітників, усіх, хто цікавиться історіографією.

Религиозно-нравственное воспитание детей дошкольного и школьного возраста : сборник материалов региональной научной конференции, Брест, 24 ноября 2017 года. - Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2018. - 142 с.


В сборнике представлены статьи учёных, священников, преподавателей, магистрантов и студентов, посвящённые воспитанию детей и молодёжи в учебных заведениях, семье и православных приходах, взаимоотношениям Церкви, общества и государства, истории Православной Церкви на территории Беларуси.

Издание адресуется учёным, священно- и церковнослужителям, преподавателям, учителям, воспитателям.

Валецкий Вацлав
Biblia Brzeska, 1563. – Clifton : Kalwin Publishing : Kraków : Collegium Columbinum, 2003. – XXIX, 1130, [221] с. – (Polski Nowy Testament).


Переиздание Брестской Библии (1563 г.), осуществлённое в 2003 г. профессором Ягеллонского университета Вацлавом Валецким и меценатом Петром Кроликовским.

Libri Recogniti. Nowe inspiracje do badan nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Bialorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandi : z prac Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej Estreicherow w Uniwersytecie Jagiellonskim


В сборнике представлен материал об исследовании польских старопечатных изданий, которые хранятся в библиотеках России, Беларуси, Украины, Литвы и Финляндии (из работ Центра исследований польской библиографии Эстрейхеров Ягеллонского университета).

Skucha, M. Ładni chłopcy i szalone : męskość i kobiecość w póżnym pisarstwie Józefa Ignacego Kraszewskiego / Mateusz Skucha. – Kraków : Collegium Columbinum, 2014. – 334 с. – (Biblioteka Tradycji).


В серии «Библиотека традиций» краковского издательства «Collegium Columbinum» вышла книга, посвящённая поздним произведениям Юзефа Игнацы Крашевского. Автор Матеуш Скуха — выпускник филологического факультета Ягеллонского университета, доктор наук, сотрудник кафедры теории литературы. Именно литературный процесс ХIХ в. составляет его научный интерес. За «коммерческим» названием книги стоит серьёзное исследование работ Крашевского в аспекте гендерных проблем его времени. Текст снабжён многочисленными иллюстрациями Ю. И. Крашевского, обширным библиографическим списком и именным указателем.

Nihil sine litteris : scripta in honorem professoris Venceslai Walecki / pod redakcją Tomasza Nastulczyka i Stanisława Siess-Krzyszkowskiego. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – 111 c.


Издание посвящено юбилею Вацлава Валецкого — выдающегося книговеда, хабилитированного доктора наук, профессора, заведующего кафедрой старопольской филологии, бессменного руководителя Центра исследований польской библиографии Эстрейхеров и издательства «Collegium Columbinum» Ягеллонского университета.

Вербицкая Анастасия
Вербицкая, А. Широко открытыми глазами / Анастасия Вербицкая. - [Б. м.] : Издательские решения, 2019. - 113 с.


Сценарии вечны и неизменны. Роли привычны, Маскам мы верны. Луне не сойти со своей орбиты. — А измениться? — Возможно. Когда будет больно. Когда будет поздно. — Есть другие рецепты? — Растождествиться. Чувство, прерванное на взлёте, обернулось потерей, незаживающей ноющей раной или испытанием. Или уроком? Смогут ли герои пройти его? Смогут ли измениться? А в вашей жизни были потери? Тогда вы поймёте…

Вихрева Галина Михайловна
Вихрева, Г. М. Ценностные аспекты отбора документов в фонд универсальной научной библиотеки / Г. М. Вихрева ; Сибирское отделение РАН, Государственная публичная научно-техническая библиотека. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2004. - 190 с.


В монографии освещаются вопросы теории и практики отбора документов в фонд универсальной научной библиотеки (УНБ). Прослеживается эволюция взглядов на концепцию отбора документов в отечественном и зарубежном библиотековедении. На основе анализа трансформации ценностей современного общества автор строит концепцию формирования критериев отбора документов в фонд УНБ. Разработан алгоритм создания новых и пересмотра существующих критериев оценки явлений документопотока в соответствии с предлагаемой концепцией отбора.

Волосюк Леонид Фёдорович
Валасюк, Л. Далёкая сядзіба : (абразкі маленства) / Лявон Валасюк. - Брэст : Брэсцкая друкарня, 2018. - 139 с.


Самыя непаўторныя і самыя памятныя імгненні чалавечага жыцця - у дзя-цінстве. Якімі 6 хмурынамі яно ні засланялася, у ім многа просіні-радасці, просіні-надзеі. Вось і аўтар гэтай кнігі вытокі-пачаткі свае ўваскрашае то з жур-бінкаю, то з усмешкаю, то з пачуццём віны за сваволлі, але нязменна - з любоўю і замілаваннем. Ягоныя малюнкі памяці даюць таксама ўяўленне пра побыт, звыч-кі і мараль колішняй беларускай вёскі на пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя, пацвярджаюць усталяваную філасофскую ісціну: у дзяцінстве і юнацтве чалавек жыве будучыняй, у сталасці - успамінамі пра былое.

Воробей Андрей Владимирович
Воробей, А. В. Город и замок Брест Литовский / А. В. Воробей, А. В. Жарков. - Брест : БрГТУ, 2018. - 163 с.


В работе изложены результаты исследования градостроительного развития г. Бреста с X до начала XIX в, а также историко-архитектурный обзор этапов строительства и развития Брест-Литовской крепости. Приложен историко-архитектурный опорный план территории в границах внешних валов Брестской крепости, обзор ансамблей старого Бреста. Приведены рекомендации по сохранению и использованию наследия Бреста ХVI-ХIХ вв.


Вороник Светлана Аркадьевна
Варонік, С. Пацеркі даверу : вершы / Святлана Варонік. — Мінск : Кнігазбор, 2019. — 112 с. — (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў “Кнігарня пісьменніка” ; вып. 118).


У паэтычным зборніку Святланы Варонік - асэнсаванне навакольнага свету, прыроды, чалавека ў кантэксце зямнога быцця і Космасу. Гэта шлях чуйнай душы праз спазнанне болю, расчараванняў - да светласці і гармоніі. Пачуццё і думка выяўляюцца ў лаканічных формах, якія даюць чытачу прастору для роздуму, для расчытвання падтэксту і пранікнення ў таямніцы паэтычнага слова.

Выступкина Наталья Николаевна
Шаўчэнка, Т. Р. І мёртвым, і жывым, і ненароджаным... : вершы, паэмы, балады / Тарас Шаўчэнка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2014. - 654, [1] с.


Творы геніяльнага Кабзара — гэта своеасаблівыя пасланні “апостала праўды і навукі” не толькі яго землякам і сучаснікам, але і нам, сённяшнім беларусам, якіх ён вучыць любіць “свабоду, родны край і мову” (Янка Купала). Упершыню літаральна ўся ўкраінскамоўная паэзія Тараса Шаўчэнкі прадстаўлена ў класічных перакладах на беларускую мову. 

Вяль С. В.
У пошуках вытокаў : каталог выставы гравюр мастакоў майстэрні "Брест-художка-print" / Аддзел культуры Брэсцкага гарадскога выканаўчага камітэта, ДзУДА "Дзіцячая школа выяўленчых мастацтваў ім. А. А. Алонцава г. Брэста". - Брэст : [б. в.], 2019. - 18 с.

Exlibris. Brest. 2019 [Изоматериал] : I Международный конкурс экслибриса для детей и юношества (12—17 лет), Брест / [Детская школа изобразительных искусств им. А. А. Алонцева г. Бреста, Эстампная мастерская "Брест-художка-print"]. - Брест : [б. и.], 2019.

Гайдучик В. Н.
Таинственная Беларусь V : материалы конференции (г. Минск, 2 февраля 2019 г.). - Минск : Регистр, 2019. - 292 с.

На очередной, ставшей уже традиционной, конференции «Таинственная Беларусь» были представлены доклады, посвященные различным малоисследованным аспектам этнографии, археологии, фольклористики, криптозоологии, мифологии, сакральной географии и др. Для широкого круга читателей.

Таинственная Беларусь IV : материалы конференции (г. Минск, 3 февраля 2018 г.). - Минск : Регистр, 2018. - 232, [1] с.

В сборнике освещены темы, касающиеся различных вопросов истории, этнографии, археологии, фольклористики, мифологии, сакральной географии и др. Для широкого круга читателей.

Таинственная Беларусь III : материалы конференции (г. Минск, 22 января 2017 г.). - Минск : Регистр, 2017. - 223 с.

Круг вопросов, затронутых в сборнике, касается широкого спектра областей: фольклора, мифологии, этнографии, археологии, топонимики, сакральной географии, этноастрономии. Она предназначена для широкого круга читателей.

Гарбузаў Вячаслаў Іванавіч
Белая вежа : XXIV Міжнародны тэатральны фестываль, 8—15 верасня 2019, Брэст, Беларусь / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы. - Брэст : [б. в.], 2019. - 37 с.

Глазов Владимир
Глазов, В. И. Симфония еврейского древа Брестчины : книга об именитых земляках / Владимир Глазов. - Изд. 2-е, исправленное и дополненное. - Брест : Брестская типография, 2019. - 217 с.

Книга «Симфония еврейского древа Брестчины» сложилась из очерков об уроженцах нашего региона, публиковавшихся в газете «Брестский курьер» на протяжении ряда лет. Некоторые из этих имен были уже ранее широко известны, но немало героев этих очерков были впервые выведены из исторической тени в круг интересов нынешних читателей. Автор всех этих публикаций Владимир Глазов стремился избежать сухой фактографичности в изложении судеб наших земляков. И ему это вполне успешно удалось.

Говоруха С.Г.
Побережник, Н. Падение терратоса : [роман] / Николай Побережник. - Санкт-Петербург : Ленинград, 2015. - 349, [2] с. - (Современный фантастический боевик).

Череда загадочных происшествий продолжается. Герою удается чудом выжить в кровавой бойне и лютой стуже предгорий, вернуться к друзьям и начать новую жизнь. Но у судьбы свои планы на будущее, и она не позволит потерять навыки и опыт тому, кто воспитан для битв. Случайный попутчик сначала прикроет спину в бою, затем станет лучшим другом. Стечение обстоятельств подтолкнет к новой и опасной службе. Пока одна часть граждан терратоса живет праздником прогресса и упивается властью денег, другая, затаив обиду, вынашивает планы революции. Люди заняты, но еще не чувствуют могильного холода и запаха смерти. Терратос катится в бездну забытья, и все громче и громче слышны барабаны войны…

Гаглоев, Э. Ф. Во славу Блистательного Дома : [роман] / Эльберд Гаглоев. - Санкт-Петербург : Ленинградское издательство, 2008. - 413, [2] с.

Главный герой с друзьями попадает в Столицу Империи и оказывается в самом центре тугого клубка интриг, опутавших прежде спокойный и процветающий город. Все смешалось в годами выверенной системе правления средневекового государства, и причиной тому политика таинственного самозванца, сменившего у престола императора Великого Мага и Колдуна Тиваса. Ему теперь противостоит лишь Серебряный Лис, создатель и глава совершенной службы контрразведки, но Лис не всесилен, и он тоже взывает о помощи. Героям приходится сталкиваться и с блюстителями нового режима, и с вооруженными наемниками, и с коварством морских разбойников шипасов, и с чудесными свойствами древних зеркал, за которыми охотятся загадочные незнакомцы. А в это время на границах Империи собираются войска свободолюбивых лордов, раздосадованных действиями правителя, и готовится поход на Столицу...

Чиркова, В. А. Свадьба отменяется : [роман] / Вера Чиркова : Кн. 1 : . - Москва : Эксмо, 2015 Смотрины. - 412, [2] с.


Как поступить молодому герцогу, если дядя-король требует немедленно жениться, причём на совершенно незнакомой и безразличной его светлости девушке?! Той, кого жених выберет среди прибывших на смотрины принцесс, графинь и ханских дочерей? Нужно ли сопротивляться воле короля или попытаться обмануть всех, придумав свою собственную, увлекательную и опасную игру? В которой, как выяснится очень скоро, играть герцогу и его друзьям придётся против могущественных и таинственных сил, давно решивших его судьбу, вплетя её в запутанный узор своей безжалостной интриги.

Трой, Н. Медиавирус : [роман] / Николай Трой. - Москва : АСТ, 2014. - 379, [1] с. - (Форпост).


В окрестностях Павлодара группа высокопрофессиональных наемников штурмует крупнейший и самый защищенный в СНГ дата-центр. Их цель - один из частных серверных блоков. Охрана перебита, спецы из группы внедряются в систему. Дело сделано. Наемники растворяются в ночи.
А несколько дней спустя по всему миру начинают погибать хакеры. Причем - лучшие из лучших, члены таинственного сетевого сообщества Internet Hate Machine. На первый взгляд, все смерти случайны. Удар током, отравление, автокатастрофа.
И только Данил Суворов aka Neo_Dolphin знает, что же происходит на самом деле. На него тоже объявлена охота…

Прокопович, А. А. Крымский ковчег : [роман] / Александр Прокопович. - Москва : АСТ, 2014. - 380, [1] с. - (Московские боги).


Москва никому не верит.
Москва ничего не прощает.
Так было раньше, когда здесь жили люди.
Только не стоило привозить сюда Крымский Ковчег.
И точно не надо было открывать.
Теперь хозяевами Москвы стали Падшие.
Не то демоны, не то — пришельцы.
Но московские правила остались прежними.
Москва, как и прежде, пожирает людей, только теперь она за это исправно платит.

Вокруг столичной Зоны — Периметр с минными полями, который охраняют танки Таманской дивизии.
От людей? От Падших?
Антон Стрельцов — ходок.
Есть теперь и такая профессия — люди, которые ходят в Москву, чтобы вернуться.
Антон — очень хороший ходок.
Но свою цену придется заплатить и ему…

Звягинцев, В. Д. Величья нашего заря : [фантастический роман] / Василий Звягинцев : Т. 2 : . - Москва : Эксмо, 2014 Пусть консулы будут бдительны. - 414 с.


Это из зрительного зала кажется, что марионетки пляшут сами по себе, а стоит зайти за кулисы, тут тебе и картонные домики, и барабан вместо грома и кукловод, который, умело дергая за ниточки, создает целый мир и заставляет нас поверить в его реальность. Но кукловоду не всегда удается оставаться невидимым, приходит время и ему выйти на поклон к публике. Так получилось и на этот раз, третья сила, загадочный «кукловод», который постоянно вмешивался в дела «Андреевского братства», вынужден был проявиться и стать доступным для общения с оппонентами. Чем не замедлили воспользоваться Вадим Ляхов и Дмитрий Воронцов, каждый со своей стороны приложившие максимум усилий, чтобы наконец добраться до источника и инициатора глобальных комбинаций на шахматной доске истории. Станет ли эта партия решающей, и для кого?

Верещагин, О. Н. Там, где мы служили / Олег Верещагин. - Москва : Эксмо, 2014. - 382 с. - (Русская имперская фантастика).


Земля далекого будущего медленно возрождается после ядерной войны. Восстановлению цивилизации препятствуют властолюбцы, поощряющие древние кровожадные культы, каннибализм, терроризм. С бандитскими группировками борются конфедеративные Роты, созданные двумя возрожденными Империями – Англосаксонской и Русской. Рядовой Джек Брейди проходит через страшные испытания, едва не теряя рассудок, и мечтает только об одном – о том, чтобы войны никогда больше не повторялись. Он, как и его товарищи по оружию, которым от пятнадцати до двадцати с небольшим лет, готовы на все, лишь бы «убить войну»…

Князев, М. Полный набор. Война с орками : [фантастический роман] / Милослав Князев. - Москва : Эксмо, 2012. - 413, [1] с. - (Новые герои).


Добро пожаловать в Проклятые Земли. И что мы там не видели, спросите вы? Уж конечно, не нечисть, нежить, оборотней и прочих нелегальных обитателей княжества. К ним уже и так до того привыкли, что и говорить не стоит. А вот выросшее из двух честно украденных желудей светло-темное Древо Жизни - это что-то новенькое, недаром эльфы слетаются к нему как неправильные пчелы на Винни-Пуха. Короче, целыми делегациями. Или вот еще: честные вампиры, готовые рискнуть своей нежизнью, лишь бы не нарушить данного смертному слова. Или из совсем свежего: орки, многочисленные и разноцветные, вдруг решившие объединиться и затеять войну, хотя, если подумать, кому она нужна? Уж точно не князю Ва'Диму, который только начал обустраивать собственное княжество, столицу строить, семьей обзавелся. И тут на тебе! Снова в поход, снова с головой в приключения, которым конца-края не видно. Так что хозяина вы вряд ли застанете, однако и без него найдется кому поведать историю про Вадима-попаданца и всех, всех, всех. Веселую, удивительную и невероятную. А еще лучше не слушайте рассказчиков, а сами следите за приключениями героя.

Ахманов, М. С. Зов из бездны : [фантастический роман] / Михаил Ахманов. - Москва : Эксмо, 2011. - 349, [1] с. - (Абсолютное оружие).


Штатный психолог первой марсианской экспедиции Лаура Торрес неожиданно для себя принимает телепатические послания из глубин Космоса. Странные видения, насыщенные фрагментами земной истории, перемещают ее сознание то в Древний Египет, то Средневековье, то в наше время. Что это? Зашифрованное послание неведомой сверхцивилизации? Чтобы понять это, нужно досмотреть видения до конца. И первое из них повествует о странствиях египтянина Ун-Амуна, который жил задолго до нашей эры.

Ахманов, М. С. Третья стража / Михаил Ахманов . - Москва : ЭКСМО, 2012. - 415 с. - (Абсолютное оружие).


Как бы то ни было, но в течение уже двух недель в подвале его дома лежал пришелец. Во всяком случае, не человек - в том, как устроены люди, Глеб Соболев, хирург с изрядным опытом, разбирался отлично. Вскроешь пациента, и никаких тебе чудес: слева - сердце, справа - печень, легкие и желудок тоже на положенных местах. Конечно, за годы практики в Питере, на Кавказе и в Сплите попадались уникумы, но не настолько. В другой ситуации Глеб отвез бы его в госпиталь, показал коллегам, к такому чуду слетелись бы все мировые светила, от Штатов до Японии!.. Однако случай был не тот - пришелец, когда еще мог говорить, ясно выразил свою волю. Он шел именно к нему, Глебу, с миссией очень серьезной и ответственной, а Глеб привык уважать желания больных в части конфиденциальности. Оставалось наблюдать и ждать. Чего? Галактического контакта? Прибытия «тарелочки»? Или событий, которые не позволят Глебу просто жить дальше, после того, что с ним случилось...

Лысов, Е. Смерть "попаданцам"! Противостояние : [роман] / Евгений Лысов. - Москва : Яуза : Эксмо, 2012. - 284, [2] с. - (Военно-историческая фантастика).


Авторы военно-исторической фантастики, пишущие о "попаданцах", предпочитают отправлять в прошлое хорошо подготовленных хронодиверсантов, матерых спецназовцев, ветеранов Афгана и Чечни, которые голыми руками рвут врагов на тряпки, поучают Сталина, поют с Берией на два голоса "Баньку" Высоцкого, на коленке вытачивают автомат Калашникова, собирают из подручных средств атомную бомбу и лично берут Берлин в 1941 году... Но что, если такой уберменш-хронодиверсант работает на врага, помогая Гитлеру выиграть Вторую Мировую войну? В то время, как Сталину достался обычный "маленький человек" из XXI века, простой гражданский айтишник, который слабо разбирается в военном деле, да еще и в неважной физической форме. Удастся ли русскому "профессору" одолеть немецкого вредителя? Кто победит в этой войне исторических альтернатив? И если существует группа "Антитеррор" - почему бы Сталину не создать секретное спецподразделение для борьбы с вражескими хронотеррористами? Раз есть легендарный СМЕРШ - должно быть и Главное управление контрразведки времени "Смерть "попаданцам"!

Калугин, А. А. Кластер Джерба: Второе правило крови : [фантастический роман] / Алексей Калугин. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 382 с. - (Абсолютное оружие).


Далекое будущее. Человечество разделилось на тех, кто обитает в Кластерах - громадных городах-башнях, и дикарей, промышляющих в пустошах. Смертельная опасность нависла над Кластером Джерба. И только Валтор Прей и его друзья рамоны знают, как разрушить зловещие козни решившего прибрать Кластер к рукам Кира Дунгаева, «серого кардинала» Треугольника Кластеров. Но беда не приходит одна. С насиженных мест снимаются многочисленные племена ведущих примитивный образ жизни джангуров. А все потому, что в Битхант, где они прежде мирно жили, вторглись безглазые чудовища айвуры, которые очень скоро становятся угрозой для всего Треугольника…

Шакилов, А. Осторожно! Мины! : [фантастический роман] / Александр Шакилов. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 349, [1] с. - (Амальгама).


Апокалипсис давно наступил. Люди не живут, а выживают. Но есть еще те, кому не писаны законы нового мироздания! Старый Сокол - настоящий индеец, знающий, как обезвредить противопехотную мину. Он на все готов, чтобы найти свою невесту, похищенную накануне свадьбы. Максим Мцитури - спортсмен, способный пройти через ад футбольного матча и забить победный гол. Но Макс не помнит, откуда он и что с ним было до начала смертельного чемпионата. Эти двое похожи как две капли воды, и у каждого есть мечта. Но в лучшем из миров ничто не дается даром - за все надо платить. А плата - жизнь...

Библиография фантастики : [справочник-указатель / составление: С. Б. Новиков, А. В. Андреев, В. Ф. Расторгуев]. - Москва : КЕЛВОРИ, 1996. - 511, [1] с.

Смородин, К. В. Пленник гибнущего мира : [фантастический роман] / Кирилл Смородин. - Москва : Эксмо, 2014. - 348, [2] с. - (Новые герои)


Студент факультета журналистики Андрей Духов с трепетом отправился на первое задание. Ему предстояло взять интервью у самого Владимира Кагановского - автора множества сверхпопулярных фантастических романов. Лучше бы Андрей этого не делал. Кагановский дал ему прочесть страничку из новой рукописи. Едва глаза юного журналиста побежали по строчкам, как он… оказался в другом мире. Местные обитатели именовали его Чашей Жизни, но действительность опровергала это пафосное название. Отныне российский студент - Пленник гибнущего мира, раб на расчистке Ползучего Бора, которому приходится работать даже не за еду, а... за жизнь...

Куприянов, Д. В. Крейсер туманного неба / Денис Куприянов. - Москва : Эксмо : Яуза, 2014. - 285, [1] с. - (АнтиМиры. Фантастический боевик)


В этом мире нет суши, и люди живут и умирают в небесах. На этой планете много лет полыхает беспощадная война - но броненосцы бороздят не морские просторы, а облачный океан.
Летающие дредноуты против высотных авианосцев! Рейдеры туманного неба против воздушных армад! Стратосферный крейсер "Денис Давыдов" принимает неравный бой!

Бриз, И. Красные полковники. Держава превыше всего! / Илья Бриз. - Москва : Эксмо : Яуза, 2011. - 382 с. - (Русская имперская фантастика)


НОВАЯ книга от автора бестселлеров Зверь над Державой и Держава под Зверем! Новый проект державной, ИМПЕРСКОЙ фантастики! На смену альтернативной истории приходит альтернативное будущее. 2017 год. Россия снова во мгле, на грани распада, хаоса и гражданской войны. Коррумпированная власть не в состоянии остановить деградацию экономики и общества, преодолеть кризис, спасти страну. И тогда судьбу Отечества берет в свои руки группа ученых и офицеров, назвавшихся КРАСНЫМИ ПОЛКОВНИКАМИ. Лишь они в состоянии одолеть Зверя, терзающего Державу. Придя к власти, они обуздают преступность, остановят криминальный беспредел, вытащат страну из демографической ямы, возродят Россию не на словах, а на деле. Вор должен сидеть не в Кремле, а в тюрьме! Лишь зверям нужны великие потрясения, а людям ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА!

Жильцова, Н. С. Скрижаль Мораны : [фантастический] роман / Наталья Жильцова ; [художник А. Сальников]. - Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2012. - 312, [1] с. - (Магия фэнтези)


Молодая некромантка Тень чудом остается в живых после битвы великих магов, но на этом ее злоключения только начинаются. Сорваны печати древнего схрона, сильнейший артефакт в руках безумцев из Братства Света, война между Светлыми и Темными не за горами…
Бросает нашу героиню из огня да в полымя: то архимаг в заложники возьмет, то светлые эльфы к казни приговорят. И если бы из-за проклятой фамилии, так нет, все вдруг решили, что воспылал чувствами к ней один архивампир-правитель…
Справится ли Тень с выпавшими на ее долю испытаниями? Найдет ли свое счастье?

Валин, Ю. П. Пожизненно. Цитадель в огне : [фантастический роман] / Юрий Валин. - Москва : Эксмо, 2012. - 349, [1] с.


Новый фантастический боевик от автора бестселлеров "Посмертно", "Окраины. Штурмовая группа" и "Самый младший лейтенант". Добро пожаловать в Антимир, заселенный потомками "попаданцев" из нашей реальности, но так и не вырвавшийся из "темного Средневековья". Здесь люди соседствуют с иными расами, а "мечи и магия" - с боевыми ракетами. Здесь в самом разгаре беспощадная война, королевские войска разбиты пиратским флотом, а прибрежные города обречены на разгром и уничтожение. Удастся ли пришельцам из нашего времени уцелеть в аду уличных боев, вырваться из пылающей цитадели и вернуться домой - или они приговорены остаться в этом Антимире пожизненно?..

Коваль, Я. Рассвет нового мира / Ярослав Каваль. - Санкт-Петербург : Ленинград, 2013. - 383 с.


Мониль, загадочный магический мир, открыл врата для Земли, своего нового соседа, и свои радушные объятия - для Алексея. Награда за спасение чужого мира оказалась велика: почет и деньги, власть и приязнь новых знакомых. Казалось бы, чего еще можно желать? Но стоит сделать несколько первых шагов по обманчиво-ласковой земле, чтоб осознать, насколько она зыбка. Чужак остается чужаком, даже если ему дана реальная власть - не без умысла, конечно. И одержимый в глазах обитателей магического мира останется опасным, словно прокаженный. От Алексея и теперь ждут чудес, только на этот раз вполне уверены, что чудеса, конечно, ему по плечу. Да что там - они теперь просто входят в его обязанности! На что тут вообще можно рассчитывать? Только на верных друзей, на свою удачу, на лояльность демона, заключенного в душе - и на то, что страшная Гильдия Тени не вспомнит, с чего все начиналось.

Романова, Г. Л. Одна на две жизни : роман / Галина Романова ; [художник А. Клепаков]. - Москва : Альфа-Книга : Армада, 2014. - 377, [1] с.


Потеряв любимого мужа, Агния осталась наедине со своей скорбью. Но продолжалось это недолго — как ураган в ее жизнь ворвался Ариэл Боуди, человек, которого она ненавидела от всей души. Человек, который, как она была уверена, убил ее супруга. Теперь у молодой вдовы одна цель — отомстить тому, кто сделал ее несчастной. Но прошлое супруга не отпускает ее. И Ариэл оказывается тем единственным, кто способен помочь… и вернуть Агнии счастье.

Гончаров, А. А. Яд для императора : [роман] / Андрей Гончаров. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 348, [2] с.


Группой ученых при высшем руководстве России разработан совершенно секретный проект по заброске в прошлое оперативно-следственной группы. Трое агентов, двое мужчин и одна женщина, должны на месте разобраться с загадочной смертью императора Николая Первого, разоблачить преступника и тем самым изменить вектор невезения, которое с тех пор стало преследовать Российскую империю. Задачу сильно усложняло то обстоятельство, что агенты могли попасть в прошлое голыми и без каких-либо предметов. Оставалась надежда лишь на их высочайший профессионализм, смелость и находчивость...

Левковская, А. Поймать судьбу за хвост : роман / Анастасия Левковская ; [художник В. Федоров]. - Москва : АЛЬФА-КНИГА : Армада, 2013. - 343, [1] с.


Легко ли быть совестью самого беспринципного боевого мага в Соединенных мирах? Особенно если учесть, что сам Алекс хоть и заявляет о серьезных намерениях, однако твердо уверен: настоящее предназначение женщины — сидеть у окошка с вышивкой и терпеливо ждать. Но разве Вике это нужно? Попасть в самый настоящий фэнтезийный мир, но стать просто украшением для интерьера? И Алекс с удивлением замечает, что у его совести есть зубки. А еще упрямство и терпение, чтобы попытаться ухватить судьбу за кончик черного хвоста. Пока он еще торчит из всех приключений, которые нежданно-негаданно свалились девушке на голову.

Грэй, Д. Мужчины — с Марса, женщины — с Венеры / Джон Грэй ; [перевод с английского Н. Кирилловой, В. Дюбиной ; под редакцией И. Старых]. - Москва : София, 2014. - 317, [1] с.


«Мужчины с Марса, женщины с Венеры» — один из величайших бестселлеров нашего времени. Это книга, изменившая к лучшему судьбы великого множества людей.
Большинство проблем в отношениях мужчины и женщины возникают потому, что мы действительно разные. И не просто разные люди — мы с разных планет. Наш подход к большинству вопросов отличается настолько, что для настоящего взаимопонимания необходим особый общий язык.
И эта книга поможет каждому и каждой этот язык найти и освоить. А когда мы его выучим, исчезнет большинство причин быть несчастливыми в любви, в семье, в деловых отношениях. Книга предназначена для всех мужчин и женщин старше 16 лет.


Голоскок Алексей Петрович
Галаскок, А. П. З вясёлай торбы / Аляксей Галаскок. - Мінск : Каўчэг, 2017. - 44, [1] с.


У кнігу паэта ўвайшлі выбраныя гумарыстычныя і сатырычныя творы, у якіх аўтар дзеліцца сваімі пачуццямі і перажываннямі аб сучасным жыцці, расказвае пра жыццёвыя прыгоды, якія адбыліся з ім і яго знаёмымі.

Галаскок, А. П. Гаманлівы ручаёк : [загадкі, казкі, вершы] / Аляксей Галаскок ; [аўтар прадмовы М. Д. Шчаўкун]. - Мінск : Ковчег, 2017. - 32, [2] с.


Вершы для дзяцей Аляксея Пятровіча шчырыя, пранікнёныя – як чысты позірк адкрытых вочак хлопчыкаў і дзяўчынак, як іх летуценныя думкі, яшчэ не азмрочаныя чужоў здрадай, няшчырасцю.

Галаскок, А. П. Асенняя бліскавіца : выбранае / Аляксей Галаскок. - Мінск : Каўчэг, 2017. - 85 с.


Гэты зборнік паяднаў  лепшае з напісанага раней і творы апошніх гадоў.

Горбачев Николай Николаевич
Гарбачоў, М. М. Шлях да ісціны : кніга прозы / Мікола Гарбачоў. - Мінск : Медысонт, 2019. - 130, [4] с.


У кнізе аўтар спрабуе ў падзеях, тэндэнцыях мінулага і сённяшняга дня ўбачыць абрысы будучыні Беларусі, сваёй малой Радзімы і асабістых лёсаў тутэйшых людзей, у тым ліку з гэтай мэтай з пачатку 2008 года і да сакавіка 2019 года ўдзельнічаў у шматлікіх інтэрнэт-дыскусіях на розныя тэмы пад нікамі: Аргумент — на беларускім інтэрнэт-партале ТUТ.ВУ, Вінцэнт (Слонім) — SVABODA.ВУ, Мікалай (у апошнія некалькі гадоў — Міхаіл) — NN.ВУ, Николай — LEPEL.ВУ, паколькі вядомае крылатае вы- казванне сцвярджае: «Толькі ў спрэчках нараджаецца ісціна!»

Горбачевская Валентина Адамовна
Орлова, И. А. Таможня. Под прикрытием : [роман] / Ирина Орлова, Иван Орлов. - Москва : АСТ : Олимп, 1999. - 428, [1] с. - (Личный досмотр).

Таможне приграничного городка не привыкать к контрабанде. Однако на этот раз криминальные группировки размахнулись слишком широко. Преступная деятельность привлекла международное внимание. Бандитов необходимо остановить - и тогда за границу, на трудное опасное расследование, "под прикрытием" отправляется бесстрашная Надежда Яковлева по кличке Таможня - женщина, которую вынуждены уважать даже ее злейшие враги. Даже те, кто пытается ее убить...

115 лет [Брестскому вокзалу], 1886—2001 : [юбилейный буклет / С. Т. Шпудейко, М. А. Наймушин, М. О. Анищенко ; фото: В. И. Дулебо, А. В. Войтов ; под общей редакцией А. М. Кокотова]. - Минск : Юнипак, 2001. - [12] с.

Пикколо, Ф. Минуты будничного счастья / Франческо Пикколо ; перевод с итальянского Евгения Солоновича. - Москва : Астрель : Corpus, 2012. - 222, [1] с.


«Минуты будничного счастья» состоят из множества коротких эпизодов, которые выстраиваются в целую жизнь. Здесь и смешные путешествия бутылок с вином по вечернему Риму, и любовь, и небольшие завуалированные исповеди. Автор-персонаж словно все время играет - с читателями, с друзьями, с собственной судьбой. И в этой игре неожиданно приоткрываются его детство, юность, история женитьбы, отношения с миром и с людьми. И с Вечным городом, где происходят будничные события этой праздничной книжки.

Горбылева, З. М. Экономика предприятий туризма : учебно-методическое пособие / З. М. Горбылева. - Минск : РИПО, 2014. - 226 с.


В пособии сущность туризма рассматривается с позиции методологических подходов определения видов экономической деятельности. Раскрывается экономическая природа и среда функционирования туризма. Исследованы факторы, оказывающие влияние на развитие индустрии туризма и туристического предприятия как субъекта хозяйствования и его экономический потенциал; показаны пути эффективного управления туристическим предприятием с целью укрепления финансового состояния, повышения конкурентоспособности и достижения уставных целей. Закрепляют теоретические знания задания для самостоятельной работы, изложенные в конце каждой темы и пособия.

Губарева, М. В. Сто великих храмов мира / М. В. Губарева, А. Ю. Низовский. - Москва : Вече, 2001. - 511 с.


100 великих храмов мира. Авторы Марина Губарева, Андрей Низовский. История великих храмов мира непосредственно связана с историей религии в целом. Во все века люди отводили специальные места для молитв и жертвоприношений. Эти места украшали всеми доступными способами, соответствующими этапам духовного развития человечества. Книга "100 великих храмов мира" рассказывает о самых выдающихся, вошедших в сокровищницу мирового искусства, памятниках основных религий, начиная со времен Древнего Египта и до наших дней.

Григорьева Л. И.
Григорьев, И. К. Больше, чем воспоминания-2 : история полка ИПТАП-1646 по фронтовым дневникам / И. К. Григорьев ; [составление, вступительное слово и подготовка текста Л. И. Григорьевой]. - Санкт-Петербург : Арт-Экспресс, 2019. - 95, [1] с.

Эта книга написана автором в 2013 году по воспоминаниям, фронтовым дневникам и письмам.
2 апреля 2014 года Игоря Кузьмича не стало. Ему было 93 года.
Если кто-то из однополчан И.К. Григорьева остался в живых, или есть родственники, которые их помнят, ОТЗОВИТЕСЬ!
Адрес изд-ва на последней странице.

Гришковец Валерий
Гришковец, В. Ф. Поезд вне расписания / Валерий Гришковец. - [Б. м.] : Издательские решения, 2018. - 617, [3] с.


«Поезд вне расписания» — книга прозы поэта Валерия Гришковца. В неё вошли эссе поэта из «Цикла «Бюро находок», а также фрагменты дневника и записки «Душа — не выгребная яма». «Поезд вне расписания»… Впрочем, вся жизнь автора этой книги, можно сказать, прошла вне расписания. Об этом в принципе эссе и дневниковые записи Валерия Гришковца, которые и составили книгу.


Губенко Владимир Николаевич
Губенко, В. Н. Брест моей памяти, 30—60-е годы XX века [Изоматериал] = Brest of my memory, 30—60s of the XX century : авторские воспоминания и рисунки / В. Н. Губенко ; [главный редактор А. М. Суворов]. - Брест : Полиграфика, 2019. - 299 с.


Рисунки и мемуары В.Н. Губенко, из которых сложилась эта книга — уникальные свидетельства из жизни Бреста и брестчан в XX веке. Работы автора открывают совершенно оригинальный жанр и, безусловно, являются ценным вкладом в общую летопись города над Бугом.

Гусева Руслана Николаевна
Карамзин, Н. М. Избранные сочинения : [в 2 ч.] / Н. М. Карамзин : Ч. 2 : . - Санкт-Петербург : Издание И. Глазунова, 1892 Письма русского путешественника, с примечаниями. - VII, 272 с., [1] л. портр.


«Письма русского путешественника» — произведение крупнейшего русского литератора эпохи сентиментализма, реформатора русского языка Н. М. Карамзина. В 1789–1790 гг. писатель посетил Европу. В результате этой поездки и появились знаменитые «Письма». Его впечатления от Европы — не научный трактат, а увлекательные путевые заметки.

Ценность книге придаёт и то, что она издана в известной типографии И. Глазунова в Санкт-Петербурге в 1892 г. 

Данилюк Т. П.
Брестское РУП "Фармация". Вчера. Сегодня. Завтра / [составители: В. Гнитий, Т. Тиборовская, Е. Алексиюк ; главный редактор Т. Тиборовская ; фото: И. Шепелевич и др.]. - Брест : РИА "Вечерний Брест", 2009. - 182 с.

Денисейко Анатолий Иванович
Денисейко, А. И. Есть пророки в своем Отечестве : о чудотворных молитвах и Божественной силе Креста / А. И. Денисейко. - Брест : Альтернатива, 2018. - 78 с.


Посвящается священнику протоиерею Свято-Михайловской церкви деревни Осовцы Дрогиченского района Сороке Виктору Ивановичу. Его святость признавали монахи в Иерусалиме (Израиль) и на Святой горе Афон (Греция). Он ушел к Господу и оставил нам свое светлое Небо. Автор призывает нас сохранить его чистым. Недопустимо, по словам поэтессы Марии Кобец, чтобы это небо заселили «крумкачы і хмары, перуны і маланкі».

Для широкого круга читателей


Дземідовіч Т. А.
Горбунов, А. А. История православных храмов г. Барановичи / протодиакон Андрей Горбунов. - Минск : Красная звезда, 2017. - 186, [2] с.

В книге изложена краткая история православных храмов г. Барановичи со времени основания города до наших дней. Отдельные разделы посвящены Ставке Верховного Главнокомандующего и мозаикам Варшавского Александро-Невского собора. Впервые опубликованы материалы церковных и государственных архивов, касающиеся жизни барановичских приходов.

Книга может быть интересна краеведам, историкам церки и искусства, а также всем жителям и гостям города Барановичи.

Шушко, А. Сэрцу соладка, ясна, трывожна : вершы / Анатоль Шушко ; [прадмова М. Ляшук]. - Мінск : Деловая печать, 2019. - 75 с., [9] с. іл.

Кніга складаецца з трох раздзелаў. У першым – творы, напісаныя паэтам незадоўга дя яго сыходу. Другі раздзел – гэта сапраўдны гімн каханню. Паэт рамантычна і ўлюбёна апавядае пра сваю каханую. А у трэцім раздзеле змешчаны творы, прысвечаныя памяці Анатоля Шушко.

Долгодрова Татьяна Алексеевна
Каталог художественных переплетов собрания Карла Бехера / Российская государственная библиотека, Отдел редких книг (Музей книги). - Москва : Пашков дом, 2007. - 399 с., [24] л. цв. ил. - (Коллекции РГБ).


Коллекция Карла Бехера содержит 400 художественных, библиофильских, издательских и владельческих переплетов XV-XIX вв., в которых отражены все стили и школы западноевропейского (отчасти и восточного) переплета, и имеет огромное значение для истории книги. Представлены все прославленные западноевропейские мастера переплета, есть суперэкслибрисы и экслибрисы известных людей того времени. Библиографическая часть каталога представляет описание 550 западноевропейских рукописных и печатных книг XV-XIX вв., которые заключены в эти переплеты. Описания снабжены переводом на русский язык имен авторов, издателей и заглавий книг, что помогает лучше представить состав книг, входящих в коллекцию К.Бехера. Каталог иллюстрирован.
Издание адресовано работникам библиотек, музеев, библиофилам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей книги и книжного дела. Может быть использована как методическое пособие при организации выставок и при чтении лекций по истории переплета.

Каталог набивных тканей XIII—XIX веков собрания Роберта Форрера / Российская государственная библиотека , НИО редких книг (Музей книги). - Москва : Пашков дом, 2010. - 247 с. - (Коллекции РГБ).


Собрание набивных тканей XIII-XIX веков коллекционера и ученого Роберта Форрера поступило в ГБЛ (ныне РГБ) в начале 1946 года в возмещение ущерба, нанесенного русской культуре во время Второй мировой войны. С 1920-х годов прошлого столетия оно являлось частью действующей экспозиции Немецкого музея книги и шрифта (г. Лейпциг) и при этом не имело своего печатного каталога.
Кроме описания образцов тканей с набойкой впервые дается расшифровка символики в сюжетах. Каталог содержит указатели: материалов, техники набойки, хронологический и др. Описания снабжены аннотацией с переводом на русский язык имен граверов и художников. Книгу предваряет вступительная статья, состоящая из трёх частей. Для удобства читателей в книге приводится краткий терминологический словарь.
Издание представляет большую источниковедческую ценность для искусствоведов, художников, книговедов.

Дудко София Петровна
Помним всех поименно... : атомный подводный ракетный крейсер "Курск". К-141 / [составление и редакция С. Дудко]. - Санкт-Петербург : Вести, 2015. - 299 с. + приложение (1 л.)


12 августа 2000 года в Баренцевом море погибла атомная подводная лодка "Курск", погиб лучший экипаж Северного флота России, погибли 118 молодых мужчин. Трагедия не оставила равнодушными ни одного человека не только в России, но и во всем мире. Пять лет мне потребовалось, чтобы собрать воспоминания родных, близких, друзей, учителей. Из разных уголков нашей страны шли воспоминания. Читать это без слез не возможно. Но их имена должны знать все. Они были лучшим экипажем Северного флота и доказали это своей службой, до конца выполнив воинский долг ценою 118 жизней. Книга издана на средства автора-составителя Софии Петровны Дудко – матери старшего помощника командира Сергея Дудко, погибшего вместе со своим экипажем.

Дудюк Зинаида Иосифовна
Дудюк, З. И. Гонка за волком : [роман] / Зинаида Дудюк. - Минск : Харвест, 2012. - 444, [2] с. - (Современный детектив). - (Библиотека Союза писателей Беларуси).

В романе поднимается острая проблема криминализации власти, представляющая большую угрозу для любого государства. Журналист Юрий Звонарев узнает об убийстве своего друга, губернатора Энской облати, Ивана Репникова и пытается по горячим следам вычислить киллера в Москве, однако безуспешно. Затем он приезжает в Энск, где, по его мнению, должен нахолиться заказчик убийства. Здесь Звонарев приобретает не только врагов, но и единомышленников, способных бороться со злом. Здесь же он встречает свою любовь...

Повесть "Колечко", вошедшая в эту книгу, о любви, но о любви трагичной и печальной. Костя Макаров делает всё для достижения своего счастья, но на его пути слишком много преград.

Дудзюк, З. І. Лаза : раман / Зінаіда Дудзюк. - Брэст : Альтернатива, 2016. - 445 с.


Раман апавядае пра трагічныя падзеі на Палессі ў час Другой сусветнай вайны і ў першыя гады пасля яе, калі сутыкнуліся палітычныя і эканамічныя інтарэсы прадстаўнікоў некалькіх краін, а ў выніку на тэрыторыі Беларусі, Украіны і Польшчы ішла неабвешчаная грамадзянская вайна.


Дэбіш Васіль І.
Дэбіш, В. І. Шамятоўка : паэма / Васіль Дэбіш ; [мастак А. М. Узлоўская]. - Брэст : Брэсцкая друкарня, 2019. - 126, [1] с.

"Шамятоўка" - паэма для дзяцей сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту. У ёй аўтар згадвае непаўторныя імгненні свайго дзяцінства, паказвае побыт і раскрывае жыццёвую філасофію звычайнай сялянскай сям'і,адлюстроўвае непаўторнае хараство пушчанскай прыроды.

Ежов Анатолий Николаевич
Ежов, А. Н. Книга рекордов мира. Гиревой триатлон. Полюса Земли = World Records Book. Kettlebell Triathlon. Poles of the Earth : впервые в мире / Анатолий Ежов. - Москва : Грифон, 2018. - 407 с., [3] с. цв. ил.


В книге рассказывается о первом в мире выступлении с гирями в географических точках Северного полюса и Южного полюса. Автор делится с читателями опытом подготовки и выступления (в толчке, рывке, толчке длинным циклом, жиме) с гирями в Арктике и Антарктиде. Он описывает свои ощущения при запредельных нагрузках в зоне магнитных аномалий, повышенной активности Солнца, высокой влажности воздуха, низких температур, перепадов давления, гипоксии…

Книга предназначена для любителей экстремальных путешествий, спортсменов и всех, интересующихся путешествиями и новыми ощущениями.


Ежов, А. Н. Частица Вселенной. Рубаи / Анатолий Ежов. - Москва : Грифон, 2018. - 331, [4] с.


Новую книгу философских поэтических произведений Анатолия Ежова отличает глубина размышлений о вечных вопросах человечества — Жизни и Смерти, Надежды и Веры, Борьбы и Прощения, Милосердия и Покаяния: «Всю свою жизнь отдав борьбе, / Я голову склоню в мольбе: / За всё — хорошее, плохое, / «Спасибо» говорю судьбе». А. Н. Ежову удалось многого достичь. Он президент Международного института управления им. Cвятого праведного воина Феодора Ушакова (Архангельск), академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор, обладатель многих сертификатов Гиннесса по подъёму гирь, член Союза писателей России и Союза писателей Беларуси, а также Международной федерациижурналистов и Союза журналистов России.

Еленевский Николай Васильевич
Еленевский, Н. В. Мытари и фарисеи : романы / Николай Еленевский. - Минск : Четыре четверти, 2015. - 444, [1] с.


В романах Николая Еленевского «Мытари и фарисеи» и «Наперсный крест» отображены разные эпохи в истории Российского государства. Первый — о судьбах офицеров Советской армии, выполнявших свой интернациональный долг на афганской земле, а после в далеких гарнизонах, разбросанных по всему бывшему СССР. 

Роман «Наперсный крест» — повествование о жизни священника, отца Сергия. Пример его незыблемой преданности вере, настоящего патриотизма, его подвижничества и сегодня восхищает, вдохновляет и заставляет каждого из нас задуматься о своем назначении в этом мире.Жуковіч Васіль
Жуковіч, В. Бязмежжа памяці : дакументальна-мастацкая проза / Васіль Жуковіч. - Мінск : Каўчэг, 2019. - 345 с.

Аўтар кнігі пранікнёна распавядае аб творчасці і цяжкіх выпрабаваннях трох славянскіх геніяў, неўміручай славе К.Каліноўскага. Уражвае загадкай К. Чорнага, расказам пра ўплыў М.Багдановіча на школьнікаў, пра адзінокага Я. Коласа, пакутніка С.Новіка-Пяюна, памяткую 95-гадовую А. Васілевіч, маладжавага стогадовага Б.Кіта, пра маштабную постаць А.Вярцінскага, адметных творцаў Г.Далідовіча і А.Федарэнку, В. Андрыеўскага і Ф.Баторына, беларускага ўкраін- ца В.Стралко ды І.Мельнічука, апантанага М.Фінберга, закаханага С.Пятрова, кніжныя скарбы М.Казлоўскага, першую і апошнюю кні- гу А.Кавальчука, пра захапленні В.Жылко і святыні М.Бельчыкава. 3 любоўю піша пра тых, каго страціў, дарагіх сэрцу — У. Калесніка і Н. Мацяш, Ф. Янкоўскага і Я.Брыля, Я.Пархуту і Н.Гілевіча, Я.Янішчыц і Т.Чабан, А. Пісьмянкова і В. Куксу, В. Коўтун і У.Содаля, А. Андросіка і Э.Зарыцкага. Аддае пашану I. Лучанку і В.Купрэйчыку.

Зейналов Аликбер Аликберович
Зейналов, А. А. Мозаика музыки и света : стихи, песни, рассказы / Аликбер Зейналов. - Брест : Альтернатива, 2020. - 93 с.

В книге собраны стихи, песни и рассказы написанные автором за последний год. В них он предлагает читателю своё видение мира с высоты прожитых лет, а также впечатления о своем путешествии в Шотландию.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Зейналов, А. А. Звезда надежды и удачи : стихи, песни, рассказы / Аликбер Зейналов. - Брест : Альтернатива, 2019. - 78 с., [4] л. ил.


В книге собраны стихи, песни и рассказы, написанные автором за последние два года. В них он предлагает читателю своё видение мира с высоты прожитых лет, а также впечатления о своих путешествиях в Шотландию.


Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Игнатищев Руслан М.
Игнатищев, Р. М. Фермеры! Созрела целесообразность снижать затраты, превращая в тепло энергию ветра / Руслан Игнатищев. - Могилев, 2019. - 11 с.

Автор (заслуженный деятель науки РБ, почетный ветеран РБ, профессор СССР, д-р техн. наук СССР; ействительный член Международной инженерной академии, Председатель подкомиссии понауке Верховного Совета Республики Беларусь последнего созыва и Палаты представителей первого созыва, преподаватель теоретической и прикладной механики с 50-летним стажем; накопивший большой опыт по находкам новинок, с их разработками и внедрениями) открывает мировому сообществу широкий путь энергоэконмии в сельскохозяйственной деятельности.
Брошюра предназначена фермерам. И заводам машиностроения, ищущим новую высоко прибыльную продукцию.

Игнатищев, Р. М. Фермер! Дачник! Вам ветродвигатель. Его соорудить можно силами одной семьи, дешево и быстро / Руслан Игнатищев. - Изд. 2-е, дополненное. - Могилев : Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя, 2018. - 20, [4] с.


Автор (заслуженный деятель науки РБ, почётный ветеран РБ, профессор СССР, д-р техн. наук СССР; действительный член Международной инженерной академии, Председатель подкомиссии по науке Верховного Совета Республики Беларусь последнего созыва и Палаты представителей первого созыва, преподаватель теоретической и прикладной механики с 50-летним стажем; накопивший большой опыт по находкам новинок, с их разработками и внедрениями) показывает, как отдельный человек со своей семьёй, без специальной подготовки, из доступных ему недорогих материалов, деталей и узлов может собственными силами построить существенно полезный для его хозяйства ветродвигатель.

Ильин Александр Львович
Енциклопедія сучасної України / Т. 17 : . - Київ : Координаційне бюро ЕСУ НАН України, 2001— Лег — Лощ. - Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. - 711 с.

Енциклопедія Сучасної України - перше багатомне видання про Україну у всіх вімира від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія
подає цілісний образ новитньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні подїї та постаті.
У сімнадцятому томі подано 2560 статей. 2329 чорно-білих та 293 кольорові ілюстрацїї, 9 карт і 10 таблиць.
Разрахована на широке коло читачів.

Енциклопедія сучасної України / Т. 16 : . - Київ : Координаційне бюро ЕСУ НАН України, 2001— Куз — Лев. - Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. - 711 с.

Енциклопедія Сучасної України - перше багатомне видання про Україну у всіх вімира від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія
подає цілісний образ новитньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні подїї та постаті.
У сімнадцятому томі подано 3004 статей. 2675 чорно-білих та 403 кольорові ілюстрацїї, 5 карт.
Разрахована на широке коло читачів.

Ильин, А. Непростые и загадочные судьбы братьев Русецких и их потомков / Александр Ильин, Елена Игнатюк. - Пінск : [б. и.], 2020. - 163 с., [2] л. ил., портр. - (Палеская бібліятэчка часопіса "Гістарычная Брама").

У другім выпуску новай серыі "Палеская бібліятэчка часопіса "Гістарычная Брама" разглядаецца гісторыя святарскага роду Русецкіх, цесна звязанага з Палессем, таксама робіцца спроба разгадаць таямніцу напісання знакамітага бестселера Славаміра Равіча (Расціслава Русецкага) "Доўгае падарожжа".

Ільін, А. Л. Аўген Бартуль — беларускі паэт і старшыня Лунінецкага гарадскога суда / Аляксандр Ільін, Алена Ігнацюк ; ДУК "Лунінецкая раённая централізаваная бібліятэчная сістэма". - Лунінец : [б. в.], 2018. - 30 с.

Ільїн, О. Л. Борис Ольхівський — письменник-есеїст, співець та дослідник Полісся / Олександр Ільїн. - Пінск : [б. в.], 2017. - 103 с.. - (Палеская бібліятэчка часопіса "Гістарычная Брама").

Асоба і час : беларускі біяграфічны альманах. - Мінск : Лімарыус, 2009— Вып. 8 / [укладальнік А. Фядута ; пад навуковай рэдакцыяй Т. Я. Аўтуховіч, З. В. Шыбекі]. - 2018. - 382, [1] с., [7] л. іл., каляр. іл., партр., факсім.


У чарговым томе беларускага біяграфічнага альманаха «Асоба і час» чытач знойдзе матэрыялы, якія апавядаюць пра Антонія Ты-зенгаўза, Яна Баршчэўскага, Уладзіміра Дубоўку, Міколу Равен-скага ды іншых выдатных людзей, якія прынеслі гонар Беларусі. Асобныя раздзелы альманаха прысвечаныя 200-годдзю таварыства філаматаў, «Вялікаму тэрору» сталінскіх часоў і дзейнасці бела-рускай эміграцыі.

Асоба і час : беларускі біяграфічны альманах. - Мінск : Лімарыус, 2009— Вып. 1 / [укладальнік А. Фядута ; пад навуковай рэдакцыяй Т. Я. Аўтуховіч, З. В. Шыбекі]. - 2009. - 498, [1] с., [8] л. іл., партр., факсім.


«Асоба і час» — альманах пра людзей, чые жыццё было звязанае з Беларуссю. У першы выпуск альманаха ўвайшлі матэрыялы, прысвечаныя як добра вядомым асобам (Васіль Быкаў, Пётр Машэраў, Зоська Верас, Фёдар Фёдараў), так і тым, хто пакуль не стаў часткай свядомасці нашага народа, але заслугоўвае.

Ігнацюк Алена Аляксандраўна
Ільін, А. Л. Аўген Бартуль — беларускі паэт і старшыня Лунінецкага гарадскога суда / Аляксандр Ільін, Алена Ігнацюк ; ДУК "Лунінецкая раённая централізаваная бібліятэчная сістэма". - Лунінец : [б. в.], 2018. - 30 с.

Калита Инна Владимировна
Калита, И. В. Очерки по компаративной фразеологии — II. Цветная палитра в национальных картинках мира русских, беларусов, украинцев и чехов / Инна Калита. - Usti nad Labem [Усти над Лабем] : PF Ujep, 2017. - 255 с.


Книга представляет цветосемантику в категориях языка и культуры. Посредством лексики и фразеологии четырёх славянских народов – русских, беларусов, украинцев и чехов проанализирована символика и роль цвета в национальных картинах мира. Объектом исследования выступают цвета тёплого спектра (красный, жёлтый, оранжевый).

Каримов О. В.
Из Москвы — в страну "Икс" : книга памяти советских добровольцев — участников Гражданской войны в Испании 1936—1939 гг. / Главное архивное управление города Москвы, Центральный государственный архив города Москвы ; [составители: В. А. Арцыбашев, О. В. Кар

Книга,  посвященная памяти советских добровольцев – участников Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг., включает в себя краткие биографические сведения о военных и гражданских специалистах, защищавших Испанскую Республику. Этим людям было суждено стать первыми воинами-интернационалистами и первыми борцами с фашизмом.
Издание предназначено исследователям военной и политической истории России и Испании, а также широкому кругу читателей.

Из Москвы — в страну "Икс" : книга памяти советских добровольцев — участников Гражданской войны в Испании 1936—1939 гг. / Главное архивное управление города Москвы, Центральный государственный архив города Москвы ; [составители: В. А. Арцыбашев, О. В. Кар

Книга,  посвященная памяти советских добровольцев – участников Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг., включает в себя краткие биографические сведения о военных и гражданских специалистах, защищавших Испанскую Республику. Этим людям было суждено стать первыми воинами-интернационалистами и первыми борцами с фашизмом.
Издание предназначено исследователям военной и политической истории России и Испании, а также широкому кругу читателей.

Касатонов Валерий Фёдорович
Елагин, С. И. Рождение Русского флота : Азовский период, 1695—1711 гг. / С. И. Елагин. - Москва : Вече, печ. 2016 (макет 2017). - 346, [21] с. - (Военно-историческая библиотека).


Предлагаемая читателям книга историка Русского флота капитана 1-го ранга Сергея Ивановича Елагина (1824-1868) впервые была издана в 1864 г. под названием "История Русского флота. Период Азовский". Используя ранее им собранный и систематизированный огромный свод редких документов из российских и зарубежных архивов, изданный в 5 томах под названием "Материалы для истории Русского флота", Елагин успел выпустить только первый том из задуманной многотомной "Истории Русского флота". К сожалению, ранняя смерть исследователя не позволила осуществить его обширные планы.
Книга посвящена целиком Азовскому и Воронежскому периодам, важность которых сам автор подчеркивал. Елагин пишет, например, о причинах, побудивших Петра I к строительству военных судов в Воронеже, государственных решениях и указах на этот счет и о том, как они выполнялись. Автор подробно рассказывает, как происходил отвод лесов на корабельное дело, создавались кумпанства, как нанимались зарубежные мастера, оснащался и вооружался флот. В книге немало материалов о быте и нравах первостроителей.
В настоящем издании представлен основной текст труда Елагина без обширных приложений, содержащих различного рода документы Петровской эпохи.

Веселаго, Ф. Ф. Краткая история русского флота / Феодосий Веселаго. - Москва : Вече, 2011. - 426, [1] с., [8] л. ил., портр. - (Морская летопись).


Книга принадлежит перу известного русского историка военно-морского флота, генерала корпуса флотских штурманов Феодосия Фёдоровича Веселаго (1817-1895). Написанная на основе многочисленных архивных и мемуарных источников, книга до сих пор является важным источником для изучения истории русского военно-морского флота. Уникальность книги, подтверждаемая историками, состоит в том, что в ней сочетаются полнота изложения с глубиной и серьезностью анализа всех основных событий истории русского флота от древности до 1825 г.

Григорьев, И. К. Больше, чем воспоминания : [сборник воспоминаний, библиофильских, книговедческих и публицистических работ] / И. К. Григорьев. - Санкт-Петербург : Арт-Экспресс, 2019. - 469 с., [30] л. ил., портр., цв. ил., факсим.


Сборник воспоминаний, библиофильских, книговедческих и публицистических работ известного ленинградско-петербургского библиофила Игоря Кузьмича Григорьева.

Качмар Ирина Александровна
Шматков, И. И. Жизненный калейдоскоп : [сборник рассказов] / И. И. Шматков ; [иллюстрации А. Сергеева]. - Витебск : [б. и.], 2019. - 93 с.


Предлагаемое издание – первая книга прозы начинающего писателя.
В сборник вошли разнообразные по тематике рассказы. Их герои – наши  современники, сюжеты переданы через добрый, чистый и лирический взгляд автора.
Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Кез Игорь В.
Кез, И. В. Противостояние. Западная Белоруссия. Управления НКВД (НКГБ) — МГБ БССР по Брестской, Пинской и Барановичской областям, 1939—1954 / Игорь Кез ; [под общей редакцией С. С. Гладышева]. - Брест : Альтернатива, 2019. - 283 с.


Книга о деятельности сотрудников Брестского, Пинского, Барановичского Управлений госбезопасности БССР в первые дни и месяцы Великой Отечественной войны сопровождается ранее не известными подлинными документами архивов, раскрывающими сложность ситуаций лета 1941 года, трагизм обстановки, мужество и самообладание в ней сотрудников НКГБ. Мирное время, борьба против нелегальных вооруженных формирований ОУН-УПА, бандитизма потребовали от сотрудников госбезопасности не меньшего мужества и самопожертвования, чем во время войны. Использованы материалы архивов УКГБ, КГБ Беларуси, Государственного архива Брестской области, открытые источники информации.

Ковалев Ф. Т.
Ковалев, Ф. Т. Союзное государство или Союз государств / Ф. Ковалёв. - [Б. м. : б. и.], 2018. - 49 с. + 2 л. приложения

Ковалев, Ф. Т. Неприязнь Запада к русскому государству... : (Почему на Западе не любят русских: россиян, белоруссов, украинцев.) / Ф. Ковалев. - [Б. м. : б. и.], 2018. - 86 с.

Колончук М. П.
Колончук, М. П. Узкоколейка : автобиографическая повесть / М. П. Колончук, М. В. Колончук ; [иллюстрации Н. В. Климовой]. - Минск : Четыре четверти, 2017. - 118, [1] с.


Книга «Узкоколейка» знакомит с судьбой жителя деревни Святая Воля Ивацевичского района Брестской области. История записана внуком автора и повествует о деревенском укладе после Первой мировой войны, о партизанском движении и боевых действиях во время Второй мировой войны.

Корбут Алла Генриховна
Франк, А. Убежище : дневник в письмах, 12 июня 1942 года — 1 августа 1944 года / Анна Франк ; перевод с нидерландского С. Белокриницкой и М. Новиковой ; предисловие Дж. Сороса. - Москва : Текст : Рудомино, 2015. - 261, [2] с.


Анна Франк родилась в 1929 году. Она умерла в концлагере, когда ей было 15 лет. Ее дневник, который она вела в Амстердаме, прячась с семьей от нацистов, стал известен всему миру. Полный текст дневника, включающий некоторые неопубликованные ранее материалы и одобренный Фондом Анны Франк в Базеле, на русском языке издается впервые.

Корнеў Алесь
Корнеў, А. К. Курлы-курлы-курлы : лірычны раман [у вершах] / Алесь Корнеў. - Мінск : Каўчэг, 2019. - 493 с.

Сюжэт лірычнага рамана Алеся Корнева "Курлы-курлы-курлы" заснаваны на жыцці як знаёмых персанажаў з рамана "Мы з-пад Новае Мышы", так і большага кола жыхароў Беларусі з іх прыгодамі, каханнем, з іх любімай творчасцю і з захапленнямі, з жыццёвымі няўдачамі, канфліктамі і жартамі.

Косачук Лидия Ивановна
Вдохновение : поэтический сборник / Литературный клуб "Літара" Брестского городского центра культуры ; [составитель Л. И. Косачук]. - Брест : Альтернатива, 2018. - 199 с.


Литературный клуб «Літара» Брестского городского центра культуры представляет очередной творческий проект - поэтический сборник «Вдохновение». В нём собраны произведения брестчан, которые уже знакомы читателю, и тех, кто публикуется впервые. Подбирая тексты, редакция стремилась показать индивидуальность каждого автора, его характер и отношение к окружающему миру, отобразившихся в его произведениях, тематика которых разнообразна.

Котляр Иван Иванович
Права человека и личность. Роль личности в познании, защите и реализации прав человека : сборник материалов Республиканского научно-практического семинара, г. Брест, 8 декабря 2018 года. - Брест : Альтернатива, 2019. - 106 с.

В сборник включены материалы Республиканского научно-практического семинара, проведённого в городе Бресте 8 декабря 2018 года.
Они включают научный анализ проблемы и практические рекомендации. Издание адресовано членам Белорусской  секции Международного общества прав человека, преподавателям учебных курсов "Права человека", историкам, активистам правозащитных организаций, действующих
в  республике, в структуре Мееждународного общества прав человека, России, чехии, США, ЮАР. Материалы издания полезны всем, кто интересуется проблемами личности, историей мирового правозащитного движения.

Права человека на образование: достижение, проблемы, реализация : сборник материалов / Республиканское общественное объединение защиты прав человека ; [научный редактор И. И. Котляр]. - Брест : Альтернатива, 2018. - 97 с.


В сборник включены материалы по итогам заседаний «круглых столов», прошедших 14 октября 2017 года в г. Бресте и 2 декабря 2017 года в г. Минске. Они представляют научный анализ проблемы «Права человека на образование: достижения, проблемы, реализация». Издание адресовано специалистам, преподавателям высшей и средней школы. Материалы сборника могут быть полезны сотрудникам государственных учреждений, включая Министерство образования Республики Беларусь, депутатам, лекторам, всем, кто интересуется проблемами прав человека.

Котляров Изяслав Г.
Котляров, И. Г. Земля простит, но не прощает небо : венок венков сонетов / Изяслав Котляров. - Минск : Беларускі кнігазбор, 2001. - 153, [2] c.

Новая книга Котлярова - предельно искренний монолог поэта, философское осмысление наиболее значительных вопросов бытия -  что есть совесть, любовь к Родине, служение Слову, что есть сама жизнь человеческая перед лицом смерти и вечности, - в венке венков сонетов.

Котляров, И. Г. Неизъяснимое : венки сонетов / Изяслав Котляров. - Минск : Медисонт, 2015. - 133, [2] с.

Не всё поддаётся мысли и слову. Есть нечто неуловимое,  неподвластное им. Своей новой книгой "Неизъяснимое", состоящей из венков и сонетов, Изяслав Котляров пытается осознать это. Она тематически близка к предыдущим книгам "А душа в молитве болит", "Вечное время во мне", "Сам себе дорога", "Принял я крещение от клёна", "Сначала жизнь - потом судьба", "Небесная весть", "Ученик вечности" и другими, вышедшими в Минске и Москве. Устремлённость к родным просторам, к Богу, к спасительной силе любви - это искренний монолог поэта о том, что такое сама человеческая жизнь перед жизнью и смертью.

Котляров, И. Г. Но даже умираем, чтобы жить : венки сонетов / Изяслав Котляров. - Минск : Мастацкая літаратура, 1999. - 123, [2] с.

В свою книгу поэт включил пятнадцать венков сонетов... Устремленность к Богу, к спасительной силе любви и красоты — такова тематика нового сборника Изяслава Котлярова.

Котляров, И. Г. Зовущая печаль : стихи / Изяслав Котляров. - Минск : Кнігазбор, 2010. - 275 с.

Тематически новая книга Изяслава Котлярова продолжает все предыдущие. Устремлённость к Богу, к спасительной силе любви,
к родным одухотворяющим просторам - всё это искренний монолог поэта о неумолимости уходящего времени, о том, что такое человеческая жизнь перед смертью и вечностью.

Котляров, И. Г. Судьбою называемый экспромт : книга стихотворений / Изяслав Котляров. - Москва : Золотое перо, 2020. - 527 с.

Изяслав Котляров окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор поэтических книг: «Друзья мои — свидетели мои», «А душа и в молитве болит», «На расстоянии взгляда и души», «Вечное время во мне», «По ту и эту сторону окна», «Принял я крещение от клёна», «Сначала жизнь — потом судьба», «Небесная весть», «Ученик вечности» и других, вышедших в Минске и Москве. Стихи публиковались в еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия», в журналах «Знамя», «Нева», «Новый журнал», «Аврора», «Форум», «Нёман», в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Поэтический олимп», «Встречи» и других.
Состоял в Союзе писателей СССР. Теперь состоит в Белорусском и Российском союзах писателей.
Тематическая и стилистическая близость, преемственность стихов позволяет назвать их единой книгой. Устремленность к родным, одухотворяющим просторам славянской души, к Богу, к спасительной силе любви. Это искренний монолог поэта о том, что такое человеческая жизнь перед смертью и вечностью.

Котляров, И. Г. Эхо зова : стихи, поэмы, венки сонетов / Изяслав Котляров. - Москва : Золотое перо, 2017. - 255 с.

Изяслав Котляров окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор поэтических книг: «А душа и в молитве болит», «Сам себе дорога», «На расстоянии взгляда и души», «Вечное время во мне», «Сначала жизнь — потом судьба», «Небесная весть», «Ученик вечности», «Ещё за далью и за высотой», «Неизъяснимое», «Из полуяви и полузабвений» и других, вышедших в Минске и Москве. Состоял в Союзе писателей СССР. Теперь — в Союзе российских писателей и Союзе писателей Беларуси.
Новая книга — разножанровая. Это стихи, поэмы, венки сонетов. Тематически она продолжает все предыдущие: устремлённость к родным, одухотворяющим просторам славянской души, к Богу, к спасительной силе любви, искренний монолог поэта о том, что такое сама человеческая жизнь перед смертью и вечностью.
Стихи публиковались в еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия», в журналах «Знамя», «Нева», «Новый журнал», «Аврора», «Форум», «Нёман», в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Поэтический олимп», «Встречи» и других.

Котляров, И. Г. Ученик вечности : поэма / Изяслав Котляров. - Москва : Золотое перо, 2013. - 426, [1] с.

Книга «Ученик вечности» тематически продолжает все предыдущие. Устремлённость к родным одухотворяющим «просторам славянской души», к Богу, к спасительной силе любви. Это искренний монолог поэта о том, что такое сама человеческая жизнь перед смертью и вечностью. Задумывалась книга как поэма чувств, состоящая из 50 глав.

Котляров, И. Г. Сам себе дорога : стихи / Изяслав Котляров. - Минск : Беларускі кнігазбор, 2004. - 287 с.

Изяслав Котляров — автор девяти поэтических книг, а также двух стихотворных сборников, адресованых детям. В последнее время он предпочитал строгие жанры поэзии. Издал книги венка венков сонетов «Земля просит, но не прощает небо», венков сонетов «Но даже умираем, чтобы жить», сонетов «Куда б ни шел — иду к своей судьбе» и триолетов «Россыпь».
Однако Изяслав Котляров никогда не переставал писать и «просто стихи». В издательстве «Беларускі кнігазбор» увидела свет книга «Вечное время во мне», естественным продолжениемкоторой стал этот сборник стихотворений. В нем — искренний монолог о неумолимости уходящего времени, о том, что такое человеческая жизнь перед смертью и вечностью. Устремленность к Богу, к спасительной силе любви, к родным одухотворяющим просторам взволнованно дышит в стихах поэта.

Котляров, И. Г. Под глубиною высоты : стихи / Изяслав Котляров. - Москва : Золотое перо, 2019. - 351 с.

Изяслав Котляров окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор поэтических книг: «Друзья мои — свидетели мои», «А душа и в молитве болит», «На расстоянии взгляда и души», «Вечное время во мне», «По ту и эту сторону окна», «Принял я крещение от клёна», «Сначала жизнь — потом судьба», «Небесная весть», «Ученик вечности» и других, вышедших в Минске и Москве.
Состоял в Союзе писателей СССР. Теперь состоит в Белорусском и Российском союзах писателей.
Новая книга тематически продолжает все предыдущие. Устремленность к родным, одухотворяющим просторам славянской души, к Богу, к ощущению вечности мысли, воплощённой в поэтическое слово... Это искренний монолог о неумолимости уходящего времени, о том, что такое человеческая жизнь перед смертью и вечностью. Стихи публиковались в еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия», в журналах «Знамя», «Нева», «Новый журнал», «Аврора», «Форум», «Нёман», в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Поэтический олимп», «Встречи» и других.

Котляров, И. Г. Из полуяви и полузабвений : стихи / Изяслав Котляров. - Москва : Золотое перо, 2017. - 383 с.

Изяслав Котляров окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор поэтических книг: «А душа и в молитве болит», «Сам себе дорога», «На расстоянии взгляда и души», «Вечное время во мне», «По ту и эту сторону окна», «Сначала жизнь — потом судьба», «Небесная весть», «Зовущая печаль», «Ученик вечности», «Ещё за далью и за высотой» и других, вышедших в Минске и Москве.
Состоял в Союзе писателей СССР. Теперь — в Союзе писателей Беларуси и Союзе Российских писателей.
В новой книге — в основном, стихи из больничных блокнотов. Тематически она продолжает все предыдущие. Устремленность к родным, одухотворяющим просторам славянской души, к Богу, к спасительной силе любви. Это искренний монолог поэта о том, что такое человеческая жизнь перед смертью и вечностью. Стихи Изяслава Котлярова публиковались в еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия», в журналах «Знамя», «Нева», «Новый журнал», «Аврора», «Форум», «Нёман», в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Поэтический олимп», «Встречи» и других.

Котляров, И. Г. Еще за далью и за высотой... : венок венков сонетов / Изяслав Котляров. - Москва : Золотое перо, 2015. - 242, [1] с.

Книга Изяслава Котлярова «Еще за далью и за высотой» представляет редкий для нынешней поэзии жанр венка венков сонетов. В ней поэт тематически верен своим предыдущим книгам. Это искренний монолог о том, что такое человеческая жизнь перед ощущением смерти и вечности.
Изяслав Котляров окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Стихи публиковались в еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия», в журналах «Знамя», «Нева», «Новый журнал», «Аврора», «Форум», «Нёман», в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Поэтический олимп», «Встречи» и других.
Автор поэтических книг: «Друзья мои — свидетели мои», «А душа и в молитве болит», «На расстоянии взгляда и души», «Вечное время во мне», «По ту и эту сторону окна», «Принял я крещение от клёна», «Сначала жизнь — потом судьба», «Небесная весть», «Ученик вечности» и других, вышедших в Минске и Москве.
Состоял в Союзе писателей СССР. Теперь состоит в Белорусском и Российском союзах писателей.

Котляров, И. Г. Вечное время во мне : стихи / Изяслав Котляров. - Минск : Беларускі кнігазбор, 2003. - 285, [1] с. + ил., портр. ISBN 985-6318-98-X.

Русский поэт Изяслав Котляров — автор восьми поэтических книг, вышедших в издательствах «Мастацкая літаратура» (Минск), «Советский писатель» (Москва), «Беларускі кнігазбор» (Минск). В последнее время он отдавал преимущество точным, строгим жанрам поэзии: издал книги венка венков сонетов «Земля просит, но не прощает небо», венков сонетов «Но даже умираем, чтобы жить», сонетов «Куда б ни шел — иду к своей судьбе» и триолетов «Россыпь».

Однако Изяслав Котляров никогда не переставал писать и «просто стихи». Лучшие из них и составили эту книгу. В них автор продолжает искренний монолог о неумолимости уходящего времени, о том, что такое человеческая жизнь перед смертью и вечностью. Устремленность к Богу, к спасительной силе любви, к родным одухотворяющим просторам взволнованно дышит в стихах поэта.

Кравчук Анатолий Николаевич
Владимиров, А. В. Учительство / протоиерей Артемий Владимиров ; [иллюстрации Н. Кладницкого]. - Москва : АртосЪ, 2014. - 299 с.


Новое произведение протоиерея Артемия Владимирова является про­должением книг воспоминаний автора «С высоты птичьего полёта» и «Мой Университет». Оно охватывает период его педагогической деятель­ности в школах, а также в Московской духовной семинарии и академии. На страницах «Учительства» отец Артемий размышляет о высоте педа­гогического призвания, воспроизводя различные эпизоды из своей жизни, связанной с преподаванием языков, литературы, уроков нравственности и благочестия. Перед читателем открывается целая галерея портретов уче­ников и учителей, помогающая воскресить сложную и во многом проти­воречивую жизнь на срезе двух тысячелетий. 

Владимиров, А. В. С высоты птичьего полета : воспоминания о годах детства, отрочества и юности... / протоиерей Артемий Владимиров. - Москва : АртосЪ, 2012. - 229 с.


Новое произведение протоиерея Артемия Владимирова автобиографично. В него вошли воспоминания первых семнадцати лет жизни. Книга изобилует яркими и увлекательными эпизодами, рассказами и сценками из семейной жизни второй половины XX столетия. Подлинный интерес представляют словесные портреты представителей творческой интеллигенции, входившей в круг общения семьи писателя. Язык книги выдержан в традициях русской классической литературы. Повествование отличается теплотой и ненавязчивой назидательностью, основа которой – исповедальная искренность автора. 

Владимиров, А. В. Мой Университет : воспоминания о студенческой юности / протоиерей Артемий Владимиров. - Москва : АртосЪ, 2013. - 363 с.


Новая книга члена Союза писателей России протоиерея Артемия Владимирова «Мой Университет» может быть отнесена к мемуарному жанру. Она охватывает события 1978—1983-х годов, проведённых автором на филологическом факультете в стенах Московского университета. Словесные портреты выдающихся педагогов и известных священнослужителей, отражение идейных исканий учащейся молодёжи и её нелёгкого пути к Церкви, духовная атмосфера московских приходов и, наконец, драма искренней юной души делают это произведение интересным памятником ушедшей от нас эпохе.

Кривошеин Алексей
Кривошеин, А. З. На дорогах времени и судьбы : проза / Алексей Кривошеин. - Брест : Альтернатива, 2020. - 175 с.

В сборнике представлены повести, очерки и расказы, в которых автор рассказывает о малоизвестных и совсем не известных событиях и проишествиях, свидетелем которых был лично сам и участвовал в их расследовании.
Автор с хронологической точностью раскрывает время и место произошедших событий, динамику их развития, дает им личную оценку.
Книга Алексея Кривошеина "На дорогах времени и судьбы" будет интересна широкому кругу читателей.

Кудласевич Анатолий Алексеевич
Кудласевіч, А. ТрыТворы : (зборнік прозы і паэзіі) / Анатоль Кудласевіч. - Дніпро : Середняк Т. К., 2017. - 316, [1] с.


У кнігу ўваходзіць новы раман “Тараканы”, які пісаўся цэлых 26 гадоў. Чаму так доўга? Прычыны не да канца зразумелыя і самому аўтару. Аповесць “Жэзл Жалезны’ ідэйна звязаная і з раманам, і з паэмай “Юл-ла”, была напісана за дзевяць дзён, летам 1999 года, і ў гэтым жа годзе прагучала па радыё ў аўтарскім выкананні. Творчасць Анатоля Кудласевіча не пакідае чалавека абыякавым. Празаік, паэт, бард - ён падштурхоўвае да пошуку адказаў на вечныя пытаіші: хто мы? адкуль прыйшлі? дзеля чаго жывём? куды адыйдзем пасля смерці?

Лебедев Валентин
Заповедник Сказок : избранное / составитель В. Лебедев]. - Москва : Заповедник Сказок, 2010— [Т. 8 / художник И. Бабушкина и др.] : КНИМА. - 2018. - 558, [1] с.

Заповедник Сказок : избранное / составитель В. Лебедев]. - Москва : Заповедник Сказок, 2010— [Т. 7 / художник А. Толкачева и др.] : КНИМА. - 2017. - 585, [6] с.

Заповедник Сказок : избранное / составитель В. Лебедев]. - Москва : Заповедник Сказок, 2010— [Т. 6 / художник Ю. Сдобнова и др.] : В.И.П. ПрестижГрупп. - 2016. - 581, [10] с.

Заповедник Сказок : избранное / составитель В. Лебедев]. - Москва : Заповедник Сказок, 2010— [Т. 5 / художник А. Кудряшова и др.] : В.И.П. ПрестижГрупп. - 2015. - 665, [6] с.

"Заповедник Сказок" : избранное / составитель В. Лебедев]. - Москва : Заповедник Сказок, 2010— [Т. 4 / художник Ю. Сдобнова и др.] : В.И.П. ПрестижГрупп. - 2014. - 651, [4] с.

Заповедник Сказок : избранное / составитель В. Лебедев]. - Москва : Заповедник Сказок, 2010— [Т. 2 / художник М. Зайцева и др.] : В.И.П. ПрестижГрупп. - 2012. - 574, [1] с.

Лебедев Владимир Онуфриевич
Лебедзеў, У. А. Росная трава : зборнік паэзіі / Уладзімір Лебедзеў. - Брэст : Брэсцкая друкарня, 2018. - 79 с.


Зборнік склалі разнастайныя па тэматыцы і жанравых адметнасцях вершы, большасць з іх ужо змяшчалася ў ранейшых выданнях аўтара.

Яго Вялікасць Трыялет : анталогія трыялета пісьменнікаў Берасцейшыны / Укладальнік У. Лебедзеў. — Брэст : ААТ Брэсцкая друкарня, 2019. — 64 с.


Кніга - зборнік выбраных трыялетаў з паэтычнага даробку пісьменнікаў Берасцейшчыны (канец XX - пачатак XXI стст.).

Лосиков Иван
Лосиков, И. Л. Жизнь и любовь : избранная проза / Иван Лосиков. - Минск : Колорград, 2020. - 502, [1] с.

Писатель Иван Лосиков — реалист, даже бытописатель, и в этом особенность его творчества. Он верен правде жизни, он влюблен в природу, верит в добро, силу добра и высокого предназначения человека. Рассказ о судьбах людей ведет неторопливо, вдумчиво, талантливо исследует движение души каждого персонажа. Книга адресована широкому кругу читателей.

Лосиков, И. Л. Желанная книга : проза, поэзия, публицистика / Иван Лосиков. - Мозырь : Колор, 2020. - 274, [5] с.

В новую книгу гомельского прозаика Ивана Лосикова вошли его новая повесть, стихи, дневниковые записи, письма и зарисовки.

Маркитантова Ольга
Маркитантова, О. А. Воздушный океан : стихи / Ольга Маркитантова. - Минск : Медисонт, 2018. - 49, [2] с.

Со времён Галилея известно, что воздух имеет вес. Стихотворения Ольги Маркитантовой, входящие в книгу "Воздушный океан", прозрачны и чисты, но назвать невесовыми их нельзя. Каждое слово здесь осязаемо, каждый звук - неслучаен. Атмосфера книги состоит из молчания и речи, одиночества и любви, а выразительная лирическая интонация не позволяет стихотворному воздуху рассеяться в космосе.
В первый сборник стихов Ольги Маркитантовой вошли тексты, написанные в 2012-2017 гг.

Меликова Ширин
Азербайджанский музей ковра [Изоматериал] = Azerbaijan Carpet Museum ; [редакторы: Э. Брекер, С. Яницкая ; переводчики: Ф. Мусаева, М. Джафарова ; фото С. Мансурова]. - Баку : [б. и.], 2017. - 55 с.

Мельничук Иван
Мельничук, И. М. Я солнышку спасибо говорю : веселые детские стихи, сказки, забавные детские изречения / Иван Мельничук ; [предисловие З. Мельниковой]. - Брест : Брестская типография, 2019. - 159 с.

В книге "Я солнышку спасибо говорю" Иван Мельничук собрал весёлые стихи, сказки, забавные изречения детей. Они учат ребят чуткости и благородству, развивают творческое воображение, воспитывают любовь к людям, к родной природе.

Мисиюк В. С.
Берестейський мир / [рэдактар В. С. Місіюк]. - Мiнск : Смэлтак, 2019. - 57 с. - (Голоси з Берестейщини).

Берестейский мир - одно из самых статусных событий в истории мировой дипломатии. Комплексный взгляд на него представлен в новой книге из серии "Голоса с Берестейщины". Небольшой по объему справочник о первом мирном договоре Первой мировой войны состоит из малоизвестных для современных жителей Бреста документов, фрагментов воспоминаний, оценок известных исторических деятелей, биографий участников. Издание иллюстрировано фотографиями, рисунками, изображениями марок, значков, документов.

Морих Ирина
Морих, И. Б. Есть у котика секрет : стихи для детей / Ирина Морих. - Минск : Колорград, 2020. - 39 с.

Это забавная книга детских стихов. Из неё вы узнаете, как Данечка гулял в парке и отпустил в полёт крокодила, почему кошка Чита поссорилась с котом Маркизом, откуда едет Дед Мороз, как одна девочка впервые в жизни пошла на балет и много других любопытных историй.

Автор хочет, чтобы детям было весело читать этот сборник!

Морих, И. Б. Марго и Волшебный экран : фэнтези / Ирина Морих ; [художник М. Кример]. - Брест : Альтернатива, 2019. - 171 с.

Жизнь Марго была довольно скучной и однообразной - до тех пор, пока однажды она не совершила добрый поступок. Девочка приютила и накормила уличную кошку, которая, спасаясь от непогоды, случайно залезла к ней в окно. С этого момента жизнь Марго изменилась самым удивительным образом. Добрую девочку ждали волшебные подарки и необыкновенные приключения: Причудливая Игра Чисел, путешествие в Новую Реальность, опасные загадки Зелёного Короля и многое другое.

Книга для любителей приключений с самого юного возраста.

Мяснянкина Алла Михайловна
Бушлякоў, Ю. С. Жывая мова / Юрась Бушлякоў. - [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2013. - 287 с. - (Бібліятэка Свабоды. XXI стагоддзе).

“Жывая мова” — калекцыя практычных эсэ пра тое, як гаварыць па-беларуску правільна і прыгожа. На працягу сваёй рэдактарскай працы на радыё “Свабода” аўтар выяўляў складаныя, спрэчныя ці памылковыя моманты ў жывой мове, аналізаваў іх і даваў парады, якія склалі цыкль радыёперадачаў і ляглі ў аснову гэтай кнігі.

Руднік, Г. Птушкі пералётныя / Галіна Руднік ; [аўтар прадмовы А. Лукашук]. - [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2011. - 186, [1] с., [16] л. іл. - (Бібліятэка Свабоды. XXI стагодзьдзе)

Лукашук, А. М. Вяртанне нацыяналіста : дакументальныя творы / Аляксандар Лукашук. - Мінск : Галіяфы, 2014. - 767 с.

Кнігу беларускага пісьменніка і публіцыста Аляксандра Лукашука склалі дакументальныя даследаванні беларускай гісторыі XX стагоддзя.
У кнізе выкарыстаныя фота з архіва Гувераўскага інстытута вайны, рэвалюцыі і міру ЗША; Дзяржаўнага архіва кінафотадакументаў РБ; Нацыянальнага архіва РБ.

Лукашук, А. М. Дзясяты паверх : недакументальныя творы / Аляксандар Лукашук. - Мінск : Галіяфы, 2015. - 703 с.

Кнігу склалі мастацкія ўспаміны, недакументальныя эсэ, літаратурныя сны і вершы на замежнай мове.

Навумчык, С. І. Дзевяноста першы : год Незалежнасці вачыма ўдзельніка / Сяргей Навумчык. - Выд. 2-е, дапрацаванае. - [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2016. - 533 с. - (Бібліятэка Свабоды. XXI стагодзьдзе).

Кніга прысьвечаная падзеям 1991 году, удзельнікам якіх давялося быць аўтару — масавым вулічным пратэстам, парлямэнцкай працы Апазыцыі БНФ, абвяшчэньню незалежнасьці Беларусі і першым крокам у будаўніцтве новай дзяржавы.

Ракіцкі, В. А. Беларуская Атлянтыда : [рэаліі й міты эўрапейскай нацыі] / Вячаслаў Ракіцкі ; [афорты Валерыя Славука]. - [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2006. - 503 с. - (Бібліятэка Свабоды. XXI стагодзьдзе).

Бог, сэкс, магія, сны, гарэлка, інтрыгі, бойкі, улада — жыцьцё і сьмерць па-беларуску і ў эўрапейскім кантэксьце. Гутаркі з гісторыкамі, фальклярыстамі, пісьменьнікамі.

Шупа, С. А. Падарожжа ў БНР : архіўны раман / Сяргей Шупа. - [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2018. - 271 с.. - (Бібліятэка Свабоды. XXI стагоддзе).

Кніга «Падарожжа ў БНР» уяўляе сабой дасьціпны і ўпарадкаваны паказ у гістарычным кантэксьце арыгінальных дакумэнтаў і матэрыялаў, якія захоўваюцца ў фондах БНР у архівах Менску і Вільні. Яна занадта маляўнічая, каб быць гістарычнай манаграфіяй, і занадта стрыманая ў аўтаравай фантазіі, каб быць літаратурным творам, адсюль і жанр — «архіўны раман». На яе старонках у трох сотнях кароткіх фрагмэнтаў апісваецца ўзьнікненьне цуду, які адбыўся 100 гадоў таму — незалежнай Беларусі.

Святлана Алексіевіч на Свабодзе : [інтэрв'ю, дыскусіі і рэпартажы / укладальнік і рэдактар С. Навумчык]. - [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2015. - 711 с., [4] л. каляр. партр.. - (Бібліятэка Свабоды. XXI стагоддзе).

У кнізе сабраныя матэрыялы, якія больш чым два дзесяцігодзьдзі гучалі на хвалях Радыё Свабода — інтэрвію са Сьвятланай Алексіевіч, дыскусіі зь яе ўдзелам, рэпартажы пра сустрэчы з чытачамі ды іншыя тэксты пра першую ў Беларусі ляўрэатку Нобэлеўскай прэміі.

Скобла, М. Выспятак ад Скарыны : блогі і дыялогі / Міхась Скобла. - [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2017. - 488 с. - (Бібліятэка Свабоды. XXI стагоддзе).

Кнігі не толькі маюць свой лёс, яны могуць кіраваць лёсамі сваіх аўтараў. Кнігі, вартыя, каб іх прачыталі мільёны, і заслугоўваючыя аўтадафэ, кнігі - як абарончы мур і кнігі-касманаўты, кнігі - помнікі каліграфіі і ахвыры цэнзуры. Кніга над кнігамі - Біблія - у сваім першародным выглядзе - вось галоўныя "героі" гэтага выданьня, прымеркаванага да 500-годзьдзя беларускага кнігадрукаваньня.

Дубавец, С. І. Вострая Брама : беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў / Сяргей Дубавец. - [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2005. - 519 с. - (Бібліятэка Свабоды. XXI стагодзьдзе).

"Вострая Брама" - супольны праект Радыё Свабода і рэдакцыі газэты "Наша Ніва". У 1998 годзе перадача была ўганараванная прэміяй імя Алеся Адамовіча Беларускага ПЭН-цэнтру. У цяперашняе выданьне ўвайшлі выбраныя скрыпты.

100 словаў : [зборнік-анталогія] / укладальнік Ян Максімюк. - [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2017. - 335 с. - (Бібліятэка Свабоды. XXI стагоддзе).

Кніга — анталёгія найлепшых тэкстаў, якія зьявіліся ў рубрыцы «100 словаў» на сайце Радыё Свабода ў 2014–2016 гг. Рубрыка набыла вялікую папулярнасьць сярод чытачоў сайту Свабоды, стаўшы дэмакратычнай плятформай для адмену творчым досьведам паміж прызнанымі аўтарамі і пачаткоўцамі.

Мудроў, В. Альбом сямейны : [успаміны пісьменніка пра савецкі час] / Вінцэсь Мудроў ; [аўтар прадмовы А. Лукашук]. - [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2007. - 232 с. - (Бібліятэка Свабоды. XXI стагоддзе).

Клекцыя некалі страшных, сьмешных, забытых слоў савецкага часу – ад палёту Гагарына да выбуху ў Чарнобылі.

Быкаў на Свабодзе / [рэдактар і ўкладальнік С. Навумчык]. - [Б. м.] : Радыё "Свабодная Эўропа" / Радыё "Свабода", 2004. - 534, [1] с., [21] л. iл., партр., факсім.. - (Бiблiятэка "Свабоды". XXI стагоддзе).

Зборнік радыёпубліцыстыкі Васіля Быкава, імя якога непарыўна зьвязанае з хваляй нацыянальнага адраджэньня канца XX стагодзьдзя."Свабода" была адзіным сродкам масавай інфармацыі, якой Быкаў ніколі не адмаўляўся даць інтэрвію. У кнізе таксама сабраныя рэпартажы і каментарыі карэспадэнтаў "Свабоды".

Светлана Алексиевич на Свабодзе : [перевод с белорусского / составитель С. Наумчик ; автор предисловия А. Лукашук]. - [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2016. - 733 с., [7] л. цв. ил., портр.. - (Бібліятэка Свабоды. XXI стагоддзе).

В книге собраны материалы, звучавшие на волнах Радио Свобода, за более чем полтора десятилетия — интервью со Светланой Алексиевич, дискуссии с ее участием, репортажи о встречах с читателями и другие тексты о первом в Беларуси лауреате Нобелевской премии.

Алексіевіч, С. А. 100 цытатаў на Свабодзе : па-беларуску, по-русски, українською, in English / Сьвятлана Алексіевіч. - [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2019. - 254 с. - (Бібліятэка Свабоды. XXІ стагоддзе).

Кнігу складаюць выбраныя фрагмэнты вусных выказваньняў першай у Беларусі ляўрэаткі Нобэлеўскай прэміі ў галіне літаратуры, якія цягам двух дзесяцігодзьдзяў гучалі на хвалях Радыё Свабода.

Бушлякоў, Ю. С. Жывая мова / Юрась Бушлякоў. - [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2013. - 287 с.. - (Бібліятэка Свабоды. XXI стагоддзе).

«Жывая мова» — калекцыя практычных эсэ пра тое, як гаварыць па-беларуску правільна і прыгожа. На працягу сваёй рэдактарскай працы на Радыё Свабода аўтар выяўляў складаныя, спрэчныя ці памылковыя моманты ў жывой мове, аналізаваў іх і даваў парады, якія склалі цыкл радыёперадачаў і ляглі ў аснову гэтай кнігі.

Дуліна ад Барадуліна : [зборнік / аўтар праекту, рэдактар і ўкладальнік А. Уліцёнак ; аўтар прадмовы А. Лукашук]. - [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2004. - 253, [1] с.. - (Бiблiятэка Свабоды. XXI стагоддзе).

«Дзядзька» Рыгор з дасьціпным і непаўторным народным гумарам пра сур’ёзныя рэчы. У адмысловым праекце беларускай службы Радыё Свабода Народны паэт Беларусі кіруе «дуліны» вядомым асобам, ды супрацоўнікам і слухачам Радыё Свабода. Трапныя параўнаньні ды эпіграмы, што не толькі прадстаўляюць вядомых людзей у жартаўлівай форме, але і даюць прыклад народнай мудрасьці традыцыйна з жартам і моцным слоўцам. Плён працы над «Дулінамі ад Барадуліна» і стала гэтая выданьне чарговае ў сэрыі Бібліятэкі Свабоды. Супраца з беларускай рэдакцыяй Радё Свабода дадала яшчэ адну старонку ў шматграннай творчасці чалавека, якога за сваю блізкасць і свойскасьць нездарма называюць проста дзядзька Рыгор.

Быкаў на Свабодзе / [рэдактар і ўкладальнік С. Навумчык]. - Выд. 2-е, дапоўненае. - [Прага] : Радыё "Свабодная Эўропа" / Радыё "Свабода", 2005. - 661, [1] с., [25] л. iл., партр., факсім.. - (Бiблiятэка "Свабоды". XXI стагоддзе).

У кнізе — архіўныя запісы, інтэрвію Васіля Быкава, некаторыя з іх не гучалі нідзе і былі надрукаваныя ўпершыню.

Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 29—30 кастрычніка 2003 г. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь

Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Беларуская бібліятэчная асацыяцыя ; [складальнік Л. Г. Кірухіна ; рэдкалегія: Р. С. Матульскі і інш.]. - Мінск : Красіка-Прынт, 2004. - 159 с.


У зборнік увайшлі тэксты дакладаў, што прагучалі 29—30 кастрычніка 2003 г. на Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк”, якая праходзіла ў г. Мінску.

Матэрыялы IX Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі", Мінск, 18—19 красавіка 2013 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнікі: Т.

А. Сапега, А. А. Суша ; рэдкалегія: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. - Мінск : НББ, 2013. - 261 с., [9] л. іл.

Інфармацыйныя рэсурсы бібліятэк і іх кадравае забеспячэнне : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (23—26

мая 2000 г., Мінск) / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўны камітэт па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь, Беларускі універсітэт культуры (Факультэт бібліятэчна-інфармацыйных сістэм), Беларуская бібліятэчная асацыяцыя ; рэдкалегія: С. В. Зыгмантовіч і інш.]. - Мінск : Красіка-Прынт, 2000. - 215 с.

XVI-XVIIa. lituanika Lietuvos mokslu akademijos bibliotekoje: katalogas/sudare Daiva Narbutiene, Violeta Radviliene, Dalia Rauckyte-Bikauskiene ; Lietuvos mokslu akademijos biblioteka. - Vilnius : Lietuviu literaturos ir tautosakos institutas, 2007.-502c.


Книга представляет собой каталог литуаники XVI–XVII вв., составленный отделом редких изданий библиотеки Академии наук Литвы. Это первое в Литве подобного рода издание.

Никитчик А. Д.
Кухлич, Н. И. Раскрашенный мир : сказки и рассказы для детей и их родителей / Наталья Кухлич ; [предисловие А. Нарейко ; художник П. Годуйко]. - Брест : Полиграфика, 2019. - 85 с.

Добрые, наивные, мудрые рассказы и сказки Натальи Кухлич - прекрасный сборник для семейного чтения. Произведения написаны простым, лаконичным, образным языком. Автор ненавязчиво помогает детям разобраться в сложной ситуации, пробуждает мысль.
Каждая история учит сопереживать, любить и творить добро, заряжает жаждой жить, мечтать и надеяться на чудеса.

Жигалова, М. П. "Спешите медленнее жить...". А. Ю. Аврутин : жизнь и творчество : [монография] / М. П. Жигалова. - Брест : БрГТУ, 2018. - 163 с.

В монографии сделана попытка осмыслить жизненный и творческий путь А. Аврутина, раскрыть литературные связи и тематику, а через интерпретацию и анализ отдельных произведений показать национальный и международный колорит творчества, отметив его роль в консолидации мультикультурного социума и формировании философии жизни читателя. В дидактическом разделе книги предложены методы и формы использования отдельных материалов на уроках и курсы факультативных занятий, сделан акцент на способах формирования и значимости духовных ценностей в современном образовательном социуме. Даны фрагменты результатов исследования по восприятию, осмыслению и переводу прочитанных произведений А. Аврутина учащимися, студентами и учителями. Книга адресована всем, кто интересуется художественным словом и творчеством поэта. Она может стать хорошим помощником учителю в подготовке и проведении учебных, факультативных и внеклассных занятий, а читателю подскажет, как находить ответы на сложные вопросы современной жизни.

"Асоба, непадуладная часу". Творчасць Адама Міцкевіча ў кантэксце сусветнай культуры: да 220-годдзя з дня нараджэння пісьменніка : зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі / пад агульнай рэдакцыяй Ю. М. Чагайды. - Брэст : БрДТУ, 2018. - 90 с.

У збонік увайшлі матэрыялы канферэнцыі прысвечаныя творчасці А. Міцкевіча, а таксама прадстаўлены даследаванні па вывучэнні мовы и літаратурнай спадчыны сучаснікаў і паслядоунікаў письменніка, 220-годдзе якога адзначаецца ў 2018 годзе.

Надписи и рисунки на стенах Брестской крепости / [И. Н. Чайчиц и др.]. - Брест : БрГТУ, 2018. - 51 с.

В данной работе участники Русского фортификационного сайта fortification.ru дают общий обзор собранных к настоящему времени сведений о надписях и рисунках на стенах Брестской крепости и утверждается необходимость дальнейшего научного исследования и систематизации эпиграфического наследия.
Для всех читателей, интересующихся историей Брестской крепости, а также эпиграфикой.

Воробей, А. В. Город и замок Брест Литовский / А. В. Воробей, А. В. Жарков. - Брест : БрГТУ, 2018. - 163 с.

В работе изложены результаты исследования градостроительного развития г. Бреста с X до начала XIX в, а также историко-архитектурный обзор этапов строительства и развития Брест-Литовской крепости. Приложен историко-архитектурный опорный план территории в границах внешних валов Брестской крепости, обзор ансамблей старого Бреста. Приведены рекомендации по сохранению и использованию наследия Бреста ХVI-ХIХ вв.

Брестчина и соседи : сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный технический университет"; [под общей редакцией М. П. Жигаловой]. - Брест : БрГТУ, 2018. - 167 с.

Издание обобщает результаты исследований ведущих учёных Беларуси, Молдовы, Польши, России, Румынии, США, Украины, которые были получены при изучении поликультурного пространства Брестчины. Исторические, лингвистические, литературоведческие, психологические, педагогические проблемы рассматриваются в контексте диалога и полилога культур, определения места и роли в них общечеловедческих и национальных ценностей.
Статьи публикуются в авторской редакции на русском, польском, украинском, белорусском языках и адресуются специалистам-историкам, литературоведам, педагогам и психолагам, а также аспирантам, магистрантам и студентам, всем, кто интересуется историей и современным состоянием Брестчины.

Николаев Николай Викторович
Cubrzynska-Leonarczyk, M.Dziedzictwo Unii Brzeskiej. Z dziejow oficyny wydawniczej OO Bazylianow w Supraslu (1695-1803)/Maria Cubrzynska-Leonarczyk.-Warszawa: Panstwowe Muzeum Archeologiczne: Balystok: Ksiaznica Podlaska im.Lukasza Gornickiego, 2007.-82с.


В 1498 г. воеводой новогрудским и маршалком Великого княжества Литовского Александром Ходкевичем был основан Супрасльский Благовещенский монастырь. В 1695 г. при монастыре открылась типография, в которой печатались, главным образом, богослужебные книги. Об издательской деятельности базилиан в Супрасле и рассказывает эта книга.

Окало Анна
Окало, А. В. Небоскреб. Страницы дневника : сборник стихов / Анна Окало. - Брест : Альтернатива, 2017. - 48 с.


Поэтический сборник «Небоскрёб» - первая книга автора. В него вошли стихотворения о любви и дружбе, вере и смысле жизни -«простые строки, в которые вмещается вся жизнь».

Книга расчитана на широкий круг читателей всех возрастов.

Олехнович Николай Николаевич
Дзявятыя Калеснікаўскія чытанні : зборнік матэрыялаў Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 15 кастрычніка 2015 года / Установа адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна" ; [пад агульнай рэдакцыяй У. А. Сенькаўца ; рэдкале


У зборнік уключаны матэрыялы дакладаў і выступленняў на Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі.
Адрасуецца спецыялістам-філолагам, студэнтам гуманітарных факультэтаў, магістрантам, аспірантам, настаўнікам.


Яго Вялікасць Трыялет : анталогія трыялета пісьменнікаў Берасцейшыны / Укладальнік У. Лебедзеў. — Брэст : ААТ Брэсцкая друкарня, 2019. — 64 с.


Кніга - зборнік выбраных трыялетаў з паэтычнага даробку пісьменнікаў Берасцейшчыны (канец XX - пачатак XXI стст.).

Моўная адзінка ў кантэксце часу : зборнік матэрыялаў II Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 18 лістапада 2016 года / [пад агульнай рэдакцыяй Л. В. Леванцэвіч]. - Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2016. - 168 с.


У зборнік уключаны артыкулы па актуальных праблемах даследавання беларускай і іншых славянскіх моў, па пытаннях культуры мовы і рэгіянальнай анамастыкі. Адказнасць за дакладнасць зместу артыкулаў нясуць аўтары.

Выданне адрасавана навукоўцам, настаўнікам, студэнтам.


Корнев, А. К. Барановичи — мой город любимый : лирическая поэма-альбом / Алесь Корнев. - Минск : Ковчег, 2018. - 275 с.


Книга Алеся Корнева вышла в знаменательный Год нашей малой Родины и посвящается городу Барановичи, в котором он живёт практически с 1944 года и поэтому является свидетелем восстановления его после Великой Отечественной войны, свидетелем его развития и роста. Алесь и теперь, не забывая трагического прошлого, радуется и любуется каждой новинкой, каждым новым зданием и каждой новой улицей в любимом городе. Об этом и его лирическая поэма-альбом «Барановичи - мой город любимый». В поэму вошли произведения текущего года и прошлых лет. Так как горожане хорошо владеют белорусским и русским языками, то и свою поэму автор создал двуязычной, чтобы читатели могли наслаждаться и упражняться красноречием обоих языков.

Берестейське багаття : твори поетів і прозаїків Берестейщины в перекладах українською мовою / [упорядники-редактори: Василь Гей, Ніна Горик]. - Луцьк : Терен, 2012. - 225, [1] с.


Продовжуючи давні традиції українсько-білоруських зв’язків, письменники Волині та Берестейщини активно спілкуються на рівні творчих організацій та взаємних перекладів. Цей збірник і є результатом такого, тривалого в часі спілкування. У ньому друкуються поетичні та прозові твори сучасних письменників Берестейщини у перекладах волинських літераторів українською мовою.

Орлова Е.В.
Ульяновск. Симбирск, 1648 [Изоматериал] = Ulyanovsk. Simbirsk = Uljanowsk. Simbirsk : [фотоальбом / составители: Н. А. Василькин, О. К. Винник ; фотограф Н. А. Василькин]. - Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2013. - 84, [35] с.

отец Виталий - настоятель гарнизонного храма святителя Николая Чудотворца
Отец Арсений / под редакцией протоиерея В. Воробьева ; [послесловие В. В. Быкова]. - Изд. 6-е, исправленное. - Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2017. - 857, [1] с.


За двадцать с лишним лет со дня первого издания общий тираж книги «Отец Арсений» приблизился к миллиону. Она распространилась по всей России и за её пределами и стала одной из самых любимых в православном мире. Книга переведена и издана на английском, французском, сербском, греческом, болгарском и других языках. Она явила образ святого, внутренне торжественный православной святости всех времён, но имеющего неповторимые черты подвижника нового времени - времени новых мучеников и исповедников российских, времени жестоких преследований за веру и стойкого исповедничества.

Разумовская, Л. Н. Русский остаток : роман / Людмила Разумовская ; [предисловие О. Б. Сокуровой]. - Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2016. - 685, [2] с.


В судьбе главной героини романа просматривается судьба целого поколения, которое почти поголовно состояло из Иванов, не помнящих родства, и к лучшим представителям которого постепенно возвращалась родовая, историческая и духовная память. Перед каждым из них тем или иным путем раскрывались семейные тайны, разворачивалась история рода. И каждая такая история заставляла задуматься о тайнах Большой Истории, о причинах и смысле той непомерно великой крестной ноши, которая легла на Россию в XX веке и под которой стонет и сгибается она по сию пору. Роману дано прекрасное и точное название "Русский остаток". В нем угадывается отсылка к известным апостольским словам: "Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется".

Богданова, И. А. Три Анны : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2018. - 780, [2] с.


Удивительный, захватывающий сюжет нового романа Ирины Богдановой ТРИ АННЫ, - словно непрерывный бег по спирали времени. Он проводит читателя от начала XX века до наших дней через целую череду образов, поражающих воображение своей многозначительностью. Действие романа разворачивается, когда юная Анна Веснина возвращается к отцу из закрытого пансиона. Она сразу сталкивается с тайной, полностью меняющей её жизнь и затрагивающей судьбы двух других Анн, которым только суждено родиться. На протяжении века три Анны из трёх разных эпох слышат отзвуки давних событий, встречая на своём пути верность и предательство, сломленных жизнью людей и благородных друзей. Трём Аннам предстоит постигнуть глубины человеческих чувств и выбрать единственно правильную дорогу к любви и миру.

Непознанный мир веры / [редактор-составитель М. Г. Жукова]. - 15-е изд. - Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2014. - 429, [1] с.


Со страниц этой книги с вами будут беседовать о вере ученые, художники, писатели, полководцы, общественные деятели, космонавты, артисты, певцы и музыканты. Вы узнаете поразительные факты из истории и современной жизни христианства, факты, которые тщательно, порой столетиями, скрывались от большинства людей. Вам откроется богатейший материал для размышлений, а выводы вы будете делать сами. 

Падбярэзскі Дзмітрый
Падбярэзскі, Д. А. Саксафон Чынгісхана : апавяданні, аповесці, раман / Дзмітрый Падбярэзскі. - Мінск : БТН—ІНФАРМ, 2000. - 414 с.

Новая кніга прозы Д. Падбярэзскага адкрываецца апавяданнямі, вытрыманымі ў рэалістычнай манеры, і заканчваецца творамі, пазначанымі рэдкай для сучаснай беларускай прозы стылістыкай, калі героі розных эпох, уяўныя і канкрэтныя гістарычныя асобы сустракаюцца ў нетыповых, надзвычайных сітуацыях, якія дыктуюць кожнаму з іх уласны спосаб паводзін.

Панасюк Л. К.
Раствароўскі, С. М. Успаміны з Мікашэвіч : (30-40 гады ХХ стагоддзя) / [С. М. Раствароўскі] ; пераклад з польскага Панасюк Л. К.. - Лунінец : Самвыдат, 2019. - 65 с.

Папека Мікалай Мікалаевіч
Арсеннева, Н. А. Пад сінім небам : вершы (1921—1925) / Натальля Арсеньнева. - Факсімільнае выд.. - Мінск : Мастацкая літаратура, друк 1991. - 141 с., [1] л. партр.

Пимкова Н. С.
Святополк-Мирский, Р. З. Четвертый хранитель : [роман] / Роберт Святополк-Мирский ; [художник П. Ильин]. - Москва : Яуза-пресс : Эксмо : Лепта Книга, 2007. - 349, [1] с. - (На службе государевой). - (Рука Москвы, или Собирание земли).

Выполняя последнюю волю покойного старца-монаха, дворянин Василий Медведев открывает страшную древнюю тайну и случайно узнает правду о прошлом многих людей, которых встречал в жизни. Это прошлое порой оказывается мрачным и кровавым - там сталкиваются благородство и коварство, честь и подлость, там любовь соседствует со смертью, предательством и убийством...

Святополк-Мирский, Р. З. Заговор князей : [роман] / Роберт Святополк-Мирский ; [художник Е. Шурлапова]. - Москва : Яуза-пресс : Эксмо : Лепта Книга, 2007. - 381, [1] с. - (На службе Государевой). - (Рука Москвы, или Собирание земли).

1480 год. Над Московским княжеством сгущаются тучи. Хан Золотой Орды Ахмат твердо намерен идти на Москву с юга за давно не плаченной ею данью. С севера наступают войска Великого Магистра Ливонского Ордена. С запада ожидается поддержка короля Польского и Великого князя Литовского Казимира. В Новгороде назревает бунт. И ко всему прочему, младшие братья Великого князя Московского Ивана III, удельные князья Борис и Андрей, недовольные резко усилившимися тенденциями к самодержавию, затевают заговор. Тайная и могущественная секта религиозных еретиков-заговорщиков продолжает плести интриги...
На фоне этих событий действуют четверо мужественных героев - русских дворян во главе с Василием Медведевым. И хотя на этот раз они не вместе, а порой даже во враждебных лагерях, их честь, доблесть и благородство по-прежнему помогают им одерживать трудные победы над врагами и обстоятельствами, бросая иногда вызов самой судьбе!

Прокопович Николай Николаевич
Пракаповіч, М. Прытулак памяці : вершы, паэмы / Мікола Пракаповіч ; [прадмова А. Каско]. - Мінск : Кнігазбор, 2018. - 258 с. - (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў "Кнігарня пісьменніка").


Вершы, сабраныя ў гэтай кнізе з нешматлікіх зборнікаў розных гадоў, — гэта адбіткі шляху душы. А для аўтара — яшчэ і прытулак памяці. Бо за кожным вершам — ці жыццёвая сітуацыя, ці шчаслівая сустрэча, ці роздум на самоце. Магчыма, і ў чытача яны закрануць нейкія запаветныя струны, адгукнуцца радасцю ці болем, паклічуць да сумоўя.

Родькина М. С.
Мойес, Дж. Корабль невест : [роман] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского О. Александровой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2014. - 539, [1] c.

1946 год. Авианосцу Военно-морского флота Великобритании "Виктория" предстоит очень долгий и трудный путь из Австралии в Англию. На его борту моряки и летчики, выдержавшие тяжелые испытания в годы войны.
Но "Викторию", как будто позабыв о славном боевом про шлом, называют кораблем невест. Ведь на нем к своим мужьям, с которыми их в трудные годы соединила судьба, плывут 650 женщин. И среди них Фрэнсис Маккензи. Она стремится убежать от своего прошлого, но оно преследует ее за тысячи миль от дома, и Фрэнсис внезапно понимает, что зачастую путешествовать гораздо важнее, чем прибыть в пункт назначения…

Розенблат Евгений Семенович
Устное и книжное в славянской и еврейской культурной традиции. - Москва : Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер", 2013. - 295 с.


Сборник «Устное и книжное в славянской и еврейской культурной традиции» включает материалы международной конференции, состоявшейся в Москве 5–7 декабря 2012 г. В книгу вошли 19 статей ученых из России, Латвии, Польши, Украины, исследующих проблемы взаимоотношения устных и книжных (письменных) форм культуры, устных и письменных жанров традиционной культуры, языка, литературы и фольклора, различные аспекты народной религиозности и тексты, отражающие конфессиональный аспект народной картины мира.

"Старое" и "новое" в славянской и еврейской культурной традиции. - Москва : Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер", 2012. - 374 с.


Сборник «“Старое” и “новое” в славянской и еврейской культурной традиции» включает материалы международной конференции, состоявшейся в Москве 7–9 декабря 2011 г. В книгу вошли 23 статьи ученых из России, Израиля, Финляндии, в которых в этнокультурном, этнолингвистическом, литературоведческом, фольклорно-этнографическом и сравнительно-типологическом аспектах обсуждается состояние традиционной обрядности в славянских и еврейской культурах; анализируются основные механизмы сохранения и трансформации обрядового кода (язык и образность обряда, ритуалистика, обрядовые тексты и т.п.) и языковых традиций в различных культурных ареалах. 


Норма и аномалия в славянской и еврейской культурной традиции. - Москва : Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер", 2013. - 271 с.


Сборник «Норма и аномалия в славянской и еврейской культурной традиции» включает материалы одноименной международной конференции, состоявшейся в Москве 2–4 декабря 2015 г., и является продолжением серии изданий материалов конференций, с 1995 г. ежегодно проводимых Центром славяно-иудаики Института славяноведения РАН и отражающих работу над фундаментальным проектом «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия». В сборник вошли 19 статей ученых из России, Белоруссии и Израиля, посвятивших свои исследования воплощению понятий нормы и аномалии (антинормы) в текстах устной и книжной культуры. 
Введение в Устную Тору : [в 6 ч. / Йосеф Агур] ; Открытый университет, Израиль, "Джойнт". - Тель-Авив : Открытый университет, 1995.


Bвeдeниe в Уcтнyю Topy cтaвит пepeд coбoй зaдaчy oзнaкoмить c иcтopиeй создания и coдepжaниeм Уcтнoй Topы, eё ocнoвными тeмaми и пpинципaми. Понятие Тора (буквально учение) имеет многообразное и сложное содержание. Наряду с Пятью книгами Торы, открывающими Танах (еврейскую Библию), сюда входит также Устное Учение (Устный Закон, или Устная Тора). Устная Тора является как бы контекстом к Письменной Торе, объясняя смысл и детали применения ее законов, этические и философские темы, всевозможные проблемы применения Торы в реальной жизни. Это учение в течение длительного времени создавалось многими поколениями еврейских мудрецов в устной форме. Лишь в относительно более поздние времена оно было записано. 

Мудрость — праведность — святость в славянской и еврейской культурной традиции: сборник статей. - Москва : Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер», 2011. - 343 с.


Сборник «Мудрость – праведность – святость в славянской и еврейской культурной традиции» (33-й выпуск Академической серии, издаваемой Центром научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» и Институтом славяноведения РАН) включает материалы одноименной международной конференции, состоявшейся в Москве 8–10 декабря 2010 г. 
Фаст, Г. Мои прославленные братья : [роман] / Говард Фаст. - 4-е изд.. - Израиль : Библиотека-Алия, 1993. - 257, [1] с.


Предлагаемый роман — один из наиболее популярных произведений Говарда Фаста. Автор рассказывает в нем о восстании Иегуды Маккавея против сирийско-эллинских правителей Древней Иудеи.

Круг жизни в славянской и еврейской культурной традиции: сборник статей. - Москва : Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер", 2014. - 355 с.


Сборник «Круг жизни в славянской и еврейской культурной традиции» включает материалы международной конференции, состоявшейся в Москве 4–6 декабря 2013 г. В книгу вошли 22 статьи ученых из России, Белоруссии, Израиля, Литвы, Украины, посвятивших свои исследования широкому кругу проблем, связанных с жизнью человека в ее разнообразных проявлениях: это магия жизненного круга, обряды жизненного цикла и обряды перехода, а также такие культурные концепты, как жизнь и смерть, возраст, судьба, счастье и несчастье, здоровье и болезнь, живое и неживое, человеческое и нечеловеческое. 

Факты об Израиле. - Иерусалим : Израильский центр информации, 1999. - 286 с.


Родина евреев — Эрец-Исраэль, Земля Израиля. С этой страной связана значительная часть богатой истории еврейского народа, первая тысяча лет которой увековечена в Библии; здесь формировалось его культурное, религиозное и национальное самосознание; здесь же сохранялось его непрерывное присутствие даже после того, как большая часть народа была обречена на изгнание. На протяжении долгих лет рассеяния еврейский народ никогда не прерывал связи с Эрец-Исраэль, всегда помнил о ней. С созданием государства Израиль в 1948 году независимость еврейского народа, утраченная за две тысячи лет до того, была восстановлена.

Контакты и конфликты в славянской и еврейской культурной традиции: сборник статей. - Москва : Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер", 2017. - 382 с.


Сборник «Контакты и конфликты в славянской и еврейской культурной традиции» включает материалы международной конференции, состоявшейся в Москве 7–9 декабря 2016 г., и является продолжением серии изданий материалов конференций, с 1995 г. ежегодно проводимых Центром славяно-иудаики Института славяноведения РАН и отражающих работу над фундаментальным проектом «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия». В сборник вошли 19 статей ученых из России, Беларуси, Израиля и Украины, посвятивших свои исследования формам контактов и типам конфликтов в поликультурной и поликонфессиональной среде. 

Мадиевский, С. А. Другие немцы = The Other Germans : сопротивление спасателей в Третьем рейхе / С. А. Мадиевский. - Москва : Дом еврейской книги, 2006. - 109, [2] с.


Предлагаемая вниманию читателя монография С. А. Мадиевского представляет собой исследование по социологии одного из видов Сопротивления в нацистской Германии. С риском для жизни те, кого именовали «пособниками евреев», а теперь называют «помощниками» или «спасателями», саботировали идеологию и политику режима в ключевом пункте — расовой теории и практике.

Диалог поколений в славянской и еврейской культурной традиции: сборник статей. - Москва : Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер", 2010. - 431 с.


Сборник «Диалог поколений в славянской и еврейской культурной традиции» (29-й выпуск Академической серии, издаваемой Центром научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» и Институтом славяноведения РАН) включает материалы одноименной международной конференции, состоявшейся в Москве 2–4 декабря 2009 г. 

Рубашевский Юрий С.
Малоритский район / Отдел идеологической работы Малоритского исполнительного комитета. - Брест : Брестская типография, 2007. - 18, [1] с., включая обложку

ЧУП "Савушкино", 60 лет / [автор текста: С. Мощик ; фото: Н. Чеберкус]. - Брест : РИА "Вечерний Брест", [2010?]. - 23 с., включая обложку.

Оздоровительный центр гостиница "Славянка". - [Б. м. : б. и., 2020?]. - [15] с., включая обложку.

Унитарное предприятие "Березовская СПМК — 22" : 25 лет на рынке услуг по выполнению строительно-монтажных работ / Объединение "Брестоблсельстрой" ; [текст: Е. Жук ; редактор: В. Шпарло]. - Брест : РИА "Вечерний Брест", 2017. - 36, [3] с., включая обложку.

ОАО "Ивацевичский завод ЖБИ" : 35 лет в ногу со временем / ГППСУП "Брестоблсельстрой" ; [автор текста А. Горбач]. - [Брест : Рекламно-информационное агентство "Вечерний Брест"], 2011. - 35 с., включая обложку.

10 причин посетить 1000-летний Брест = 10 powodow odwiedzic tysiacletni Brzesc / [редактор В. Шпарло ; перевод Ю. Огиевича]. - Брест : РИА "Вечерний Брест", 2019. - 27 с., включая обложку.

10 причин посетить 1000-летний Брест = 10 powodow odwiedzic tysiacletni Brzesc / [редактор В. Шпарло ; перевод Ю. Огиевича]. - Брест : РИА "Вечерний Брест", 2019. - 27 с., включая обложку.

Мы нашли 10 причин приехать в наш город из-за границы или из другого края Беларуси. Гости, гуляя по брестским улицам, могут обнаружить здесь немало уникальных мест, свидетелей знаковых событий, от старожитного Берестья до Брестской крепости, от Брестской унии и Брестского мира до распада СССР. И каждый год все больше приезжих из разных стран находят особенные поводы приехать в наш город. Чему в немалой степени способствует президентский указ о «безвизе», действующий с января 2018 года.
Издание на двух языках - русском и польском,сориентирует и подскажет Вам, куда еще можно пригласить гостей в городе над Бугом, что показать, чем удивить.

Саевич Ф. К.
Саевич, Ф. К. Беловежская пуща: моя судьба, моя любовь : воспоминания, очерки / Ф. К. Саевич ; [редактор, автор предисловия В. Г. Ференц]. - Минск : Белорусский государственный аграрный технический университет, 2013. - 415, [1] с.


Автор книги, потомственный лесовод, более полувека своей большой жизни отдал работе в Беловежской пуще. Он не только служил ей, но и стал неравнодушным, чутким и знающим биографом Беловежья. На протяжении последних лет вышли в свет книги пущанца из деревушки Ясень "Записки лесничего Беловежской пущи", "В Беловежских лесах", "Беловежские были", "Беловежские книги", "Баллада Беловежской пуще", " Раздумья о Беловежской  пуще". В них - повествование об истории и природном богатстве, людях этого самобытного уголка Беларуси, обитателях пущи. В новой книге Ф.К. Саевич продолжает рассказ о пуще - своей беззаветной любви к ней.


Сандрикова Ольга Александровна
Сандрикова, О. А. Пасхальный свет : сказка / Ольга Сандрикова ; [рисунки: Дарья Сандрикова]. - Минск : Колорград, 2019. - 23 с.

Каждый старый дом в своем чулане хранит какую-то забытую историю. Никому из взрослых даже невдомек, что  скрывают эти старые стены. И только маленькой, искренне верящей в чудеса девочке подвластна разгадка всех тайн старого чулана. А как это случится, узнаете, прочитав эту книгу.

Сапега Татьяна Андреевна
Кэрал, С. Прыгоды вялікай Кнігі / Скот Кэрал ; пераклад з англійскай [В. Жандаравай]. - Мінск : Пазітыў-цэнтр, 2018. - V, 105 с.

Сарычев Василий
Сарычев, В. В. Миг — и судьба / Василий Сарычев : Кн. 2 : . - Брест : Брестская типография, 2019— Кумиры. Когда ворота были большими. - 298 с.

Стрельцов, Черенков, Мустыгин, Курненин... Кумиры нашего детства. Они не умели монетизировать славу и были велики в своей наивности. Герои времени, которое ушло.

Саскевич Н. А.
Воинские награды жителей, уроженцев деревни Погост на Туровщине : 75-летию освобождения Беларуси посвящается / Общественное объединение "Туровское научно-просветительское общество". - Минск : Туров : Позитив-центр, 2019. - 71 с., [4] л. цв. ил.

В книге приведены сведения о воинских наградах жителей, уроженцев деревни Погост Житковичского района Гомельской области (ранее Туровского района Полесской области), которыми они награждены за доблесть, мужество, проявленные в борьбе с врагом в годы Великой Отечественной войны. Большинство сведений взяты из архивов Министерства обороны Российской Федерации в интернете на сайте «Память народа». Сведения в книге расположены преимущественно в порядке, который соответствует временному порядку совершения подвигов воинами. О некоторых наградах, сведений о которых нет на сайте «Память народа», рассказали участники войны. Приведены архивные сведения о жителях села Погост в имении Туров Мозырского уезда в 1808 году.

Сахаревич Людмила Ивановна
Гапанович, А. Н. Хронологические мемуары : [из истории и быта местечка Дивин Кобринского района Брестской области (по документальным данным)] / Афанасий Гапанович. - Брест : Брестская типография, 2017. - 102 с.


Из истории и быта местечка Дивин Кобринского района Брестской области (по документальным данным)

Северин Алексей Викторович
Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Творчасць А.Куляшова і адукацыйна-асветніцкія праблемы сучаснасці", 6-7 лютага 2002 г. / Міністэрства адукацыі РБ, УА "Магілёўскі ДУ імя А.А.Куляшова". - Магілёў: МДУ, 2002. - 376 с.


Зборнік склалі матэрыялы выступленняў на Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Творчасць А.Куляшова і адукацыйна-асветніцкія праблемы сучаснасці”, якая адбылася 6-7 лютага 2002 года ў Магілеўскім дзяржаўным універсітэце імя А.А.Куляшова.

Семченко Павел Афанасьевич
Семчанка, П. А. Мелодыяграфія [Выяўленчы матэрыял] = Мелодиография = Melodiographia : альбом / П. Семчанка. - Минск : Артия Групп, 2008. - 55 с.

Сідарэвіч Анатоль
Сідарэвіч, А. М. Беларускі сацыялістычны рух і беларуская дзяржаўнасць / Анатоль Сідарэвіч ; [рэдактар М. Скобла]. - Кіеў : Фонд імя Фрыдрыха Эберта, 2019. - 64 с. Сідарэвіч, А. М. Беларускі сацыялістычны рух і беларуская дзяржаўнасць / Анатоль Сідарэвіч


У выданні адлюстроўваюцца  падрабязна падзеі палітычнага жыцця ад 1902 года да сярэдзіны 1920-х гадоў. Кніга аздоблена гістарычнымі фотаздымкамі і падрабязнымі  біяграфіямі Алаізы Пашкевіч, Аркадзія Смоліча, братоў Луцкевічаў, Вацлава Іваноўскага і іншых дзеячаў.

Кніга адрасавана шырокаму колу чытачоў.

Скакун Аляксей
Аляксей Скакун. Жыццё і працоўны подзвіг / [укладальнік У. Ліпскі]. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2017. - 310 с., [17] л. іл. - (Серыя "Асобы").

Кніга прысвечана аднаму з самых выбітных аграрыяў сучаснай Беларусі. Пра гэта пераканальна кажуць вядомыя людзі краіны - дзяржаўныя і грамадскія дзеячы, работнікі розных сфер дзейнасці. Пра героя кнігі, Аляксея Скакуна і пра Астрамечава- дакументальная аповесць пісьменніка лаурэата дзяржаўнай прэміі Беларусі Уладзіміра Ліпскага.
Кніга адрасавана ўсім, хто шукае сябе ў віхры імклівага часу, хто хоча спазнаць, як нараджаюцца героі нашых дзён, хто клапоціцца пра Беларусь сённяшнюю і заўтрашнюю.

Слиж Наталья Владимировна
Канструкцыя і дэканструкцыя Вялікага княства Літоўскага: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гродна, 23—25 красавіка 2004 г./ Гродзенскае абласное грамадскае аб'яднанне маладых навукоўцаў "ВІТ". - Мінск: Лімарыус, 2007. - 187, [1] с.


У зборнік увайшлі матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі «Канструкцыя і дэканструкцыя Вялікага княства Літоўскага», якая адбылася ў г. Гродна 23-25 красавіка 2004 г. і была прысвечана праблемам палітычнай, эканамічнай, сацыяльнай, культурнай і рэлігійнай гісторыі ВКЛ.


Адрасуецца даследчыкам, выкладчыкам, студэнтам і ўсім тым, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі і Усходняй Еўропы.

Солнцева Евгения
Whitebook II [Изоматериал] : сборник иллюстраций белорусских художников / [организаторы проекта: Е. Солнцева, Ю. Баслык]. - [Б. м. : б. и., 2018?]. - 207 с.


Вы держите у себя в руках второй сборник иллюстраций от белорусских художников. Второй год подряд мы собираем в одной книге талантливых людей из разных уголков нашей страны. В этом году мы решили не ограничивать участников в рамках одного цвета и какой-либо темы, а разбить артбук на разделы - Digital artists, 3d Modelers, Pixel artists, Traditional artists, IIIustrators, Street art and Graffiti artists.
Таким образом вышел каталогизированный артбук. Надеемся каждый найдёт в разделах для себя что-то интересное, вдохновляющее и новое!

Стасюк-Карась Тереза
Rękopisy w zbiorach kościelnych / opracował Tomasz Makowski przy współpracy Patryka Sapały. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2014. – XLIX, [2], 555, [1] с. – (Zbiory rękopisów w Polsce).


В книге даётся описание коллекций рукописей, находящихся в костёлах Польши. Содержит характеристику и историю сборов.

Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Indeks = Manuscript Collections in Libraries and Museums in Poland. Index / opracowała Danuta Kamulowa przy współudziale Teresy Sieniateckiej. – Wyd. 3-e. –

Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2014. – 263 c. – (Zbiory rękopisów w Polsce).


Указатель имён и названий к книге «Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce».

Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce = Manuscript Collections in Libraries and Museums in Poland / opracowała Danuta Kamulowa przy współudziale Teresy Sieniateckiej. – Wyd. 3-e. – Warszawa

: Biblioteka Narodowa, 2014. – XLIII, [1], 561 c. – (Zbiory rękopisów w Polsce).


В книге даётся описание коллекций рукописей, находящихся в библиотеках и музеях Польши. Содержит характеристику и историю сборов.


Сыч Р. А.
Каменетчина туристическая : [туристический справочник / Отдел образования, спорта и туризма Каменецкого районного исполнительного комитета ; составители: В. И. Дулевич, В. П. Веренич ; фото: Н. И. Шум, В. И. Дулевич]. - Каменец : Редакция газеты "Навіны

Камянеччыны", 2015. - 54, [2] с., [1] л. карт

Старопечатные книги кирилловской печати в музеях Белоруссии : каталог / Государственный музей БССР ; [составитель, автор предисловия Л. Д. Клок ; фото В. И. Гриба, В. А. Барановского]. - Минск : Полымя, 1985. - 54, [2] с.


В каталоге показаны старопечатные книги, хранящиеся в музеях Минска, Гомеля, Витебска, в Ветковском музее народного творчества, в краеведческих музеях Гродно и Пинска. Описание включает редчайшие экземпляры — памятники раннего славянского книгопечатания. Многие книги сохранили интересные записи, позволяющие проследить многовековую историю печатного произведения. Каталог иллюстрирован фотографиями старинных гравюр.

Тернистая Людмила
Тернистая, Л. Н. Возрождение малой Родины в поэзии Людмилы Корчевской : сборник стихов / Людмила Тернистая. - Минск : Колорград, 2019. - 39 с.

Тишуров Владимир Карпович
Цішуроў, У. К. Надзея на радасць : вершы / Уладзімір Цішуроў. - Смаленск : Смаленская гарадская друкарня, 2018. - 139 с.


Галоўная задача паэта і паэзіі - даць праўдзівы і яскравы малюнак жыцця. А яно мае, як светлыя, так і цёмныя фарбы, увогуле, - не беспраблемнае. У якасці светлага ў вершах Уладзіміра Цішурова выступает надзея: на радасць, паразуменне, узаемнае каханне і г.д.

Томашевич Георгий Степанович
Степан Константинович Грибенчук : к 70-летию со дня рождения / [авторы-составители: З. А. Грибенчук, Н. Е. Ильницкая, Г. С. Томашевич]. - Брест : Брестская типография, 2010. - 31 с.

Тамашэвіч, Г. С. Анёл над Брэстам : вянок санетаў / Георгій Тамашэвіч. - Брэст : Рэдакцыя Брэсцкай абласной газеты "Заря", [2019]. - 35 с.

Тамашэвіч, Г. С. Шлях : вершы / Георгій Тамашэвіч. - Брэст : Брэсцкая друкарня, 2014. - 79 с., [4] л. іл.

Тэма Радзімы, патрыятызму, любві і дружбы, дабра і справядлівасці ў данным зборніку вершаў цесна пераплятаюцца з усімі праяўленнямі пачуццяў: ад узнёсласці да самаіроніі.

Для шырокага кола чытачоў.

Тамашэвіч, Г. С. Анёл над Брэстам : вянок санетаў / Георгій Тамашэвіч. - Брэст : Рэдакцыя Брэсцкай абласной газеты "Заря", [2019]. - 35 с.


Цудоўным падарункам для брастаўчан і гасцей 1000-гадовага Брэста стала каляровае літаратурна-мастацкае выданне «Анёл над Брэстам», якое ўбачыла свет у рэдакцыі абласной газеты «Заря». Аўтар вянка санетаў — паэт, журналіст Георгій Тамашэвіч.
На першай старонцы выдання змешчана прывітальнае слова старшыні Брэсцкага гарвыканкама Аляксандра Рагачука, прасякнутае пачуццём гонару і адказнасці за славуты і родны горад.

Унучек Андрей Владимирович
Евангельская Царква Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Вып. 3: зборнік матэрыялаў III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Мінск, 9 снежня 2017 г. / уклад.: А.І.Бокун, А.У.Унучак, Ю.А.Бачышча. - Мінск : Пазітыў-цэнтр, 2018. 496 с. : іл.


Зборнік прысвечаны 500-годдзю Рэфармацыі і 500-годдзю беларускай Бібліі. Абодва гэтыя юбілеі шырока адзначаліся ў Беларусі на працягу 2017 г. У кнігу ўвайшлі артыкулы беларускіх і замежных аўтараў, якія асвятляюць важныя старонкі гісторыі беларускай і еўрапейскай Рэфармацыі, Бібліі Ф.Скарыны, а таксама Евангельскай Царквы Беларусі. Увазе чытача прапануюцца як біяграфічныя даследаванні, так і панарамныя гістарычныя агляды пэўных перыядаў у гісторыі Пратэстанцкай Царквы Беларусі і замежных краін, закранаюцца пытанні міжканфесійных адносінаў і многае іншае.

Усов А. Д.
Усов, А. Д. Плоды Гефсиманского сада / Анатолий Усов ; [рисунки Б. Косульникова, М. Георгиева, И. Дешевой ; фотографии автора]. - Москва : Филинъ, 2018. - 422 с., [17] л. ил., портр.


В кннге «Плоды Гефснманского сада» Анатолня Усова соб-раны эссе, заметкн, размышлення о злободневных событнях н явленнях современной жнзнн. Автор предстает перед чнта-телямн в качестве полнтнка, публнцнста, поэта.

Фионик Дорофей
Кандрацюк, Г. Па Прыпяці па Нобель : [рэпартаж з краіны балот і бурштыну] / Ганна Кандрацюк. - Беласток : Праграмная рада тыднёвіка "Ніва", 2017. - 300 с.


Аказваецца, каб патрапіць у свет адкрыццяў і дзівосаў, не абавязкова выпраўляцца за далёкія моры ды акіяны. Чароўнае, казачнае, неверагоднае і абсалютна невядомае нам Палессе агаломшыць вас сваёй фантастычнай рэальнасцю і магічнай аўтэнтычнасцю. Яно зусім побач, аднак мы зусім нічога не ведаем пра мінулае і сённяшняе жыццё ягоных жыхароў, іх мову і звычаі, што захаваліся з даўніх часоў да нашых дзён. Дзякуй спадарыні Ганне за гэтую мудрую і захапляльную журналісцкую вандроўку і знаёмства з найцікавейшым ды найпрыгажэйшым краем, такім блізкім нам і прыцягальным.

Лукша, М. Спеў Дрэў / Міра Лукша ; [малюнкі: М. Здрайкоўскі]. - Беласток : Праграмная Рада Тыднёвіка "Нiва", 2017. - 86, [1] с.


Паэтычны “Сьпеў дрэў” пабачыў сьвет у Беластоку - беларуская паэтка і пісьменьніца з Падляшша Міраслава Лукша выдала 10 паэтычны зборнік. Як прызналася сама аўтарка ў гутарцы са Зьмітром Косьціным, дрэвы атачалі яе з самага маленства, бо родам яна зь невялікай вёскі побач з Белавескай пушчай.

Хелм Дэвид
Хелм, Дэвид. Большая картина : библейские истории / Дэвид Хелм ; иллюстрации: Гейл Скунмейкер. - Wheaton : Crossway, 2004. - 451, [1] с.

Хмелевская Диана Николаевна
Святополк-Мирский, Р. З. Служители тайной веры : [роман] / Роберт Святополк-Мирский ; [иллюстрации Е. Шурлаповой]. - Москва : Яуза-пресс : Эксмо : Лепта Книга, 2007. - 444, [2] с. - (На службе Государевой). - (Рука Москвы, или Собирание земли)

Отважный "русский Д'Артаньян" дворянин Медведев и его друзья отправляются спасать похищенную невесту Филиппа Бартенева и попадают в хитроумную западню. Кажется, уже ничто не может их спасти...
Увлекательный приключенческий роман Роберта Святополка-Мирского открывает неизвестные широкому читателю страницы русской истории конца XV века - времени, когда маленькое Московское княжество стало превращаться в могучее Русское государство - подлинные и яркие исторические события того времени: феодальные заговоры, борьба за власть и землю, возникновение всемогущей и таинственной религиозной организации...

Святополк-Мирский, Р. З. Четвертый хранитель : [роман] / Роберт Святополк-Мирский ; [художник П. Ильин]. - Москва : Яуза-пресс : Эксмо : Лепта Книга, 2007. - 349, [1] с. - (На службе государевой). - (Рука Москвы, или Собирание земли).

Выполняя последнюю волю покойного старца-монаха, дворянин Василий Медведев открывает страшную древнюю тайну и случайно узнает правду о прошлом многих людей, которых встречал в жизни. Это прошлое порой оказывается мрачным и кровавым - там сталкиваются благородство и коварство, честь и подлость, там любовь соседствует со смертью, предательством и убийством...

Святополк-Мирский, Р. З. Заговор князей : [роман] / Роберт Святополк-Мирский ; [художник Е. Шурлапова]. - Москва : Яуза-пресс : Эксмо : Лепта Книга, 2007. - 381, [1] с. - (На службе Государевой). - (Рука Москвы, или Собирание земли).

1480 год. Над Московским княжеством сгущаются тучи. Хан Золотой Орды Ахмат твердо намерен идти на Москву с юга за давно не плаченной ею данью. С севера наступают войска Великого Магистра Ливонского Ордена. С запада ожидается поддержка короля Польского и Великого князя Литовского Казимира. В Новгороде назревает бунт. И ко всему прочему, младшие братья Великого князя Московского Ивана III, удельные князья Борис и Андрей, недовольные резко усилившимися тенденциями к самодержавию, затевают заговор. Тайная и могущественная секта религиозных еретиков-заговорщиков продолжает плести интриги...
На фоне этих событий действуют четверо мужественных героев - русских дворян во главе с Василием Медведевым. И хотя на этот раз они не вместе, а порой даже во враждебных лагерях, их честь, доблесть и благородство по-прежнему помогают им одерживать трудные победы над врагами и обстоятельствами, бросая иногда вызов самой судьбе!

Cerkwie, kaplice, kapliczki [Изоматериал] = [Церкви, часовни и часовенки] : orthodox churches / [redakcja J. Charkiewicza] ; w rysunkach Wladyslawa Pietruka ; [przeklady na jezyki obce diakon Joel Henderson, H. Fedukina]. - Warszawa : Warszawska Metropoli

Ходанович Андрей
Хадановіч, А. Школа травы : кніга вершаў / Андрэй Хадановіч. - Мінск : Кнігазбор, 2019. - 79, [4] с. - (Бібліятэчка часопіса "Дзеяслоў").


У кнігу ўвайшлі новыя тэксты Андрэя Хадановіча, напісаныя ў 2017-2019 гг. Зборнік складаецца з 55 вершаў, а таксама – на правах эпіграфаў да кожнага раздзела – пяці перакладаў важных для кнігі паэтычных твораў. Аўтар вандруе ў прасторы і блукае ў часе, сумоўнічае з класікай і лістуецца са Святым Мікалаем, эксперыментуе ў інтымнай і фліртуе з грамадзянскай лірыкай, архівуе ўспаміны і калекцыянуе пахі травы.

Хоміч Іна
Бензярук, А. Р. Касцюшкі-Сяхновіцкія : гісторыя старадаўняга роду / Анатоль Бензярук ; [навуковы рэдактар Ул. А. Сенькавец]. - Брэст : Академия, 2006. - 130 с.

Упершыню ў Беларусі на падставе шырокага кола крыніц падрабязна разглядаецца гісторыя старажытнага роду Касцюшкаў-Сяхновіцкіх. З яго паходзіў народны герой Беларусі, Польшчы, ЗША, ганаровы грамадзянін Французскай рэспублікі, кіраўнік нацыянальна-вызваленчага паўстання 1794 года генерал Іадэвуш Касцюшка.

Дудюк, З. И. Гонка за волком : [роман] / Зинаида Дудюк. - Минск : Харвест, 2012. - 444, [2] с. - (Современный детектив). - (Библиотека Союза писателей Беларуси).

В романе поднимается острая проблема криминализации власти, представляющая большую угрозу для любого государства. Журналист Юрий Звонарев узнает об убийстве своего друга, губернатора Энской облати, Ивана Репникова и пытается по горячим следам вычислить киллера в Москве, однако безуспешно. Затем он приезжает в Энск, где, по его мнению, должен нахолиться заказчик убийства. Здесь Звонарев приобретает не только врагов, но и единомышленников, способных бороться со злом. Здесь же он встречает свою любовь...

Повесть "Колечко", вошедшая в эту книгу, о любви, но о любви трагичной и печальной. Костя Макаров делает всё для достижения своего счастья, но на его пути слишком много преград.

Аляхновіч, М. М. Жыццёвае веры прадзіва : вершы / Мікола Аляхновіч ; [мастак М. С. Рудзько]. - Брест : Академия, 2006. - 95, [1] с.

Асноўны змест паэтычнага зборніка - чалавек з яго пачуццямі, памкненнямі, пошукамі.

Баравікова, Р. А. Вячэра манекенаў : апавяданні / Раіса Баравікова ; [ілюстрацыі М. Ф. Барздыкі]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2002. - 185, [1] с.

Апавяданні гэтага зборніка напісаны ў жанры псіхалагічнай фантастыкі. Калі чалавеку пачынае надакучаць будзённая аднастайнасць зямнога свету ён шукае у сваіх думках снег паралельны. Менавіта гэты, паралельны, свет пісьменніца Раіса Баравікова вельмі арганічна ўпісвае ў свае творчыя фантазіі. У выніку атрымліваюцца займальныя i вельмі праўдзівыя сюжэты на тэмы жыцця i смерці, кахання i расчараванняў.

I международная выставка-конкурс малых форм графики и экслибриса "Беловежская пуща — 2009" [Изоматериал] : [каталог / автор статьи и составитель А. Григорьев ; перевод: С. Баран]. - Брест : [б. и.], 2012. - 131 с.

36 историй о разных людях : сборник публикаций [участников Школы журналистики Минского международного образовательного центра им. Й. Рау / составитель М. Г. Загорская]. - Минск : Медисонт, 2018. - 215 с., [8] л. цв. ил.

Книга представляет собой сборник публикаций участников Школы журналистики Минского международного образовательного центра им. Й. Рау в 2018 году. В него вошли материалы представителей белорусских СМИ - национальных и региональных, государственных и негосударственных изданий. Сборник позволит читателям увидеть главный принцип работы Школы журналистики  - диалог между государственной и негосударственной, а также зарубежной журналистикой. В сборнике нашли отражение вопросы грамотного освещения в СМИ положения уязвимых социальных групп, истории о неравнодушных людях, общественных организаций и инициативах, меняющих жизнь к лучшему, и жизненных ситуациях, которые требуют незамедлительного решения, а также публикации, подготовленные в ходе образовательной поездки в Киев, прошедшей в рамках курса.
Книга адресована широкому кругу читателей.

Паплаўскі, А. Пастка для рэха : аповесці / Алесь Паплаўскі. - Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2009. - 221, [2] с. - (Лімаўскі фальварак).

Шукаць, каб размінуцца… Знайсці, каб не зразумець… Жыццё шматграннае і шматколернае, поўнае складанасцяў і неспадзяванак. Любая выпадковасць, любая неістотная дробязь можа цалкам перайначыць яго. Прайсці праз цяжкія выпрабаванні і застацца чалавекам, дакапацца да свайго існага "Я" і паверыць у сябе – вось якія задачы стаяць перад лірычнымі героямі прапанаваных чытачу твораў. А зрабіць гэта часам вельмі складана...

Аляхновіч, М. М. Святло дарогі : вершы / Мікола Аляхновіч ; [фота А. Т. Жукоўскага]. - Брэст : Альтернатива, 2010. - 96 с.

На свеце ўсё мае сваю дарогу, асвечаную і асветленую радасцю жыцця. Пра гэта - змест паэтычнага зборніка берасцейскага паэта М. Аляхновіча.

Янчук, М. М. Я — "Фирма-17" : камчатские рассказы / Михаил Янчук. - Брест : Брестская типография, 2011. - 287 с.

Все в языке Михаила Янчука непривычно. «Поле» в нем - не пшеничное, это полевая работа геодезической экспедиции. Пирамида не имеет абсолютно никакого отношения к Хеопсу, зато обеспечивает проведение триангуляционных работ. «Фирма-17» не занимается бизнесом, а служит радиопозывным одной из бригад его партии, работающей на сопках Камчатки. Так и «партийная жизнь» в его языке не имеет никакого отношения к политике. Рассказы этой книги повествуют об экзотической для нас жизни геодезической партии, в которой Михаил Михайлович работал в начале 70-х годов. Об остальных нюансах читатель узнает от самого автора, прочитав его рассказы, необычайно «вкусно» написанные. (Александр Микрюков)

Пакаленне вайны : штодзённае жыццё беларусаў Беласточчыны ў перыяд вайны і акупацыі (1939—1944) / [рэдактар В. Луба]. - Беласток : Тыднёвік "Ніва", 2003. - 299, [1] с.

Кніга ахоплівае перыяд вайны і акупацыі – 1939-1944 гады. Яна базуецца на ўспамінах сведкаў мінулых гадоў і мінулых здарэнняў. Людзі, чыя памяць захавана на старонках кнігі, у часы вайны былі падлеткамі, часам, нават, дзяцьмі. Іх успрыняцце свету і моцныя перажыванні, звязаныя з акупацыяй, напаўняюць кнігу эмоцыямі і скрайнымі пачуццямі. Успамінаючы падзеі 1939-1944, з перспектывы сённяшняга дня, героі кнігі бачаць усе хібы, усе памылкі, усё тое, чаго можна было пазбегнуць, калі б на тыя часы мець сённяшні розум, але, зразумела, гэты сённяшні розум і сфарміраваўся дзякуючы тым, ужо далёкім сёння, падзеям. Кніга падзелена на часткі згодна з храналогіяй падзей. Першыя ўспаміны датуюцца вераснем 1939 года – пачаткам вайны. Савецкая акупацыя, нямецка-савецкая вайна, нямецкая акупацыя – кожнай з частак прыпадаюць свае ўспаміны, свае адносіны да тых ці іншых падзей, свае спадзяванні на лепшую будучыню.

Масла, А. С. Таямнiца закiнутай хаты : казкi / Алена Масла ; [мастакі: М. Казлоў, Н. Сустава]. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2005. - 108, [2] с.


Алена Масла — аўтарка казак — спрабуе разабрацца ў такіх вечных праблемах, якія нікога не пакінуць раўнадушнымі, як шчасце, сяброўства, дабро, вернасць. Інтрыгуючыя назвы казак, займальны сюжэт, прытчавасць некаторых твораў зацікавяць, прымусяць задумацца не толькі юнака, але і дарослага чалавека.

Чапек, К. Казкі і вясёлыя гісторыі : [для малодшага школьнага ўзросту] / Карэл Чапек ; [пераклад Я. Курто, А. Чаркасава]. - Мінск : Полымя, 1997. - 236, [1] с.


Гэта кнiга - "Казкi i вясёлыя гiсторыi" - пазнаёмiць вас з яшчэ адным бокам творчасцi славутага чэшскага пiсьменнiка Карэла Чапека - з казкамi.
Праўда, казкі гэтыя зусім асаблівыя, хутчэй за ўсё не казкі, а вясёлыя, займальныя гісторыі: побач з казачнымі істотамі - русалкамі, дамавікамі, гномамі - у іх дзейнічаюць самыя звычайныя паштальёны, пажарныя, шафёры.
Невычэрпная фантазія, выдумка, бліскучы гумар Карэла Чапека зрабілі гэтыя казкі класічным чытаннем. Кніга ілюстравана самім пісьменнікам і яго братам Йозефам Чапекам.

Роўлінг, Д. К. Гары Потэр і філасофскі камень : [раман] / Джоан Роўлінг ; пераклад Вольгі Быкоўскай. - [Б. м.] : Сам сабе перакладчык, верстальшчык і чытач, [2019?]. - 207, [1] с.

Чепурная-Олейник Анна
Анна Чепурная-Олейник [Изоматериал] = Anna Chepurnaya-Oleynik / [дизайн и верстка Э. Макина ; фотографии: D. Davidov, Г. Шарай]. - [Б. м. : б. и., 2019]. - 36, [1] с.

Все работы, представленные в каталоге, написаны акварелью на бумаге.

Черновалов Александр Викторович
Цифровое будущее или экономика счастья? / А. В. Черновалов [и др.]. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 217 с.


В книге рассматриваются методологические проблемы экономических исследований. Анализируются либеральная экономическая политика свободного денежного товарообмена и перспективные инструменты будущей политики цифровой экономики. Выясняется, будет ли эта экономика экономикой счастья. Рассматриваются результаты экономического развития стран, жители которых ориентированы на групповое поведение. Рассматриваются методы трансформации существующей экономики в цифровую, оцениваются их нравственные характеристики. Предлагаются новые институты и экономические инструменты обеспечения экономической политики развития.

Шадурский Максим Иванович
Арнольд, И. В. Аналитическое чтение : (английская поэзия XVIII — XX веков) / И. В. Арнольд, Н. Я. Дьяконова. - Изд. 2-е, дополненное. - Ленинград : Просвещение, Ленинградское отделение, 1967. - 366, [1] с.


Пособие для студентов педагогических институтов и филологических факультетов университетов

Шах София М.
Шах, С. Н. Сияющая милость : книга лирики / Софья Шах ; перевод с белорусского Изяслава Котлярова. - Москва : Золотое перо, 2017. - 134, [5] с.

«Сияющая милость» – первая поэтическая книга известной белорусской поэтессы Софьи Шах, изданная Издательским домом «Золотое перо» (Москва, 2017), переведённая на русский язык Изяславом Котляровым. Пронзительная искренность, молитвенность лирических строк, осознание поэзии – вот что отличает её духовную сущность.
Софья Шах – член Союза писателей Беларуси, автор 22 поэтических книг. В Беларуси знают прежде всего её приверженность к сонетному жанру. А это венки сонетов (более 200) и венки венков сонетов (12), среди которых есть и адресованные детям. А темы, которые исповедует поэтесса, всё те же: Родина, любовь, осознание материнского долга, размышления о собственном предназначении. Но главное очевидно: это книга лирики, продиктованная сияющей милостью жизни.

Шах, С. М. Увасабленне : вянок вянкоў санетаў / Соф'я Шах ; [малюнкі аўтара]. - Мінск : Беларускі кнігазбор, 2003. - 155 с.

"Увасаблеене" - пяты вянок вянкоў санетаў Соф'і Шах. У ім яна выказвае не толькі захапленне роднай зямлёй, але і сваю адданасць ёй,
гатоўнасць увасоціцца ў спрадвечных прасторах Бацькаўшчыны.
Як і ў папярэдніх вянках вянкоў санетаў - "Адухаўленне", "Прысвячэнне", "Прызначэнне", "Спасціжэнне", - паэтэса ў гэтым таксама захоўвае шчырую спавядальнасць, паэтычную ўзнёсласць, імпэтнасць светаадчування.
Кніга аздоблена малюнкамі аўтара.

Шах, С. М. Прызначэнне : вянок вянкоў санетаў / Соф'я Шах. - Мінск : Беларускі кнігазбор, 2002. - 155 с.

Прызначэнне  трэці вянок вянкоў санетаў Соф'і Шах. Сэнс і змест яго - у самой назве кнігі. Паэтэса, для якой жанр вянка вянкоў санетаў стаў натуральнай формай паэтычнага асэнсавання жыцця. і на гэты раз звяртаецца да традыцыйна сваёй тэматыкі: вернасці
служэння роднай зямлі, каханаму, дачцэ. І, як заўсёды, захоўвае пры гэтым шчырую спавядальнасць, псіхалагічную дакладнасць і натуральнасць.

Шах, С. М. Азарычы : вянок вянкоў санетаў / Соф'я Шах. - Мінск : Кнігазбор, 2007. - 154, [1] с.

Свой чарговы, сёмы вянок вянкоў санетаў вядомая прыхільніца такога класічнага жанру паэзіі Соф'я Шах прысвяціла родным Азарычам.
Гэта пранікнёны спеў у гонар лябасных мясцін, усхваляваная споведзь не толькі аб маленстве, якое назаўсёды засталося там, але
і роздум аб часе, што тварыў і творыць наша агульнае жыцце.

Шах, С. М. Каб тое выказаць... : вянок вянкоў санетаў / Соф'я Шах. - Мінск : Медысонт, 2015. - 125, [2] с.

У новым, восьмым по ліку, вянку вянкоў санетаў Соф’я Шах пераканаўча і яшчэ больш узнёсла сцвярджае: для таго, каб выказаць тое, што яе хвалюе ды натхняе, слоўных магчымасцей мала. Спатрэбілася і мова фарбаў.
Менвіта аб спалучэнні гэтых двух сродкаў духавыяўлення апавядае чарговы вянок вянкоў, які так і называецца – “Каб тое выказаць…”

Шах, С. М. На ўсё дабро ў адказ : вянкі санетаў / Соф'я Шах. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2003. - 139, [2] с.

Новая кніга лірыкі Соф'і Шах  "На ўсё дабро ў адказ" складаецца з 15 вянкоў санетаў. Паэтку хвалююць розныя праявы жыцця, а найперш наша ўсенацыянальная бяда - Чарнобыль. Вера ў непераможнасць дабрыні жыве на кожнай старонці гэтай кнігі.

Шпарага Ольга
Шпарага, О. Н. Сообщество-после-Холокоста : на пути к обществу инклюзии / Ольга Шпарага. - Минск : Медисонт, 2018. - 355 с., [1] л. ил.


Сообщество-после-Холокоста как форма современного морального сообщества рассматривается в этой книге через связь с философскими размышлениями о правах человека, автономии, практиках само- и взаимоуважения, дружбы, солидарности и инклюзии. Это вступает в противоречие с понятиями «природы человека» и воображаемого сообщества нации, которые в книге критикуются. Значение имеет при этом как локальный, беларусский, так и глобальный контекст. Хотя это в первую очередь философская книга, она будет интересна всем тем, кто задается вопросом о возможности ответственной жизни в сообществе.

Штык Алёна
Брестский городской прогулочный марафон. - [Брест, 2020?]. - [27] с.

Шурутина А. А.
Вениамин Священная Библейская история / архиепископ Вениамин (Пушкарь). - 7-е изд. - Санкт-Петербург : Владивосток : [б. и.], 2008. - 734 с., [64] л цв. ил.


Содержание Священного Писания даётся в изложении профессора, кандидата богословских наук, архиепископа Владивостокского и Приморского Вениамина (Пушкаря).
Книга может служить введением в общий курс библеистики для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Теология" и "Религиоведение", а также использоваться в воскресных школах.
В книге события Библейской истории подтверждены многими археологическими и научными открытиями ХХ века, и она несомненно представляет интерес для широкого круга читателей. Текст книги иллюстрирован гравюрами Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда и Гюстава Доре, также использованы фотографии видов Святой Земли. Священная Библейская история по праву должна занимать первое место среди исторических наук, так как она является неисчерпаемым источником нравственного и высшего исторического воспитания для каждого более или менее способного к серьезной интеллектуальной жизни человека.

Юркевич А. Н.
Сам себе дрессировщик / [А. Н. Юркевич и др. ; под редакцией А. Юркевича]. - Минск : Наша Идея, 2019. - 84 с.

Авторы книги — профессиональные кинологи, имеющие большой практический опыт, простым и доступным языком описывают тонкости дрессировки, особенности воспитания собаки, делятся умением распознавать сигналы её поведения.
Книга предназначена для тех, у кого уже есть собака, и для тех, кто только собирается ее заводить. Если вы всерьёз решили заняться дрессировкой, значит, вам небезразлична ваша собака, и эта книга — именно для вас! Прочитав ее, вы убедитесь, что правильная дрессировка доступна каждому при определенных ежедневных усилиях.

Якімук М. С.
Якімук, М. С. Паветра маёй радзімы : апавяданні і вершы / Марыя Якімук (Гарах). - Брэст : Альтернатива, 2019. - 155 с.

Чарговая кніга Марыі Якімук дзвюхмоўная: па сутнасці, гэта дзве кнігі пад адной вокладкай. "Паветра маёй Радзімы" - празаічныя і вершаваныя творы на беларускай мове, "Липинковские рассветы" - рускамоўная частка. Іх яднае жаданне выказаць высокае пачуццё любові да Радзімы, да прыгажосці прыроды, да жыцця. Лірычныя героі кахаюць, робяць добрыя справы, пераадольваюць цяжкасці, дабіваюцца пастаўленай мэты на дарогах жыцця, сумуюць па родных мясцінах.

Якушина Наталья Анатольевна
Якушина, Н. А. Секреты Родины : повести и рассказы / Наталья Якушина ; [художник А. Пинчук]. - Красноярск : Палитра, 2017. - 133, [2] с.


Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и организационной поддержке Союза российских писателей.

Семь лучших пьес "Литодрамы" — 2018 / [редактор-составитель: Н. Якушина]. - Красноярск : Палитра, 2018. - 452, [1] с.


Международный драматический конкурс проводится каждый год и выявляет новых талантливых авторов. Учредитель конкурса - Союз российских писателей. В жюри конкурса входят драматурги, прозаики, критики, режиссёры, актёры. В данном сборнике представлены лучшие пьесы в номинациях «Современное пространство», пьесы о нашей современности, с узнаваемыми героями, временем и местом действий. А также лучшие в номинации «Пьеса», пьеса на свободную тему, и победитель в номинации «Поэтическая пьеса», пьеса экспериментальная.

Путь мастерства : сборник поэзии и прозы / Литературный институт им. А. М. Горького, Высшие литературные курсы. - Москва : Локус Станди, 2010 2/2010 / [составители: А. М. Спиридонова, и др.]. - 241, [2] с., [2] л. цв. ил.


В настоящем Сборнике представлено творчество мастеров современной русской литературы, выпускников и слушателей Высших литературных курсов (ВЛК) Литературного института имени А.М.Горького.

Издание предназначено для широкого круга читателей, может быть полезно в качестве оригинального пособия по современной русской литературе учащимся старших классов общеобразовательных школ и студентам-филологам.

Небесная река : сборник литературных произведений авторов Бреста и Рязани / [составитель П. И. Иванов]. - Рязань : Рязанская областная типография, 2017. - 134, [1] с.


Сбороник «Небесная река» составили произведения литераторов, живущих в Рязани (Россия) и Бресте (Беларусь), незнакомых между собой и никогда не встречавшихся в реальности, но «соседствующих» в литературном пространстве русского языка.

Все авторы представленных в книге стихов и стихотворений в прозе - приверженцы классической, вечной системы стихосложения.

Сборник выпущен при содействии Рязанской областной организации КПРФ.

Янкута Ганна
Шэін, А. Г. Сем камянёў : раман / Аляксей Шэін ; [мастак Р. М. Сустаў]. - Мінск : Пазітыў-цэнтр, 2015. - 415 с.. - (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў "Кнігарня пісьменніка. Каляровы ровар).

Таямніцу Сямі Камянёў можа раскрыць толькі адзін – той, каго старажытныя летапісы называюць Дастойным. Хлопец Ясь, які апынуўся ў дзівоснай краіне Эферыі, спрабуе разгадаць схаваную ў вяках загадку крышталяў, каб выратаваць жыццё сваёй сяброўкі і вызваліць Эферыю ад прыгнёту злога самазванца.

Брыль, А. Ф. Ян Ялмужна : казка / Антон Францішак Брыль ; [мастак Марына Жвірбля]. - Мінск : Кнігазбор, 2014. - 107 с.

Пан Ольбрахт Гаштаўт — гаспадар Геранёнскага замка, магутны ваяр, важны ўраднік і найвялікшы ў краі аматар паданняў аб няўпомных часах. Пакоі Гаштаўта размаляваныя дзіўнымі фрэскамі, вакол яго двароў стаяць старажытныя лясы, а ў лясах і на ўзлесках чыняцца небывалыя справы.
Але пана Ольбрахта ніякія цуды, здаецца, не здзіўляюць — ён і сам не просты, і знаёмцы ў яго незвычайныя. І нават пра яго кухмістра Яна Ялмужну можна расказаць цэлую казку.

Шмідт, Л. Кошык вожыка : [вершы / Ліза Шмідт ; [пераклад з рускай мовы С. Цынамона ; малюнкі аўтара]. - Мінск : Медысонт, 2019. - 24, [1] с., уключаючы вокладку.

Хадановіч, А. Нататкі таткі : вершы / Андрэй Хадановіч ; мастак Наталія Кійко. - Мінск : Медыял, 2015. - 73, [5] с.

Вертлявая камышевка : руководство для детей / автор текста Алмантас Кульбис ; адаптация текста на русский язык: Рита Гринене [и др.] ; художник Паулюс Юодишюс. - Вильнюс : Балтийский экологический форум, 2017. - 35 с.


Есть мнение, что редкие птицы большие и выглядят экзотично. Однако среди них встречаются и маленькие, и неброские, так что увидеть их удается только самым терпеливым наблюдателям за природой. Одной из таких птиц посвящается книга, которую ты держишь в руках.

Ярошук А. И.
Ярошук, А. И. Мемуары: моя собственная жизнь, детская, юношеская и взрослая — в форматах физического труда и интеллектуальной деятельности в последующем / Александр Ярошук. - Смоленск : [б. и.], 2015. - 174 с. [3] л. ил., портр.

Ясминска Надея
Ясминска, Н. Рыцарь с чистым именем : сборник сказок / Надея Ясминска. - Минск : Галіяфы, 2013. - 87, [2] с.


Мир сказок. Книга рассказывает про далёкие земли, про ветер и колдунов, про драконов и фей, про девушку Марию, которая живёт у Густого леса, про духов лесного озера. Любители подвигов и приключений найдут здесь много интересного и нового.

Ященко Оксана Григорьевна
Ященко, О. Г. Гомель православный : вторая половина XIX — начало XX века / О. Г. Ященко. - Минск : Четыре четверти, 2018. - 58, [1] с.


Очерк О.Г.Ященко посвящен истории Гомеля второй половины XIX — начала XX в. в контексте развития православной традиции. В нем показана численность прихожан в православных храмах города, описано проведение крестных ходов, участие горожан в религиозных праздниках, охарактеризована информированность жителей города о событиях в православном мире.

Издание предназначено священнослужителям, учителям истории, краеведам, всем, кто интересуется историей религии и культуры Беларуси, а также увлечен изучением прошлого родного города.


Дары организаций
Белорусский государственный музей истории Великой отечественной войны
Партызанскія рукапісныя часопісы Беластоцкай, Брэсцкай, Вілейскай, Віцебскай, Гомельскай абласцей : каталог / Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. - Мінск : БудМедыяПраект, 2018. - 239 с.


Выданне прадстаўляе калекцыю рукапісных часопісаў партызанскіх фарміраванняў Беластоцкай, Брэсцкай, Вілейскай, Віцебскай, Гомельскай абласцей перыяду Вялікай Айчыннай вайны 1941-1945 гадоў у зборы Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. У каталозе ўпершыню публікуюцца серыі малюнкаў 1943-1944 гадоў партызанскіх мастакоў П. П. Касцюкевіча (брыгада «Спартак» Вілейскай вобласці) і М. Шапшала (атрад імя С. М. Кірава брыгады імя П. К. Панамарэнкі Брэсцкай вобласці).

Белорусско-Российский университет города Могилева
Степаненко, Д. М. Инновационное развитие общества: институциональный подход : [монография] / Степаненко Д. М.. - Смоленск : Маджента, 2018. - 251 с.


В монографии исследуется институциональная система инновационного развития общества как целостная совокупность взаимодействующих между собой общественных институтов, стимулирующих осуществление организациями инновационной деятельности в ее различных проявлениях. Предлагается и обосновывается авторская методология исследования инновационного развития общества на основе использования институционального подхода.

Степаненко, Д. М. Государственная инновационная политика: теория и методология исследования : [монография] / Степаненко Д. М.. - Смоленск : Маджента, 2018. - 159 с.


В монографии исследуется государственная инновационная политика как комплекс образующих целостную систему целенаправленных мероприятий государства, ориентированных на стимулирование и поддержку инновационной деятельности в национальной экономике и иных сферах жизнедеятельности общества. Предлагается и обосновывается авторская методология исследования государственной инновационной политики.

Библиотека имени Адама Мицкевича кастёла святого Симона и святой Алены
Уладзіслаў Апакаліпсіс і твой апошні дзень : разважанні над кнігаю "Апакаліпсіс" і аб'яўленнямі Маці Божай / ксёндз-канонік Уладзіслаў. - Мінск : Касцёл Святога Сымона і Святой Алёны, 2019. - 124, [2] с.

У выданні раскрываецца сэнс апакаліпсісу, што прадказвала Маці Божая праз свае аб’яўленні. Тым месцам, дзе яны адбываліся, зараз пакланяюцца вернікі ўсяго свету. Прызначаюцца прыхаджанам парафіі Святых Сымона і Алены, а таксама шырокаму колу чытачоў.

Завальнюк, У. М. Да Бога — на роднай мове / ксёндз-канонік Уладзіслаў Завальнюк ; [пад рэдакцыяй А. Мальдзіса]. - Мінск : Рымска-Каталіцкая парафія Святога Сымона і Святой Алены, 2019. - 273 с.

У кнізе «Да Бога—на роднай мове» аўтар закранае пытанні ўзнікнення і развіцця беларускай мовы ад старажытнасці і да атрымання Беларуссю незалежнасці. I на гэтым фоне ён імкнецца паказаць, як беларуская мова прыйшла ў святыні.

Завальнюк, В. М. Эликсир здорового долголетия : здоровье и гигиена / ксендз-каноник Владислав Завальнюк. - Минск : Римско-Католический приход Св. Симона и Св. Елены, 2017. - 738 с.


В книге рассматриваются вопросы духовного и физического совершенствования человека через молитву и пост-воздержание. Поднимается проблема чистого оздоровительного поста. Даются теоретические и практические рекомендации по его проведению. Указываются способы по выходу из него. Приводятся примеры разгрузочно-диетической терапии, а также лечения от пьянства, курения, наркомании и других пороков. Книга научит жить в свете любви к Богу, в гармонии с окружающим миром, вести здоровый образ жизни.


Брестское областное управление МЧС
Правила безопасного поведения в различных ЧС : [практическое пособие] / МЧС Республики Беларусь. - [Б. м. : б. и., 2017?]. - 42 с.

История пожарного дела на Брестчине / Брестское областное управление МЧС Республики Беларусь ; [под редакцией А. Д. Панько]. - Брест : [б. и.], 2014. - 96 с.

Брэсцкі абласны грамадска-культурны цэнтр
Ад мінулага ў сучаснасць : прысвячаецца 80-годдзю ДзУК "Брэсцкі абласны грамадска-культурны цэнтр" / [складальнікі: Ю. Далгова, А. Платонава, Н. Бернат]. - [Б. м. : б. в.], 2019. - 45, [2] с., уключаючы вокладку.

Воеводская публичная библиотека им. Иеронима Лопацинского в Люблине
Pocek, J. Poezje / Jan Pocek. – Warszawa ; Lublin : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2017. – 383 c.


Книга поэзии Яна Поцка — это по-настоящему достойное юбилейное издание, как в полиграфическом, так и в содержательном смысле. Сборник включает в себя полное собрание стихотворений поэта, библиографический указатель статей об авторе, календарь жизни и творчества Яна Поцка «Jan Pocer — Kalendarium», а также обстоятельную работу Катажины Смык, профессора Университета им. М. Склодовской-Кюри в Люблине, «Под небом, полным солнца и Бога — поэзия Яна Поцка». Книга адресована всем любителям поэзии, истории польской литературы и языка, а также будет интересна тем, кто изучает польский язык.

Bocian, M. Pora rozkwitającego życia / Marianna Bocian. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 2017. – 142 с. + СD.


  1. Творчество польской поэтессы Марианны Боцян (Marianna Bocian, 1942–2003) из Вроцлава, родившейся на Люблинщине, историки литературы относят к так называемой «новой волне» подобно творчеству Эвы Липской, Станислава Бараньчака, Рышарда Крыницкого. Книга «Пора цветущей жизни» — сборник её прозы.

Bibliotekarz Lubelski : Rocznik № 62. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 2018. – 214 c.


«Люблинский библиотекарь» — профессиональное издание Воеводской публичной библиотеки им. Иеронима Лопацинского в Люблине. Очередной выпуск ежегодника будет интересен библиотекарям и библиографам (в первую очередь юбилейная статья Здислава Беленя «Люблинский союз культурной работы и Люблинский институт (1934–1949)»), а также тем, кто интересуется историей Польши, польским языком и культурой (Анджей Василевски «Вклад соучредителей Польского краеведческого общества в дело обретения независимости», Агнешка Прымак-Савиц «„Золотая легенда“ Юзефа Пилсудского в люблинской публицистике (между созданием образа и пропагандой)», Эва Хардиан «Большое возвращение в столетнюю годовщину, или Год Яна Поцка»)

Ганцевичская РЦБС
Будча — вёсачка Палесся : [гісторыка-дакументальны зборнік] / ДУК "Ганцавіцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма", Аддзел бібліятэчнага маркетынгу. - Ганцавічы : Ганцавіцкая РЦБС, 2018. - 36 с. - (Гісторыя роднага краю)

А ў нас кажуць... : зборнік мясцовай гаворкі / [Ганцавіцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма, ЦРБ імя В. Ф. Праскурава, Аддзел бібліятэчнага маркетынгу ; складальнік С. Кунцэвіч]. - Ганцавічы : [б. в.], 2018. - 24 с.


З году ў год мы з асаблівым захапленнем збіраем, вывучаем, захоўваем многія самабытныя ўзоры народнай творчасці - абрады, рамёствы, традыцыі. Бясценным духоўным здабыткам у скарбонцы народных багаццяў з'яўляюцца і дыялекты, выпрацаваныя і адшліфаваныя на працягу стагоддзяў нашымі папярэднікамі.
На жаль, у наш час новыя дыялекты не толькі не ўтвараюцца, але паступова сціраюцца адрозненні паміж існуючымі. Тым не менш дыялекты яшчэ жывуць! Яны - апора і аснова нацыянальнай мовы, скарб, які мы павінны захоўваць і берагчы.
Менавіта з мэтай захавання мясцовых гаворак быў задуманы дадзены зборнік. Матэрыялы для яго сабраны работнікамі сельскіх бібліятэк і запісаны са слоў мясцовых жыхароў.

Рудкоўская, І. М. Голас душы : [зборнік] / Ірына Рудкоўская ; [аўтары ўступных артыкулаў: Кастусь Мохар, Вера Дыдышка]. - Мінск : Каўчэг, 2018. - 226 с.

Вартыя памяці людской... : [зборнік / Аддзел бібліятэчнага маркетынгу ЦРБ імя В. Ф. Праскурава ; дызайн і афармленне А. І. Кладзько]. - Ганцавічы : [б. в.], 2018. - 64 с.

Генеральное Консульство Республики Польша в г. Бресте
Мадэрнізм у брэсцкай архітэктуры, 1921—1939 гг. / [Ірына Мароз i iнш.] ; Брэсцкі канструктывізм ; [сучасныя фотаздымкі: А. Малейка і інш.]. - Брэст : Паліграфіка, 2019. - 47 с.

Беренсевич, П. Что вырастет из этого ребенка?! : истории сорванцов и шалопаев / Павел Беренсевич ; перевод с польского Гиты Сташевской ; художник Николь Кухарская. - Санкт-Петербург : Москва : Речь, 2019. - 60, [4] с.

Если вам ни разу в жизни не довелось что-нибудь испортить, то, может быть, эта книга покажется непонятной. Но если уж пришлось когда-нибудь что-нибудь разбить, сломать, разобрать, разрезать, оторвать, сжечь или продырявить, то это ваша история! Каждый день изобретатели по всему миру работают над тем, чтобы придумать озорникам новые штуки, которые можно разобрать и изучить.

Беренсевич, П. А ты уже решил, кем хочешь стать, когда вырастешь? : [для детей среднего школьного возраста]. - Санкт-Петербург : Москва : Речь, 2019. - 86, [1] с.

«А ты кем хочешь стать, когда вырастешь?» - любимый вопрос всех родителей мира. Детские ответы на него могут меняться каждые два дня, от чего родители впадают попеременно то в недоумение, то в изумление. Но так ли просто быть учителем или охранником, пекарем или атлетом? Популярный польский писатель Павел Беренсевич пофантазировал на тему профессий и пришёл к единственному выводу: в любой работе важно не взрослеть. Потому что настоящий профессионал всегда остается по-детски искренним, влюблённым в своё дело, очень ответственным и даже самоотверженным.

Забавным персонажам художницы Йоны Юнг это удалось, они похожи и на детей, и на взрослых одновременно.

Подарено Генеральное консульство РП в г. Бресте

Збигнев Херберт, 1924—1998. - Варшава : Департамент промоции Министерства иностранных дел Республики Польша, [2008?]. - [49] с., включая обложку


Как появился Херберт, как появилась его поэзия? Легче всего сказать - мы не знаем. Так же, как мы никогда не знаем, как появляется любой большой художник, где бы он ни родился - в провинции или в столице.

В поэзии Херберта речь идет о боли XX века, о неравнодушии к жестокости бесчеловечного столетия, о невероятно тонком понимании действительности.

А в том, что не исчезают при этом лиричность и чувство юмора - и есть непостижимый для нас секрет большого мастера.


Саюз народных майстроў пры СПБ у Брэсце = Stowarzyszenie Tworcow Ludowych przy ZPB w Brzesciu / [распрацоўка С. Карпаль і інш.]. - Brzesc : [б. в.], 2013. - 58 с.

ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии»
Стома, И. О. Микробиом человека : [монография] / И. О. Стома, И. А. Карпов ; УО "Белорусский государственный медицинский университет", ГУ "Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии". - Минск : ДокторДизайн, 2018. - 120 с.


В монографии выполнен научный анализ современных знаний о микробиоме человека, а также представлены результаты наиболее значимых актуальных исследований.

Жабинковская РЦБС
Вехі памяці і славы камкора з Падлесся : да 125-годдзя з дня нараджэння Калчука Фёдара Самойлавіча / ДУК "Жабінкоўская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма", Жабінкоўская цэнтральная раённая бібліятэка. - Жабінка : [б. в.], 2019. - 4 с.

Ивацевичская РЦБС
Имя Ивана Тарасевича на сайтах Всемирной сети : краеведческий дайджест Интернет - ресурсов / ГУК "Ивацевичская районная библиотечная сеть", Отдел библиотечного маркетинга ; [составитель: Г. И. Бахур]. - Ивацевичи : [б. и.], 2018. - 31 с.

Зайка, А. Крыніцы і вытокі. Нарысы з гісторыі і культуры Івацэвіччыны : да 500-годдзя г. Івацэвічы / Алесь Зайка. - Брэст : Брэсцкая друкарня, 2019. - 179 с.


Аснову кнігі склалі артыкулы, якія друкаваліся ў перыядычным друку апошнія 30 год. У 2019 годзе мы будзем адзначаць 500-годдзе Івацэвіч. Аўтар не абы-шоў увагай такую знамянальную дату ў гісторыі раёна і прысвяціў асобны нарыс, у якім апавядае пра даўніну і сучаснасць горада Івацэвічы. Краязнаўца апавядае пра землякоў, якія пакінулі значны след у гісторыі нашай Бацькаўшчыны (Іван Храптовіч, Алена Глінская, Васіль Тышкевіч, Іван Мялешка, Міхал Агінскі, Міхаіл Гамаліцкі, Францішак Юндзіл, Канстанцін Хруцкі ды інш.), а таксама пра матэрыяльную куль-туру і быт нашых людзей. Кніга адкрывае новыя старонкі гісторыі і культуры Івацэвіч, Івацэ-віччыны, разлічана на шырокае кола чытачоў, неабыякавых да мінулага роднага краю.

Издательский дом «Звязда»
Анталогія сучаснай азербайджанскай літаратуры : паэзія / [укладальнік: Т. Сівец ; прадмова Н. Джафарава]. - Мінск : Звязда, 2018. - 236, [1] с.


Зборнік з першых старонак апальвае не толькі агнём сапраўднай паэзіі, але і імёнамі творцаў. У кнізе прадстаўлены паэты розных пакаленняў, часам дыяметральна супрацьлеглых паэтычных школ, але ўсіх без выключэння яднае дар і ўменне паказваць свет праз паэтычнае слова.

Аліева, Л. Ліст : вершы / Лэйла Аліева ; пераклад з рускай [мовы Т. Сівец ; прадмова А. Масуд]. - Мінск : Звязда, 2016. - 127 с.


Лэйла Аліева — грамадскі дзеяч, галоўны рэдактар часопіса “Баку”, віцэ-прэзідэнт Фонду Гейдара Аліева і старшыня прадстаўніцтва Фонду ў Расіі, старшыня Азербайджанскай моладзевай арганізацыі Расіі. Творчасць — таксама значная складовая яе жыцця: Лэйла не толькі піша вершы, але і займаецца мастацкай дзейнасцю, рэжысурай фільмаў. Вось як ацаніла яе паэзію  Афаг Масуд, пісьменніца, заслужаны дзеяч мастацтваў Азербайджана: “Гэтыя трапяткія, як крылы матылькоў, вершы маюць сілу супрацьстаяць самым разбуральным ударам жыцця, якія пагражаюць разбіць Тонкі Дух Адчуванняў, і перамагчы…” 


Издательство «Белорусский дом печати»
Продолжатели дела Скорины. Белорусский Дом печати — 100 лет / [составитель С. В. Кузьмин ; автор текста С. В. Климкович ; фото: Р. Г. Колосей и др.]. - Минск : Белорусский Дом печати : Книжный Дом, 2017. - 178, [3] с.


Книга посвящена 100-летней истории становления и развития флагмана национальной полиграфии - «Белорусского Дома печати». Издание богато иллюстрировано историческими документами, архивными и современными фотоснимками.

Издательство «Карьера Пресс»
Льюис, К. Р. Хорошие новости о плохом поведении. Самые непослушные дети за всю историю человечества — как с ними быть? / Кэтрин Рейнольдс Льюис ; [перевод с английского И. Ющенко]. - Москва : Карьера Пресс, печать 2018 (макет 2019). - 317, [2] с.


Привычные представления о том, как приучить детей к порядку и дисциплине не дают результата. Родители повсеместно жалуются на неорганизованность и непослушность своих детей. Да и данные исследований говорят о том, что у современных детей меньше самоконтроля, чем десятилетия назад у их ровесников. Кэтрин Льюис провела блестящий анализ современных методов воспитания и рассказывает о тех, которые в сегодняшнем мире помогают изменить нежелательное поведение, но при этом решают не сиюминутные задачи (чтобы ребенок слушался и делал как надо), а нацелены на будущее (чтобы вырос самостоятельным и ответственным человеком).

Издательство «Согласие»
Михальский, В. В. Весна в Карфагене / Вацлав Михальский. - Москва : Согласие, 2018. - Комплект из 6 книг.


"Весна в Карфагене" - великолепная русская семейная сага Вацлава Михальского. Яркое историческое полотно, охватившее без малого сто лет – от дореволюционной поры до сегодняшнего дня. Россия, Тунис, Франция - Москва, Карфаген, Париж. На фоне исторических событий XX века - причудливое переплетение судеб двух сестер, дочерей адмирала Российского Императорского флота, разлученных еще в начале 1920-го года в Севастополе... 


Институт бизнеса БГУ
Бизнес. Инновации. Экономика : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий. - Минск, 2017— Вып. 2. - Минск : Институт бизнеса БГУ, 2018. - 250 с.


Во втором выпуске ежегодного сборника научных статей представлены работы белорусских и зарубежных авторов в области микро- и макроэкономики, бизнеса, логистики, управл ния инновациями. Рассмотрены современные методы математического и инструментального обеспечения экономических явлений и процессов и другие актуальные направления экономики и управления.

Издание адресовано научным работникам, преподавателям, аспирантам, докторантам, студентам, а также может представлять интерес для менеджеров и предпринимателей.


Институт имени Гёте в Минске
Кэстнэр, Э. Незвычайныя прыгоды Луізы і Лоты : авантурны раман для дзяцей / Эрых Кэстнэр ; [пераклад з нямецкай Г. Скакун ; мастачка Н. Арайс]. - Мінск : Тэхналогія, 2018. - 158, [1] с.


Раман напісаны з тонкім разуменнем дзіцячай душы. Дасціпна і захапляльна аўтар распавядае гісторыю дзвюх дзяўчынак, якім давялося развязваць праблему, надзвычай складаную нават для дарослых. Толькі на нямецкай мове раман вытрымаў больш за 160 выданняў і неаднаразова экранізаваўся.

Инфо-центр японской культуры в г. Минск
Нанкіцы Ніімі За рукавічкамі : японскія казкі / Нанкіцы Ніімі ; пераклад з японскай мовы Юйэ Тацумі ; малюнкі Масако Тацумі. - Мінск : Красіка-Прынт, 2018. - 110, [1] с.


У Японіі казкі Ніімі вельмі папулярныя, хоць усе яны трошкі сумныя. Перакладчык гэтай кнігі спадзяецца, што чытачы пазнаёмяцца з тонкасцю і пяшчотнасцю свету японскай літаратуры праз душу Нанкіцы Ніімі.

Касцёл Святога Сымона і Святой Алены, г. Мінск
Завальнюк, У. М. Энцыклапедычны слоўнік рэлігійнай лексікі беларускай мовы / У. М. Завальнюк, М. Р. Прыгодзіч, В. К. Раманцэвіч. - Мінск : Издательство Гревцова, 2013. - 804, [3] с.


Слоўнік з`яўляецца ўніверсальным даведнікам па розных напрамкахрэлігійнага жыцця ў Рэспубліцы Беларусь. У ім прадстаўлена актуальная міжкан фесійная лексіка, якая датычыцца рэлігійных і рэлігійна-філасофскіх плыняў, назваў рэлігійных арганізацый, абшчын, прыводзяцца звесткі аб найбольш вядомых і шанаваных у народзе абразах, крыніцах, розных святынях, падрабязна асвятляюцца спецыяльнага прызначэння назвы аблачэнняў свяшчэннікаў, посуду, архітэктурна-прасторавых частак храмавых памяшканняў і пабудоў, рытуальных і культавых абрадаў і інш.Католическая духовная семинария имени Святого Томаша Аквинского г. Пинск
Studia Aquinalia : [тэалагічна-філасофскі штогоднік, які выдаецца пры Вышэйшай духоўнай семінарыі імя св. Тамаша Аквінскага ў Пінску. - Пінск : Вышэйшая духоўная семінарыя, 2018— Вып. 1


Першы нумар часопіса «Studia Aquinalia», які быў створаны па ініцыятыве выкладчыкаў і фарматараў Духоўнай семінарыі імя св. Тамаша Аквінскага ў Пінску. Гэта чарговы знак таго, што Касцёл у Беларусі імкнецца ўнесці свой уклад у скарбніцу хрысціянскай культуры нашай краіны. Прайшоўшы праз шматлікія выпрабаванні часу і перыяд ваяўнічага атэізму, Касцёл адраджаецца і сведчыць аб сваёй дынамічнасці.Лунинецкая РЦБС
Край родной наш — Лунинетчина / [фото: С. М. Плыткевич, Е. В. Таламай ; ответственные за выпуск: Н. В, Аксенова, Д. Н. Чигир]. - Минск : Рифтур, 2016. - 29 с., включая обложку

Малоритская районная центральная библиотека
Столинский район : данные на 01.07.2008 г. - [Столин : б. и., 2008?]. - 1 л. (слож. в 3 раза) + 1 запрашэнне

Малоритский районный исполнительный комитет
Брестчина этноконфессиональная / Отдел по делам религий и национальностей Брестского облисполкома ; [ответственный редактор В. Н. Марченко]. - Брест : Брестская типография, 2008. - 66 с.


В книге даны материалы о жизни некоторых религиозных организаций национальных объединений Брестской области.

Пружанский район. - [Б. м. : б. и.], 2010. - 19 с., включая обложку

Столинский район / [составители: А. Н. Кисель, С. В. Пиво ; фото В. М. Жилевич]. - [Б. м. : б. и.], 2006. - 26 с.

Край Ивацевичский / [редакционная группа: В. Власова и др.]. - [Б. м. : б. и.], 2006. - 31 с., включая обложку.

Дудюк, З. И. Брестский центральный универмаг. Люди и годы : докуметальный очерк / [З. И. Дудюк]. - Брест : Брестская типография, 2001. - 145, [2] с., [8] л. цв. ил.

Актуальные проблемы идеологического обеспечения деятельности органов власти : информационный бюллетень : № 1 . - Брест : [б. и. ], 2005— Брестская областная организация ветеранов, 1987—2017 : 30 лет. - 2017. - 26 с.

Брестводоканал : коммунальное производственное унитарное предприятие / Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. - Брест : РИА "Вечерний Брест", 2009. - 47 с., включая обложку

Муфель, И. Б. Брестский железнодорожный вокзал — западные ворота страны : [120-летию Брестского вокзала посвящается...] / И. Б. Муфель, С. Т. Шпудейко. - Минск : Энциклопедикс, 2005. - 114 с., [14] л. ил., портр.


На страницах книги оживает прошлое и настоящее Брестского железнодорожного вокзала. Использованы многочисленные исторические и архивные источники, воспоминания.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Каталог профсоюзных и ведомственных любительских коллективов художественного творчества Республики Беларусь со званием "Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь" и наименованием "Народный" ("Образцовый") : на 1 октября 2016 года


В данном издании впервые представлены основные сведения о профсоюзных и ведомственных любительских коллективах художественного творчества Республики Беларусь, носящих на сегодняшний день звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь» или наименование «Народный» («Образцовый») непрофессиональный (любительский) коллектив художественного творчества, а также номера рабочих телефонов кураторов этих коллективов в клубных учреждениях или на предприятиях страны.

Вместе во имя будущего : документы и материалы четвертого Всебелорусского народного собрания, 6—7 декабря 2010 г. - Минск : Беларусь, 2011. - 333, [1] с.


Издание содержит материалы четвертого Всебелорусского народного собрания: доклад, вступительное и заключительное слово Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, выступления участников Собрания, принятую Резолюцию и другие документы. Публикуется также Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011—2015 годы.

Працоўная слава Століншчыны / [укладальнік Ю. С. Юркевіч ; пад агульный рэдакцыяй П. М. Цішука]. - Брэст : Рэкламна-інфармацыйнае агенцтва "Вячэрні Брэст", 2008. - 143 с.


У кнізе распавядаецца пра факты і падзеі навейшай гісторыі Століншчыны, пра людзей, што сваімі працай і талентам уславілі непаўторны край Пагарыння. У канцы кожнага раздзела друкуюцца фотакарткі людзей, пра якіх у гэтым раздзеле расказваецца. Выдаўцы прыносяць свае прабачэнні ў сувязі з тым, што фотаздымкі шэрагу заслужаных працаўнікоў раёна па тэхнічных прычынах у кнізе не надрукаваны.

Дороги нашей судьбы : к 75-летию КУП "Брестоблдорстрой" / [автор текста, главный редактор П. Н. Тишук ; фото: Г. Н. Козловская, П. Н. Тишук]. - Брест : Полиграфика, 2014. - 239 с.


Одна из крупнейших в нашей области дорожно-строительная компания, занимающаяся содержанием и строительством местных дорог, за минувшие десятилетия прошла славный трудовой путь, претерпела несколько реорганизаций, создав в итоге во всех районах Брестчины крепкие подразделения - ДРСУ которые успешно решали и решают стоящие перед ними задачи. В книге прослеживается история предприятия, анализируются происходившие в жизни большого коллектива события, его проблемы и достижения. Рассказывается о сотнях людей разных поколений - рабочих, специалистах, руководителях, принимавших участие в строительстве сотен и тысяч дорожных объектов и оставивших заметный личный след в общей судьбе Брестоблдорстроя.

Калинин, М. Ю. Природные ресурсы и охрана окружающей среды Кобринского района / М. Ю. Калинин. - Минск : Белсэнс, 2009. - 145 с.


Содержится оценка современного состояния природных ресурсов Кобринского района: почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, животного и расти­тельного мира, сведения о факторах и причинах антропогенного загрязнения ком­понентов окружающей среды, предложения для осуществления мер по организации рационального природопользования, обеспечивающего комфортные условия жизни населения, сохранение естественного биоразнообразия, предложения по регламен­тации хозяйственной деятельности в зависимости от степени устойчивости природ­ной среды.

Брестская крепость : путеводитель по местам боев / [А. А. Крупенников и др.] ; Музей обороны Брестской крепости-героя. - 8-е изд., исправленное. - Минск : Беларусь, 1970. - 94, [1] с.


Книга посвящена победе советского народа над фашистской Германией. В ней рассказывается об истории сооружения Брестской крепости, о героической защите ее в дни Великой Отечественной войны, создания мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", ставшего символом мужества советского народа. Значительное внимание уделено основанию и развитию города Бреста, вопросам его современной архитектуры и перспективного развития.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ г. Москва
Японская классическая поэзия / Российская государственная библиотека. - Москва : Библиотечная Ассамблея Евразии : Российская государственная библиотека, 2015. - 446 с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).


Классическая японская поэзия - изысканно-тончайшие танка, причудливые и одновременно чеканные хокку... Импрессия - или воплощенная в Слове картина мира и человеческой души, через внешнюю красоту мира воспринимаемая. Перед вами - "золотая коллекция" японской классической поэзии Лучшие из лучших образцов отточенного до совершенства версификационного мастерства - от Сайгё и Сётэцу, до Басё, Исса и Такубоку. 

Читайте. Наслаждайтесь. Вникайте!

Гете, И. В. фон Фауст / Иоганн Вольфганг Гете ; [составитель В. П. Бутромеев ; Российская государственная библиотека]. - Москва : Российская государственная библиотека, 2013. - 446, [1] с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).


Доктор Иоганн Фауст – личность не только легендарная, но и историческая: ученый врач или маг-чернокнижник, шарлатан и плут, живший в 16 веке в Германии (за давностью лет подробности его биографии остаются неизвестными). Остались записи о загадочной смерти Фауста, якобы убитого демоном Мефистофелем. Под пером Иоганна Вольфганга Гёте средневековая легенда превратилась в великую трагедию о цели человеческого бытия, о поиске смысла жизни.

Тысяча и одна ночь : избранные сказки о любви. - Москва : Библиотечная Ассамблея Евразии : Российская государственная библиотека, 2014. - 445, [2] с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).


Сказки "Тысячи и одной ночи" создавались на Востоке на протяжении нескольких веков. Трудно сказать, что больше привлекает в этих сказках - увлекательный сюжет, яркие описания удивительных стран и глубина переживаний героев сказок, ясная мораль. В этой книге, иллюстрированной произведениями мастеров мировой живописи, персидскими и индийскими миниатюрами, собраны сказки, посвященные любви.

Дюма, А. Три мушкетера : [роман] / Александр Дюма. - Москва : Библиотечная Ассамблея Евразии : Российская государственная библиотека, 2016. - 444, [3] с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).


Александр Дюма-старший - один из самых плодовитых и популярных писателей всех времен и народов, автор мирового бестселлера "Три мушкетера", ставшего любимой настольной книгой для читателей разных темпераментов и возрастов. Этот роман - бессмертная апология бесшабашности и удали, доблести и чести. Его веселые и мужественные герои, благородные искатели приключений, собственную линию жизни поверяют только рукоятью шпаги.


Есенин, С. А. Стихотворения и поэмы / Сергей Есенин. - Москва : Библиотечная Ассамблея Евразии : Российская государственная библиотека, 2017. - 447 с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).


Сергей Есенин - один из самых трагических русских поэтов XX века. Именно он выразил трагедию, плач, смятение исконной России, когда в семнадцатом году была прервана связь с ее тысячелетней историей. Он и самый таинственный поэт. Крестьянский сын, за десять с небольшим лет (от стремительного вхождения в литературу до трагической гибели) он оказался в центре культуры. И сегодня его стихи затрагивают самые щемящие струны русской души.


Гримм, В. Сказки : [перевод с немецкого] / Братья Гримм. - Москва : Библиотечная Ассамблея Евразии : Российская государственная библиотека, 2014. - 444, [3] с. - (Классика мировой литературы: Слово и Образ).


Братья Гримм — создатели книги сказок, на которой выросло не одно поколение читателей, любимой не меньше, чем произведения Перро, Гофмана, Гауфа и Андерсена. Вот уже почти двести лет дети увлеченно следят за приключениями бременских музыкантов, храброго портняжки и Мальчика-с-пальчик. Однако настоящее издание будет интересно и взрослым читателям, которые откроют, что у братьев Гримм была своя «Красная Шапочка», своя «Сказка о рыбаке и рыбке», своя «Золушка», заканчивающиеся не так безобидно, как мы привыкли об этом думать... 

Омар Хайям. Рубайят / Гиясаддин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям. - Москва : Российская государственная библиотека, 2013. - 444, [3] с. - (Классика мировой литературы: Слово и Образ).


Имя персидского поэта и мыслителя XII века Омара Хайяма хорошо известно каждому. Его четверостишия – рубаи – занимают особое место в сокровищнице мировой культуры. Их цитируют все, кто любит слово: от тамады на пышной свадьбе до умудренного жизнью отшельника-писателя. На протяжении многих столетий рубаи привлекают ценителей прекрасного своей драгоценной словесной огранкой. В безукоризненном четверостишии Хайяма умещается весь жизненный опыт человека: это и веселый спор с Судьбой, и печальные беседы с Вечностью. Хайям сделал жанр рубаи широко известным, довел эту поэтическую форму до совершенства и оставил потомкам вечное послание, проникнутое редкостной свободой духа.

Конфуций Рассуждения и разговоры / Конфуций. - Москва : Библиотечная Ассамблея Евразии : Российская государственная библиотека, 2014. - 445, [2] с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).

Конфуций – одна из самых выдающихся личностей в китайской и мировой истории. Его учение, широко распространившееся уже после смерти философа, стало государственной идеологией Китая и приобрело статус религии, а самого Конфуция с начала новой эры стали почитать как пророка и полубога.«Рассуждения и разговоры» – главная книга конфуцианства и всей китайской культуры. Многие века этот трактат считался обязательным для заучивания в классическом образовании. Кроме того, это величайший литературный памятник, жемчужина древнекитайского языка и философии.

Пушкин, А. С. Евгений Онегин : роман в стихах / А. С. Пушкин. - Москва : Российская государственная библиотека, Пашков дом, 2013. - 445, [2] с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).


Знаменитый роман в стихах «Евгений Онегин» — «энциклопедия русской жизни» и вечная история любви — одно из самых значительных произведений русской словесности. Работу над романом сам автор назвал подвигом.

Свифт, Дж. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - Москва : Библиотечная Ассамблея Евразии : Российская государственная библиотека, 2016. - 444, [3] с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).


Джонотан Свифт принимал участие во всех политических бурях своей страны, что нашло отражение во многих его сочинениях, как правило, сатирических, обычно облеченных в фантастическую форму. В данном томе публикуется обессмертивший имя Свифта роман "Путешествия Гулливера" о необыкновенных приключениях литературного героя в стране лилипутов, великанов, лапутян и разумных говорящих лошадей.

Кэрролл, Л. Приключения Алисы в Стране чудес / Льюис Кэрролл. - Москва : Российская государственная библиотека, 2018. - 445, [2] с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).

Перед вами всемирно известная история "Приключения Алисы в Стране чудес", которую пересказал для малышей сам автор. Льюис Кэрролл, повествуя об удивительных событиях, случившихся с героиней, ведет диалог с ребенком, предоставляя ему возможность задуматься над теми вещами, которые, на первый взгляд, и размышлений совсем не требуют. 

Овидий Искусство любви / Публий Овидий Назон. - Москва : Российская государственная библиотека, Пашков дом, 2013. - 444, [3] с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).


Поэму великого римского поэта Публия Овидия Назона называют "европейской камасутрой". Овидий был сослан на окраину империи "в глушь степей", и Пушкин сравнивал свою судьбу с певцом "науки страсти нежной". И Овидий, и Пушкин, и великие художники всех времен посвящали свои произведения главному в жизни человека - любви. Прославленная в веках поэма Овидия, проиллюстрированная картинами выдающихся мастеров живописи, - гимн всепобеждающей любви, лучший подарок тем, кто любит и хочет быть любимым.

Гоголь, Н. В. Мертвые души / Н. В. Гоголь. - Москва : Библиотечная Ассамблея Евразии : Российская государственная библиотека, 2014. - 443, [4] с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).


"Вся Русь явится в нем", - говорил Гоголь о своем будущем романе "Мертвые души", позднее названном им поэмой. "Подаренный" Пушкиным сюжет давал основу для авантюрно-плутовского романа, но традиционный жанр не смог вместить в себя все богатство гоголевского замысла. Определение прозаического произведения как поэмы не случайно - столь поэтичен созданный писателем образ Руси, птицы-тройки. "Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа..."

Назаревский, В. В. История Москвы / В. В. Назаревский. - Москва : Библиотечная Ассамблея Евразии : Российская государственная библиотека, 2016. - 446, [1] с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).


Много событий отмечает вехами богатую историю нашей страны - трагических и радостных, проходных и знаковых... Но все они так или иначе связаны с древней столицей России - Москвой. Судьба этого великого города - судьба всей страны, так повелось испокон веков. Со дня основания Москвы пролетело много времени - а она все такая же молодая и жизнерадостная, шумная и деловитая, величественная и прекрасная... И так будет всегда, пока стоят стены Кремля, олицетворяя мощь всей России. О значимости московской истории повествует книга известного историка начала XX века, профессора Московского университета В.В.Назаревского, пламенного патриота и знатока своего города.

Достоевский, Ф. М. Идиот / Ф. М. Достоевский. - Москва : Библиотечная Ассамблея Евразии : Российская государственная библиотека, 2016. - 401, [45] с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).


Гениальность и безумие… так ли далеки друг от друга эти понятия, как кажется? И где проходит грань, отделяющая первое от второго? В одном из самых главных своих романов «Идиот» Федор Достоевский пытается дать ответы на эти вопросы, касаясь запретных тем и ломая нравственные табу.

Макиавелли, Н. Государь / Никколо Макиавелли. - Москва : Библиотечная Ассамблея Евразии : Российская государственная библиотека, 2017. - 447 с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).


Сочинения Никколо Макиавелли, созданные в Средние века, и в XXI веке привлекают внимание политиков, общественных деятелей, исследователей и любителей изящной словесности: его политические трактаты полны актуальных принципов и рекомендаций, а художественные сочинения не утратили блестящего юмора и свежести. Шедевр итальянского писателя и дипломата - "Государь" - был задуман как учебник для самодержцев всех времен. Макиавелли выступал сторонником сильной государственной власти, допуская в случае необходимости использование любых средств для ее укрепления. Самоуверенность, смелость и гибкость сильного государя - вот от чего зависит, по мнению Макиавелли, успех проводимой им политики.


Перро, Ш. Волшебные сказки / Шарль Перро ; [Российская государственная библиотека]. - Москва : Библиотечная Ассамблея Евразии : Российская государственная библиотека, 2017. - 444, [3] с. - (Классика мировой литературы: Слово и Образ).


Шарль Перро - замечательный французский сказочник, произведения которого читали и читают многие поколения людей во всех странах мира. Достаточно назвать такие известные сказки, как "Красная Шапочка", "Мальчик-с-Пальчик", "Кот в сапогах"...

Данте Алигьери. Божественная комедия / Данте Алигьери ; составитель В. П. Бутромеев. - Москва : Библиотечная Ассамблея Евразии : Российская государственная библиотека, 2015. - 447 с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).


"Божественная комедия" — грандиозный памятник поэтической культуры и настоящая энциклопедия средневекового мировоззрения. В ней поэт совершает путешествие через три царства загробного мира и с удивительной наглядностью и ясностью изображения дает живую, запоминающуюся картину происходящего там. Простой народ воспринимал поэму Данте буквально. В наши же дни историки и критики до сих пор не прекращают споры о том, чем является это великое произведение: "путеводителем" по загробному миру или попыткой познать непознаваемое, найти рациональное в иррациональном, показать людям путь от мрака и скорби к свету и радости.

Крылов, И. А. Басни / И. А. Крылов ; [Российская государственная библиотека]. - Москва : Библиотечная Ассамблея Евразии : Российская государственная библиотека, Пашков дом, 2013. - 446, [1] с. - (Классика Мировой Литературы: Слово и Образ).


Самый известный русский баснописец Иван Андреевич Крылов на века прославился своими остроумными баснями. Многие строки из них давно уже стали пословицами и поговорками, а его герои прочно вошли в нашу жизнь. Дети с удовольствием слушают, читают и заучивают эти "маленькие пьесы", ведь они не только поучительны, но еще и интересны.


Третьякова, Л. И. Игра страстей / Людмила Третьякова. - Москва : Виконт-МВ, 2017. - 426, [3] с.


Восемнадцатая книга Людмилы Третьяковой, как и все предыдущие, посвящена реальным лицам, одолевающим трудную дорогу жизни, где любовь была и остается заветной мечтой, высшим счастьем, за которую какую плату ни спроси - всё мало!..А потому - будь что будет!

Солженицын, А. И. На возврате дыхания : избранная публицистика / Александр Солженицын ; [составление и краткие пояснения Н. Д. Солженицыной]. - Москва : ПРОЗАиК, 2018. - 719 с.


В XX веке с именем Александра Исаевича Солженицына (1918-2008) было прочно связано слово "самиздат". Писатель, распространяя свои тексты в десятках слепых машинописных копий, сумел донести их до тысяч думающих людей. "Жить не по лжи!", "Образованщина", "Если не желать быть слепым" - эти фразы ушли в народ и стали крылатыми. Читая публицистику Солженицына, невольно вспоминаешь двух "Пророков" - пушкинского и лермонтовского. Его глагол всегда жжёт. И за это в автора не раз бросали бешено каменья - как слева, так и справа. Но Солженицын всегда оставался верен - и равен - самому себе...

Пикуль, А. И. Жизнь и творчество Валентина Пикуля в фотографиях и документах : [книга-альбом / Антонина Пикуль. - Изд. 2-е, исправленное и дополненное. - Москва : Вече, 2018. - 255 с.


В богато иллюстрированной книге-альбоме, включающей в себя более 500 фотографий, в яркой форме представлена жизнь и творческий путь выдающегося русского писателя Валентина Саввича Пикуля. По словам автора книги, вдовы писателя Антонины Ильиничны Пикуль, «это первая попытка воссоздать яркий образ писателя в соответствии с его творчеством... приглашение к раздумью над далеко не познанной глыбой, имя которой - ВАЛЕНТИН САВВИЧ ПИКУЛЬ».

Издание книги-альбома приурочено к 90-летию со дня рождения писателя.

История национальных кинематографий в СССР и перспективы развития кино государств-участников СНГ, стран Балтии и Грузии . - Москва : Академический проект, 2018. - 773 с., [32] л. ил. - (Технологии культуры).

Гродзенский, С. Я. Воспоминания об Александре Солженицыне и Варламе Шаламове / С. Я. Гродзенский. - Изд. 3-е, переработанное и дополненное. - Москва : Проспект, 2019. - 182, [2] с.


В книге Сергея Гродзенского "Воспоминания об Александре Солженицыне и Варламе Шаламове" автор делится личными впечатлениями о выдающихся писателях, с которыми был знаком задолго до того, как их имена стали известны всему миру. А. Солженицын - его школьный учитель, В. Шаламов - близкий друг его отца. В книге приводятся ранее неизвестные факты из биографий известных писателей, например об их отношении к шахматам. Харари, Ю. Н. Sapiens : краткая история человечества / Юваль Ной Харари ; [перевод с английского Любови Сумм]. - Москва : Синдбад, 2019. - 516, [3] с. - (Big ideas).


Сто тысяч лет назад Homo sapiens был одним из как минимум шести видов человека, живших на этой планете, – ничем не примечательным животным, которое играло в экосистеме роль не большую, чем гориллы. Но около семидесяти тысяч лет назад загадочное изменение когнитивных способностей Homo sapiens превратило его в хозяина планеты и кошмар экосистемы. Как человек разумный сумел покорить мир? Что стало с другими видами человека? Когда и почему появились деньги, государства и религия? Как возникали и рушились империи? Почему почти все общества ставили женщин ниже мужчин? Как наука и капитализм стали господствующими вероучениями современной эры? Становились ли люди с течением времени счастливее? Какое будущее нас ожидает? 

Харари, Ю. Н. Homo Deus : краткая история будущего / Юваль Ной Харари ; [перевод с английского Александра Андреева]. - Москва : Синдбад, 2019. - 492, [2] с. - (Big ideas).


"Sapiens", нашумевшая и во многом революционная книга Юваля Ноя Харари рассказала, как наш вид стал доминирующим на Земле. Как мы стали тем, кто мы есть. "HomoDeus" продолжает логику первой книги, отвечая на вопрос: мы — венец творения. И что дальше? Мы организовывались, чтобы удовлетворить базовые нужды. Теперь мы стремимся обрести блаженство и бессмертие. Здесь кроется главная провокация Харари. А надо ли нам к этому стремиться? Харари доказывает: абсолютное счастье, бессмертие и богоподобность не обязательно станут благом для человеческой расы.  

Солженицын, А. И. "Прямая линия": надо думать об общей беде / Александр Солженицын ; [автор-составитель Н. Д. Солженицына]. - Москва : АСТ, 2016. - 222, [2] с. - (Книги о России для думающих людей).


В этой книге собраны самые важные для нас вопросы, на которые Александр Исаевич Солженицын отвечал в течение многих лет. Участник войны, узник лагерей, автор "Архипелага ГУЛАГ" справедливо назвал себя "страдателем бесконечно жестокого века России". Исколесив фактически всю страну, встречаясь с людьми самых разных профессий и взглядов, разного уровня достатка, он стал своего рода глашатаем "судьбы русского народа". В этой книге мы предлагаем читателю "прямые линии" - ответы великого писателя на личные и общественные чаяния, реалии, свидетелем которых он стал и в которых мы жили и живем. Для чего нам посылаются страдания? Откуда черпать силы? Что ждет Россию? Кому будет принадлежать ХХI век? И многое другое…

Волков, С. М. Диалоги с Евгением Евтушенко / Соломон Волков ; при участии Анны Нельсон. - Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2018. - 573, [1] с., [16] л. ил. - (Диалоги Соломона Волкова).


«Диалоги с Евгением Евтушенко» — беседа писателя Соломона Волкова и поэта Евгения Евтушенко, состоявшаяся в 2012 году и затем, в 2013-м, в сокращенном виде вошедшая в одноименный фильм (режиссер Анна Нельсон), показанный на Первом канале. Книги-диалоги Соломона Волкова давно стали культовыми. Его собеседниками в разные годы были Иосиф Бродский, Джордж Баланчин, Владимир Спиваков и многие другие. В этой книге Евгений Евтушенко, тончайший лирик, живший по принципу «поэт в России — больше, чем поэт», рассказывает Волкову об эпохе, творчестве, знаменитых современниках, личной жизни.

Лунгин, С. Л. Виденное наяву / Семен Лунгин ; [вступительная статья А. Шапиро]. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 399 с., [32] л. ил., портр. - (Подстрочник).


Семен Львович Лунгин (1920–1996) — драматург и киносценарист, известный по фильмам "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Внимание, черепаха!", "Телеграмма", "Агония", "Жил певчий дрозд", "Трое в лодке, не считая собаки", "Розыгрыш" и многих других. "Виденное наяву" — единственная книга Семена Лунгина, написанная от первого лица. Он пишет о магии театра и кино, о своем времени и о людях. Его герои — Станиславский и Соломон Михоэлс, Михаил Ромм и Питер Брук, Виктор Некрасов и Владимир Высоцкий, Давид Самойлов и о. Александр Мень. И конечно, жена — Лилианна Лунгина, автор и героиня бестселлера “Подстрочник” — ей, "как и всё", по словам автора, посвящена эта книга.


Гари, Р. Корни неба : [роман] / Ромен Гари ; [перевод с французского Е. Голышевой]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 573, [1] с. - (Проза Ромена Гари).


Герой романа Морель приехал в Чад, чтобы остановить массовое истребление слонов. Каждого, кто ему встречается на пути, он просит подписать петицию. Кто-то считает его безумцем, кто-то усматривает в его одержимости корыстные мотивы. Различные политические силы хотят переманить Мореля на свою сторону. И под эгидой защиты природы добиться своих не слишком благородных целей. Но этот странный человек с потертым кожаным портфелем только и делает, что говорит о слонах, о том, как важно их сохранить.

Шишкин, О. А. Последняя тайна Распутина / Олег Шишкин. - Москва : АСТ, 2019. - 447 с., [16] л. ил., портр. - (Загадки истории с Олегом Шишкиным).


Новое расследование Олега Шишкина основано на сенсационном «Деле об убийстве Распутина», которое было найдено автором в архиве Министерства юстиции Российской империи. Этот документ полностью переворачивает представления о покушении на царского фаворита. Шокирующие криминалистические подробности, неожиданные показания свидетелей и признания прокуроров, собранные в этой книге, сделают ее чтение поистине захватывающим. 

Громова, Н. А. Ноев Ковчег писателей. Эвакуация 1941—1945. Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата / Наталья Громова. - Москва : Corpus : АСТ, печать 2018 (макет 2019). - 649, [1] с., [24] л. ил.


Второе издание книги Натальи Громовой посвящено малоисследованным страницам эвакуации во время Великой Отечественной войны — судьбам писателей и драмам их семей. Эвакуация открыла для многих литераторов дух глубинки, провинции, а в Ташкенте и Алма-Ате — особый мир Востока. Жизнь в Ноевом ковчеге, как называла эвакуацию Ахматова, навсегда оставила след на страницах их книг и записных книжек. В этой книге возникает множество писательских лиц — от знаменитых Цветаевой, Пастернака, Чуковского, Федина и Леонова и многих других до совсем забытых Якова Кейхауза или Ярополка Семенова. Книга основана на дневниковых записях, письмах, мемуарах и устных рассказах свидетелей тех лет.

Горький, М. Книга о русских людях / Максим Горький ; [предисловие и примечания П. Басинского]. - Москва : ПРОЗАиК, 2014. - 670, [1] с., [16] л. ил.


В книгу воспоминаний Максима Горького - Алексея Максимовича Пешкова, - одного из самых знаменитых писателей XX века, вошли его "Заметки из дневника" (поистине уникальный свод русских характеров - от интеллигента до философствующего босяка, от революционера до ярого монархиста), знаменитые литературные портреты А.П.Чехова, Л.Н.Толстого, Л.Н.Андреева, В.Г.Короленко, С.А.Есенина, С.Т.Морозова, В.И.Ленина (очерк о нем публикуется в первой редакции - без позднейших наслоений "хрестоматийного глянца"), а также прогремевшая в свое время хроника Октябрьской революции "Несвоевременные мысли".

Третьякова, Л. И. Графская любовь / Людмила Третьякова. - Изд. 2-е, переработанное и дополненное. - Москва : Виконт-МВ, 2016. - 474, [2] с.


С юности живущее в женщине убеждение, что любовь — непременное условие ее счастья, порой играет с ней злую шутку. На самом деле любовь — самая жестокая из всех существующих лотерей в мире, которая вполне отвечает поговорке: "Или пан, или пропал". Ни одно из человеческих чувств не требует столько самоотречения, страдания и смирения. Герои этой книги вполне испытали это на себе. 

Третьякова, Л. И. Дамы и господа / Людмила Третьякова. - Москва : Виконт-МВ, 2016. - 460, [2] с.


...Демидовы, Шереметевы, Тургеневы, Загряжские, Воронцовы-Дашковы. По мнению многих, богатство и знатность обеспечивали им счастливую жизнь и благосклонность фортуны. Но их семейные истории убеждают, что рая на земле ни для кого не бывает. Как мимолетны и коротки они — дни любви, покоя, счастья, и как печально длинна череда потерь и разочарований. 


Симонов, К. М. Живые и мертвые : трилогия / Константин Симонов. - Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2018. - 1278, [1]. - (Полное издание в одном томе).


В одном томе публикуется ярчайшее произведение о событиях Великой Отечественной войны, созданное известным российским писателем, поэтом и драматургом Константином Симоновым (1915-1979) - трилогия "Живые и мертвые": "Живые и мертвые", "Солдатами не рождаются" и "Последнее лето".

 

Эстес, К. П. Бегущая с волками : женский архетип в мифах и сказаниях / Кларисса Пинкола Эстес ; [перевод с английского Т. Науменко]. - Исправленное и дополненное изд. - Москва : София, 2018. - 447 с.


Переведенная более чем на двадцать пять языков книга Клариссы Эстес уже несколько лет занимает одно из первых мест в мировом книжном рейтинге. Эта книга о женском архетипе на самом деле универсальна. Замените понятие "Первозданная Женщина" на "Первозданный Мужчина" - и вы увидите, что польза, которую принесет эта книга вашей душе, не имеет половой принадлежности. Внутри каждой женщины живет первозданное, естественное существо, полное добрых инстинктов, сострадательной созидательности и извечной мудрости. Но это существо - Дикая Женщина - находится на грани вымирания. "Цивилизующее" влияние общества, к сожалению, подавляет в ребенке все "дикое", то есть естественное.

Яхина, Г. Ш. Зулейха открывает глаза : [роман] / Гузель Яхина ; [предисловие Л. Улицкой]. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, печать 2018 (макет 2019). - 508, [1] с.. - (Проза Гузель Яхиной).


Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. 

Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши — все встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь. 

Греку, М. Г. Живопись. О зримом и скрытом / Михаил Греку . - Москва : Международная конфедерация союзов художников : Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, 2009. - 189, [2] с. - (Имена в искусстве).


Михаил Греку - одна из самых ярких страниц молдавского изобразительного искусства. Его неповторимое, сложное и многогранное творчество отличается только ему присущим почерком. В основе многочисленных тематических картин, портретов и пейзажей живописца глубокая связь с народными традициями и особый взгляд на основные категории человеческого бытия. А дневниковые записи мастера - это и ключ к постижению недавней исторической эпохи, соединившей судьбы народов, веками живущих рядом.

Быков, Д. Л. Время потрясений, 1900—1950 гг. : [по мотивам программы "Сто лекций с Дмитрием Быковым"] / Дмитрий Быков ; [Телеканал "Дождь"]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 540, [2] с. - (100 лекций о русской литературе XX века).


Эта книга — первая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава — страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. 

В первый том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Чехов, Горький, Маяковский, Есенин, Платонов, Набоков и других. 


Быков, Д. Л. Время изоляции, 1951—2000 гг. : [по мотивам программы "Сто лекций с Дмитрием Быковым"] / Дмитрий Быков ; [Телеканал "Дождь"]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 477, [1] с. - (100 лекций о русской литературе XX века).


Эта книга - вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава - страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы "Сто лекций с Дмитрием Быковым" на телеканале "Дождь". 

Быков, Д. Л. Дембель : [сборник] / Дмитрий Быков. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 412, [1] с. - (Азбука-поэзия).


В книге Дмитрия Быкова, лауреата премий "Национальный бестселлер" и "Большая книга", представлены его избранные стихотворения. В штиль отечественной поэзии стихи Быкова, написавшего когда-то: «Я поэт, но на фоне Блока я не поэт. Я прозаик, но кто сейчас не прозаик?» - врываются мощной приливной волной.

Рубина, Д. И. Бабий ветер : [повесть] / Дина Рубина. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 317, [1] с. - (Большая проза Дины Рубиной).


В центре повествования этой, подчас шокирующей, резкой и болевой книги — Женщина. Героиня, в юности — парашютистка и пилот воздушного шара, пережив личную трагедию, вынуждена заняться совсем иным делом в другой стране, можно сказать, в зазеркалье: она косметолог, живет и работает в Нью-Йорке. Целая вереница странных персонажей проходит перед ее глазами, ибо по роду своей нынешней профессии героиня сталкивается с фантастическими, на сегодняшний день почти обыденными «гендерными перевертышами», с обескураживающими, а то и отталкивающими картинками жизни общества. И, как ни странно, из этой гирлянды, по выражению героини, «калек» вырастает гротесковый, трагический, ничтожный и высокий образ современной любви. 

Бовин, А. Е. XX век как жизнь. Воспоминания / Александр Евгеньевич Бовин. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 653, [1] с., [4] л. ил., портр. - (Наш XX век).


Про Александра Евгеньевича Бовина говорили: «корифей российской журналистики», «бывший чрезвычайный и полномочный посол СССР и Российской Федерации в Израиле», «бывший спичрайтер Леонида Брежнева». Это все так. Поистине всенародную популярность он обрел в качестве ведущего телевизионной программы «Международная панорама»… 


Книга его написана в редком, еще не внедрившемся в нашу литературу жанре, который можно назвать «юморная мемуаристика».

Шлинк, Б. Ольга : [роман] / Бернхард Шлинк ; [перевод с немецкого Галины Снежинской]. - Санкт-Петербург : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. - 299, [3] с. - (Большой роман).


Новый роман Бернхарда Шлинка «Ольга» рассказывает о жизни и любви женщины, вынужденной идти против предрассудков своего времени, и мужчины, ослепленном мечтами о величии и власти. Их редкие встречи на краю пропасти, куда вскоре должен был обрушиться весь мир, дали начало новой жизни и новой легенде. Ей суждено было пройти сквозь годы великих потрясений, чтобы воскреснуть в письмах, мечтах и воспоминаниях, где все ошибки будут исправлены, а вина — прощена и забыта.

Аствацатуров, А. А. И не только Сэлинджер : десять опытов прочтения английской и американской литературы / Андрей Аствацатуров. - Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2015. - 312 с. - (Уроки чтения).


Автор книг прозы "Люди в голом", "Скунскамера", "Осень в карманах" в этом сборнике предстает в иной ипостаси - как филолог, блестящий эссеист. Десять "опытов прочтения" английской и американской литературы погружают в мир Сэлинджера, Апдайка, Генри Миллера, Фолкнера, Голдинга... Андрей Аствацатуров открывает малоизвестные подробности биографии авторов, предлагает фрагменты текстов в оригинале, тут же дает перевод, мастерски анализирует детали, показывая, что именно делает из писателя - мирового классика.

Всемирное наследие Содружества Независимых Государств = World heritage of the Commonwealth of Independent States : альбом-энциклопедия / Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. - Москва : Новая Элита, 2012. - 47 с.


Детально отражены 35 объектов культурного наследия всемирного Списка из 11 стран СНГ: старинные крепости, монастыри, православные храмы, мечети, районы исторической застройки, дворцово-парковые ансамбли, археологические раритеты, лесные, горные, островные, степные, водные феномены, уникальные исполнительские жанры и художественные ремесла.

Ванагайте, Р. Свои. Путешествие с врагом / Рута Ванагайте, Эфраим Зурофф ; перевод с литовского Александры Васильковой ; [предисловие С. Алексиевич, К. Дикмана]. - Москва : АСТ : CORPUS, 2018. - 413, [1] с. - (Памяти ХХ века). - (Corpus).


Книга литовской писательницы и журналистки Руты Ванагайте, написанная при участии Эфраима Зуроффа, вышла в 2016 году, в год 75-летия трагических событий 1941 года, когда в Литве были уничтожены практически все евреи. Всего в 1941–44 годах в Литве погибло около 200 тысяч евреев. В литовских лесах насчитывают 227 мест массовых убийств. В книге приведены документы того времени, показания людей, участвовавших в расстрелах. Ванагайте с известным охотником за нацистами Эфраимом Зуроффом отправляется в путь по местам, где убивали евреев, и общается с оставшимися в живых очевидцами тех событий.

 

Министерство информации РБ
Святло Айчыны : зборнік вершаў пра Беларусь / [укладанне В. Шніпа ; мастакі: А. Тычына і інш.]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2018. - 142, [1] с. - (100 вершаў)

За апошнія 100 гадоў беларускімі паэтамі напісаны сотні вершаў пра Беларусь, многія з якіх сталі класікай. Зборнік "Святло Айчыны", змяшчае 100 вершаў у храналагічным парадку (на кожны год па творы), пачынаючы з 1919 года па 2018.

Пакланюся матулі роднай : вершы / [укладанне В. Шніпа ; мастак А. Кузьміч]. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2019. - 125, [1] с. - (100 вершаў)

Пра маці паэтамі напісаны сотні і сотні твораў. У кнігу «Пакланюся матулі роднай» увайшло толькі 100 вершаў. Сярод аўтараў — класікі і нашы сучаснікі.

Национальная библиотека Беларуси
Суша, А. А. Нараджэнне Буквара. Асветніцкія традыцыі ў кніжнай культуры Беларусі / Алесь Суша ; Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі. - Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2018. - 39 с., уключаючы вокладку.

Беларусь і Біблія : міжнародная выстава, Мінск, 20 верасня — 21 кастрычніка 2018 года / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Група даследавання рукапісаў. - Мінск : Беларуская навука, 2018. - 205 с.


Каталог Міжнароднай выставы «Беларусь і Біблія», якая праходзіла ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі з 20 верасня да 21 кастрычніка 2018 г. На выставе ўпершыню ў Беларусі экспанаваліся рарытэты сусветнай значнасці, узрост якіх дасягае 5 тысяч гадоў. Яны былі прывезены з Вялікабрытаніі, ЗША, Ізраіля, Карэі; многія з іх паходзяць з шматлікіх прыватных калекцый. Біблія - самая вядомая і ўплывовая кніга ў гісторыі чалавецтва, якая на працягу многіх стагоддзяў застаецца самай тыражаванай і папулярнай на Зямлі, якая перакладзена болып чым на 3 тыс. моў свету. Выданне заклікана садзейнічаць папулярызацыі найлепшых узораў кніжнай культуры чалавецтва і беларускага народа.

Першы "Буквар": да 400-годдзя выдання / Міністэрства культуры РБ, Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Міністэрства адукацыі РБ, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. - Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі: ТАА "Друкарня Фідрык", 2018.


Выданне ўяўляе сабой трохтомнік, які складаецца з факсімільнага выдання, яго перакладу на сучасную беларускую мову і кнігі з навуковымі даследаваннямі, прысвечанымі буквару, на рускай, беларускай і англійскай мовах. «Буквар» 1618 года – першая ў свеце кніга пад такой назвай. Яе фармат – невялікі, а дзве траціны выдання – тэксты для чытання духоўнага зместу і малітвы.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі
"Для лепшое твердости...". : пергаментные дакументы перыяду Вялікага Княства Літоўскага з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (1391—1566 гг.). - Мінск : Беларусь, 2018. - 142, [1] с., [24] л. іл.


У кнізе апублікаваны 29 найбольш старажытных пергаментных дакументаў са збораў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, якія ахопліваюць часавы прамежак з 1391 па 1566 г. адлюстроўваюць разнастайныя бакі сацыяльна-эканамічнага і грамадска-палітычнага жыцця Вялікага Княства Літоўскага. Дакументы ўтвараюць некалькі ўнутрана звязаных комплексаў, якія дазваляюць прасачыць абставіны існавання канкрэтных маёнткаў і жыцця-дзейнасці іх уладальнікаў на працягу некалькіх пакаленняў. Большасць дакументаў публікуецца ўпершыню.
Прызначаецца для даследчыкаў, выкладчыкаў, студэнтаў, усіх тых, хто цікавіцца гісторыяй Вялікага Княства Літоўскага і пісьмовасці.

Беларускія архівы на мяжы тысячагоддзяў: здабыткі і страты : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск, 28 чэрвеня 2018 г.). - Мінск : БелНДІДАС, 2019. - 428 с.


У зборніку пададзены тэксты дакладаў удзельнікаў канферэнцыі, праведзенай сумесна Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі і Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 28 чэрвеня 2018 г. Спектр узнятых праблем беларускімі і замежнымі даследчыкамі дастаткова шырокі - гісторыя архіўнай справы ў Беларусі і дакументальнай спадчыны, выкарыстанне ў навуковых распрацоўках асобных крыніц і іх комплексаў дасягненні і праблемы развіцця архіўнай справы і гістарыяграфіі на сучасным этапе і інш.
Зборнік прызначаецца для прафесійных гісторыкаў і архівістаў а так-сама краязнаўцаў і ўсіх зацікаўленых мінуўшчынай Беларусі.

ОАО "Берестейский пекарь"
Его Величество Хлеб : [о предприятиях и людях ОАО "Берестейский пекарь" / составитель В. Н. Ситуха ; фото: Ю. Я. Маркарчук, Н. Р. Леоновец, В. И. Свиридович]. - Брест : Альтернатива, 2014. - 99 с.

Среди наших духовных ориентиров, вместе с добром, человеколюбием и милосердием, один выделяется особенно. Это Его Величество Хлеб, символ жизни, мирного труда, богатства и благополучия. Одним из ведущих производителей хлебобулочных и кондитерских изделий Брестской области является ОАО «Берестейский пекарь», в состав которого входят: Брестский, Барановичский, Ганцевичский, Давид-Городокский, Кобринский, Лунинецкий, Пинский и Столинский хлебозаводы. Эта книга об этих предприятиях, о людях, там работающих, о наградах, которые получает ОАО «Берестейский пекарь».
Для широкого круга читателей.

Берестейский пекарь. Всегда с добром! : каталог [продукции] / ОАО "Берестейский пекарь". - [Б. м. : б. и., 2019?]. - 22, [1] с., включая обложку.

ОАО "Берестейский пекарь" - одно из крупнейших объединений хлебозаводов в Республике Беларусь и ведущее предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий Брестской области. В настоящее время производит более 700 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Это хлеб, булочные изделия, сухари, сушки, баранки, сухарь панировачный, печенье, пряники, торты, пирожные, коврижки, кексы, вафли мягкие, козинаки, ирис, лукум и т.д. Предприятие уже на протяжении долгих лет радует своих покупателей свежим хлебом и ароматной выпечкой.

ОАО "Брестское мороженое"
Вкус, знакомый с детства! : каталог продукции / ОАО "Брестское мороженое". - [Б. м. : б. и., 2019?]. - 20, [5] с.

В каталоге представлена продукция ОАО "Брестское мороженое": мороженое, сырки творожные глазированные, цельномолочная продукция и сыры. Ежегодно многие виды продукции отмечаются авторитетными конкурсами: "Лучший продукт", "Продукт года", "Лучшие товары Республики Беларусь", "Чемпион вкуса", "Белагро".

ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат»
Топтышка® : попробуй качество на вкус! / ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат". - Брест : БрестВестПресс, [2019?]. - 12, [2] с., включая обложку.

ОАО Белгазпромбанк
Шедевры из корпоративной коллекции Белгазпромбанка [Изоматериал] / [предисловие: В. Бабарико, А. Зименко ; фото: Е. Петкевич, А. Давыдчик]. - Минск : Белорусская государственная академия искусств, 2018. - 324, [3] с.

Польский институт в Минске
На розныя галасы : анталогія сучаснай польскай драматургіі / [пераклад і рэдактура: Т. Арцімовіч і інш.]. - [Вільнюс] : Логвінаў, 2019. - 410, [1] с.

Шэйнэрт, М. Насыпаць горы. Палескія гісторыі / Малгажата Шэйнэрт ; пераклад з польскай: Марыя Пушкіна і Алена Пятровіч. - Мінск : Логвінаў, 2016. - 514, [1] с.


На пачатку ХХІ стагоддзя Малгажата Шэйнэрт выпраўляецца балотным шляхам на пошукі слядоў затопленай Пінскай флатыліі ды зніклага Герадотавага мора, адведвае герояў розных нацый, статусаў і часоў. Сярод іх беларускі палітык і польскі сенатр Раман Скірмунт, забіты ў сваім маёнтку; Напалеон Орда, дакументаліст амаль ужо страчанага свету замкаў, палацаў і святынь; вязень сталінскіх лагераў Казімір Свёнтак; Рахіль Вейцман з Мотыля, маці першага Прэзідэнта Ізраіля і бабка сёмага. Шэйнэрт завітвае таксама ў хаты да шараговых палешукоў – тых, хто жыве далёка да вялікай палітыкі, сцеражэ сваіх багоў і свае мовы, верыць, што яшчэ можна ўратаваць знішчанае.

Твардовский, Я. Автобиография. Мысли не только о себе / Ян Твардовский ; сокращенный перевод с польского Анатолия Нехай. - Санкт-Петербург : ЛИК, 2016. - 287 с.


Книга представляет собой сокращенный перевод польского издания (2006-2007 гг.) двухтомной «Автобиографии» Яна Якуба Твардовского (1915-2006), величайшего философа, проповедника, поэта и католического священника.


В основе книги, подготовленной верной помощницей и личным секретарем Ксендза литературоведом Александрой Ивановской, — записи его воспоминаний, размышлений, проповедей, интервью, статьи, эссе, сопровождаемые фрагментами поэтических произведений, переведенных на многие языки мира.

Мицкевич, А. Крымские сонеты / Адам Мицкевич ; в переводе Святослава Свяцкого. - Санкт-Петербург : ЛИК, печать 2016 (макет 2017). - 91, [2] с.


Цикл из 18 произведений Адама Мицкевича, посвященный путешествию великого польского поэта по Крыму в период его высылки со своей родины, - истинная жемчужина поэтического творчества, непревзойденная вершина лирики, связанной с философскими размышлениями человека, заброшенного на чужбину, разлученного с любимыми людьми. Книга иллюстрирована репродукциями акварелей и живописных работ русского художника Николая Чернецова из коллекций музеев Москвы, Петербурга, Саратова.

Кралль, Х Опередить Господа Бога : повесть / Ханна Кралль ; перевод с польского Ксении Старосельской ; послесловие Евгения Евтушенко. - Москва : Текст : Книжники, 2011. - 151, [2] с.


Книга польской писательницы и журналистки Ханны Кралль написана на основе бесед с Мареком Эдельманом - одним из тех, кто возглавлял сопротивление фашистам в Варшавском гетто, и единственным уцелевшим после его разгрома; впоследствии Эдельман стал кардиологом. Публикация книги ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА произвела сенсацию. Простыми, ясными словами, намеренно ничего не приукрашивая и избегая пафоса, Эдельман рассказывает об уничтожении Варшавского гетто и о людях, с которыми его тогда столкнула судьба. Он говорит о вещах по-настоящему страшных, от которых кровь стынет в жилах. Как пишет в послесловии к книге Евгений Евтушенко, "лишь знание бессердечности ведет к знанию человеческих сердец".

Нарыс гiсторыi Польскай Дзяржавы i Народа. X—XXI стст. / [рэдакцыя і ўкладанне тэксту М. Семаковіч ; пераклад з польскай мовы Г. Цішук]. - Выд. 3-е. - Варшава : Demart, 2007. - 312 с.

Мінейка, З. С. З тайгі пад Акропаль : успаміны з 1848—1866 гадоў / Зыгмунт Мінейка ; [пераклад, укладанне, прадмова, каментары М. Запартыкі]. - Мінск : Лімарыус, 2017. - 564, [2] с., [4] л. іл., партр.


Успаміны «3 тайгі пад Акропаль» Зыгмунта Мінейкі (1840—1925), грамадскага дзеяча, інжынера, вайскоўца, навукоўца, на беларускай мове друкуюцца ўпершыню. Яны адметныя тым, што адлюстроўваюць падзеі паўстання 1863—1864 гг., у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі. Аўтар праз свой уласны досвед вядзе гаворку пра падрыхтоўку да паўстання, пра ўдзельнікаў і падзеі паўстання, якія трагічна адбіліся на лёсах тых, хто да яго спрычыніўся. Успаміны ўтрымліваюць каштоўныя аўтарскія ацэнкі агульнавядомых фактаў паўстання і раскрываюць яго малавядо-мыя старонкі. Найбольш цікавымі з іх з’яўляюцца аповеды пра шлях у Сібір, паўсядзённае жыццё ссыльных паўстанцаў, абставіны ўцёкаў і жыццё ў эміграцыі. 

Пасвятоўская, Г. Ідалапаклонніца : вершы / Галіна Пасвятоўска ; [пераклад з польскай А. Емяльянава-Шыловіча]. - Мінск : Кнігазбор, 2016. - 87 с.


Яе называлі “польскай Сафо”, але яна вельмі крытычна ставілася да сваіх вершаў, выйшла замуж у 18 гадоў, каб заўдавець у 20, сябравала з Віславай Шымборскай і мела раман з Ежы Касінскім, не шкадавала свайго хворага сэрца, але не хацела жыць напалову, яна кахала і не баялася смерці, а памерла ў 32 гады з імем каханага на вуснах. Легендарная і трагічная, “выклятая паэтка” Галіна Пасвятоўска. Па-філасофску складаная інтымная лірыка Галіны Пасвятоўскай заўсёды на мяжы кахання і смерці. Дзве гэтыя тэмы сталі асноўнымі ў ейнай творчасці. Хворая на сэрца паэтка ўсё жыццё была вымушана знаходзіцца ў лякарнях і санаторыях. Яна, як ніхто іншы, ведала, што кожны радок, які выходзіць з-пад пяра, можа стацца апошнім. 

Польша. Здесь началось, 1939, 1989, 2009 / [текст: Петр Липиньский ; редакция: Дариуш Федор, Лукаш Рампау]. - Warszawa : Agora, 2009. - 155, [1] с.

Коман, Д. 36 квадратных мэтраў думак / Дарота Коман ; пераклаў з польскай Андрэй Хадановіч. - Vilnius [Вільнюс] : Логвінаў, 2017. - 121, [2] с.


Дарота Коман (Dorota Koman) — адна з найцікавейшых сучасных польскіх паэтак і, магчыма, найлепшая ў Полыпчы аўтарка свайго пакаленьня. У беларускае выданьне ўвайшлі выбраныя вершы з усіх выдадзеных да сёньня зборнікаў аўтаркі ў перакладах Андрэя Хадановіча. Завяршае кнігу ніз-ка вершаў, яшчэ не апублікаваных у Полыпчы, якія аўтарка ласкава прадаставіла свайму перакладчыку.

Задура, Б. Труны з Ікеі : выбраныя вершы / Богдан Задура ; [пераклад з польскай мовы Андрэя Хадановіча]. - Vilnius [Вільнюс] : Логвінаў, 2016. - 146, [1] с.


У кнігу ўвайшлі выбраныя вершы з чатырнаццаці зборнікаў Богдана Задуры. Аўтар - бясспрэчны класік сучаснай літаратуры, адзін з найвядомейшых у Польшчы і за яе межамі паэтаў, перакладзены на многія мовы. "Труны з Ікеі" ў перакладах Андрэя Хадановіча - першае выданьне знакамітага паэта ў Беларусі. 

Фургаліньска, Я. Польская кухня. Адчуй смак традыцый = Polska kuchnia. Rozsmakuj sie w tradycji : зірні, згатуй, з'еш / Яанна Фургаліньска ; пераклад з польскай [Вольги Гуд]. - Мінск : А. М. Янушкевіч, 2018. - 143 с.


Гэтая кніга змяшчае найбольш папулярныя рэцэпты польскай традыцыйнай кухні. Яны пададзены арыгінальным спосабам — у выглядзе малюнкаў і іх тлумачэнняў. Дзякуючы гэтаму атрымаўся наглядны дапаможнік, па якім кожны зможа з лёгкасцю згатаваць смачныя стравы і тым самым дакрануцца да глыбокіх і блізкіх кулінарных традыцый Польшчы.


Снайдэр, Т. Крывавыя землі. Еўропа паміж Гітлерам і Сталіным / Тымаці Снайдэр ; [адказны рэдактар Г. Сагановіч] ; пераклад з англійскай [С. Петрыкевіча]. - Мінск : Зміцер Колас, 2015. - 639 с. - (Бібліятэка часопіса "Беларускі Гістарычны Агляд").


Кніга раскрывае вялікую панараму злачынстваў, учыненых нацысцкім і савецкім рэжымамі на “крывавых землях” — у Беларусі, Польшчы, Прыбалтыцы і Украіне, дзе з 1933 да 1945 г. было загублена 14 млн. чалавек. На падставе шырокага корпусу дакументальных сведчанняў і спецыяльнай літаратуры аўтар даследуе матывы і метады дзеянняў абодвух дыктатараў, вызначае колькасць іх ахвяраў і ставіць нямала складаных пытанняў. Кніга прымушае па-новаму паглядзець на два трагічныя дзесяцігоддзі гісторыі Еўропы.

Сулея, У. Юзаф Пілсудскі / Уладзімеж Сулея ; пераклад з польскай [Я. Салейчука]. - Мінск : А. М. Янушкевіч, 2018. - 351, [2] с.


Кніга вядомага гісторыка, прафесара Уладзімежа Сулеі прысвечана неардынарнай асобе, якой было наканавана змяніць лёс Польшчы ў ХХ стагоддзі. Легендарнае імя Юзафа Пілсудскага цвёрда ўпісана ў польскую гісторыю, з ім звязана такая векапомная падзея, як аднаўленне дзяржаўнасці ў 1918 годзе.

Асоба збіральніка ў захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны : да 200-годдзя з дня нараджэння Оскара Кольберга. - Мінск : Віктар Хурсік, 2015. - 153, [3] с., [1] л. каляр. іл.


У зборніку публікуюцца даклады ўдзельнікаў Міжнароднага круглага стала, прысвечанага 200-годдзю з дня нараджэння Оскара Кольберга, «Асоба збіральніка ў захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны», які адбыўся 25-26 чэрвеня 2014 года ў Мінску і Пінску. У дакладах разглядаюцца актуальныя праблемы фалькларыстыкі, этнаграфіі, этнамузыкалогіі і іншых праблем народазнаўства, роля асобы ў развязанні гэтых праблем.

Кніга адрасуецца спецыялістам і ўсім, хто цікавіцца народнай культурай.

Даленга-Мастовіч, Т. Знахар : раман-фільм / Тадэвуш Далэнга-Мастовіч ; [пераклад з польскай мовы М. Казлоўскай і інш.]. - Вільнюс : Логвінаў, 2016. - 290, [1] с. - (Калекцыя "ПрайдзіСвета").


“Знахар” — польскі бестселер 1937 года. Меладраматычны раман Тадэвуша Далэнгі-Мастовіча апавядае пра выбітнага варшаўскага хірурга, прафесара Рафала Вільчура, які пасля страты памяці і шматгадовых бадзянняў пад іменем Антонія Касібы трапляе парабкам на млын у мястэчку на Браслаўшчыне, дзе нечакана выяўляе ў сябе невытлумачальную здольнасць лячыць людзей. 


На беларускую мову раман пераклалі Марына Казлоўская, Марыя Пушкіна, Марына Шода і Ганна Янкута. 

Посольство Республики Корея в РБ
Кошелев, В. С. История Кореи с древнейших времен до наших дней / В. С. Кошелев, Н. В. Кошелева, А. С. Аскари ; под редакцией В. С. Кошелева. - Минск : Республиканский институт высшей школы, 2019. - 139 с.

В книге представлено панорамное видение истории Кореи с древнейших времен до наших дней. Особое внимание уделяется формированию корейской государственности и объединению полуострова под эгидой единого государства, борьбе корейского народа против завоевателей, драматическим страницам корейской истории XX века. Отдельная глава посвящена знаменитому корейскому государству во главе с правящей династией Чосон (1392—1910). Раскрываются вопросы культуры, представлен богатый мир традиций и образ жизни корейцев.
Адресуется учащимся средней школы, студентам, аспирантам и всем тем, кто интересуется историей Кореи.

First step in korean for russian : пособие по корейскому для начинающих / Compiled by The Institute of Continuing Education of Kyung Hee University. - [Seoul] : Minjung Seorim, 2001. - 133 с. + 1 электронный оптический диск.

Пособие богато фотоматериалами, которые помогут читателям в изучении языка.

Читаем по-корейски : учебник для начинающих / [The National Institute of the Korean Language]. - Seoul : Hawoo Publishing, 2012. - 223 с.

Слушаем корейскую речь : учебник для начинающих / [The National Institute of the Korean Language]. - Seoul : Hawoo Publishing, 2012. - 197 с. + 2 электронных оптических диска.

Говорим по-корейски : учебник для начинающих / [The National Institute of the Korean Language]. - Seoul : Hawoo Publishing, 2012. - 207 с. + 1 электронный оптический диск.

Пишем по-корейски : учебник для начинающих / [The National Institute of the Korean Language]. - Seoul : Hawoo Publishing, 2012. - 325 с.

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (СПб.)
Кино — это правда [Изоматериал] = Cinema is the Truth : VII ежегодный международный фотоконкурс Президентской библиотеки "Взгляд иностранца", [2016] / Президентская библиотека. - Санкт-Петербург : Президентская библиотека, 2017. - 143 с.


В 2016 году в Президентской библиотеке состоялся VII Международный фотоконкурс «Зарубежная перспектива». На конкурс было прислано более 4500 заявок из более чем 30 стран. Проект проходил под девизом «Кино - это правда». 


Текст параллельный на русском и английском языках.

Республиканский центр национальных культур
Наш цэнтр. Наша гісторыя. Наша будучыня : да 80-годдзя стварэння абласных цэнтраў народнай творчасці / [складальнікі: Т. М. Яскевіч, Р. І. Вайцяхоўская]. - Мінск : ІВЦ Мінфіна, 2019. - 307 с.

Навукова-папулярнае выданне падрыхтавана да 80-годдзя абласных метадычных цэнтраў народнай творчасці і культасветработы Рэспублікі Беларусь. У ім прадстаўлены матэрыялы аб творчай дзейнасці і сацыяльнай ролі АМЦНТ, прыарытэтнымі напрамкамі дзейнасці якіх з'яўляюцца захаванне і развіццё традыцыйнай народнай культуры, падтрымка аматарскай мастацкай творчасці, сістэматычная інфармацыйна-метадычная і аналітычная работа па абагульненні і папулярызацыі перадавога вопыту па ўсіх напрамках дзейнасці клубных устаноў.
Кніга будзе цікава для тых, хто займаецца вывучэннем гісторыі развіцця народнай творчасці Беларусі, удзельнікам шматлікіх калектываў аматарскай творчасці і абласным метадычным цэнтрам.

Российская национальная библиотека
Вознесенский, А. В. Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI—XVIII веков : Вып. 2 / А. В. Вознесенский, Н. В. Николаев. - Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2019— 1601—1654 гг. - 212 с.


Второй выпуск «Каталога белорусских изданий XVI-XVIII веков в собрании Отдела редких книг Российской национальной библиотеки» охватывает печатную продукцию располагавшихся в белорусских пределах типографий, которая была напечатана с 1601 по 1654 г. В основании каталога лежит известный библиографический труд В. И. Лукьяненко 1975 г., более того, в нем сохранена нумерация изданий, предложенная В. И. Лукьяненко. Вместе с тем, при составлении нового указателя учтены достижения науки в изучении белорусских изданий, накопившиеся со времени выхода прежнего каталога.

Вознесенский, А. В. Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI—XVIII веков : Вып. 1 / А. В. Вознесенский, Н. В. Николаев. - Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2019— 1523—1600 гг. - 224 с.


Первый выпуск «Каталога белорусских изданий XVI–XVIII веков в собрании Отдела редких книг Российской национальной библиотеки» охватывает печатную продукцию располагавшихся в белорусских пределах типографий, которая была напечатана с 1523 по 1600 г. В основании каталога лежит известный библиографический труд В. И. Лукьяненко 1973 г., более того, в нем сохранена нумерацияизданий, предложенная В. И. Лукьяненко. Вместе с тем, при составлении нового указателя учтены достижения науки в изучении белорусских изданий, накопившиеся со времени выхода прежнего каталога.

Российский центр науки и культуры
Мариус Петипа : мемуары балетмейстера, статьи и публикации о нем / составитель А. Игнатенко. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2003. - IV, 475, [1] с.


Книга включает в себя «Мемуары Мариуса Петипа», работы Плещеева А.А. «М.И.Петипа (1847-1907)», Лешкова Д.И. «Мариус Петипа (1822-1910)», Чумакова В. «О мемуарах балетмейстера» и подборку прижизненных публикаций о Петипа в «Санкт-Петербургских Ведомостях» за шестидесятилетний период (1848-1910). Составитель и художественный редактор книги кандидат политических наук, член Союза журналистов России А.Игнатенко. Книга иллюстрирована. 

Добрые стихи для наших детей : [книга для чтения взрослыми детям / автор-составитель Н. П. Рудакова]. - Москва : Белый город, 2014. - 35 с. - (Книги для детей и юношества).


В этой книге собраны замечательные детские стихи русских поэтов. Яркие и веселые, они непременно понравятся вашему ребенку и вы проведете немало увлекательных минут за чтением этой красочной иллюстрированной книги.

Казанский собор : страницы истории / автор-составитель Александр Игнатенко. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2007. - 127 с., [16] л. ил., цв. ил., портр.


Книга об одной из жемчужин архитектурного ансамбля Санкт-Петербурга - Казанском соборе. Описание исторических событий основано на свидетельстве очевидцев того времени.

Соина, О. С. Русский мир в воззрениях Ф. М. Достоевского : монография / О. С. Соина, В. Ш. Сабиров. - Москва : Флинта : Наука, 2015. - 309 с.


В книге рассмотрены религиозно-философские идеи Ф.М.Достоевского, высказанные им в художественных произведениях, публицистике, дневниках, рабочих тетрадях, письмах. Широкий спектр проблем философии культуры и истории, этики и философии права, философской антропологии, философии религии и богословия представлены великим писателем и мыслителем как плод его размышлений о судьбе России и русского народа, составляющими огромный мир событий, проблем, испытаний, взлетов и падений, мыслей и чувств, высоких идеалов и страстей, откровений и заблуждений, радостей и страданий, скорбей и надежд. Русский мир Ф.М.Достоевского есть открытое пространство для диалога всех людей и народов на темы, которые касаются всех, живущих на земле.

Отечественная музыка XIX—XX веков в высказываниях ее авторов / cоставитель Н. Хотунцов ; оформление А. Веселова. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2016. - 232 с. - (Композиторы о композиторах).


Эта книга посвящена русской музыке и ее развитию на протяжении двух последних столетий. Основная ее цель – дать возможность предельно быстро получить справочную информацию о жизни и творчестве русских композиторов XIX и XX вв., познакомиться с их размышлениями о музыкальном искусстве вообще, о своих сочинениях или сочинениях своих коллег. Несмотря на то, что в книге поименно представлено творчество более 50-ти авторов, свои мысли о них высказывают около 100 отечественных композиторов.


Соловьев, В. И. Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых / Владимир Соловьев. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 505, [3] с., [4] л. ил., портр. - (Мир театра, кино и литературы).


Герои этой книги — Владимир Высоцкий и его современники: Окуджава, Тарковский, Шукшин, Бродский, Довлатов, Эфрос, Слуцкий, Искандер, Мориц, Евтушенко, Вознесенский. Владимир Соловьев — их младший современник — в своей новой книге создает мемуарно-аналитический портрет всего шестидесятничества как культурного, политического и исторического явления. Сам автор называет свой стиль «голографическим описанием»: многоаспектность, взгляд с разных точек зрения, сочетание научного и художественного подхода помогают создать объемный, подлинный, неоднозначный портрет любимых нами легендарных людей.


Высшие учебные заведения России — 2018 : [справочник / главный редактор В. В. Старченко]. - Москва : Промоменеджмент, 2017. - 186 с.


Вниманию старшеклассников и выпускников! В нашей библиотеке появился справочник, посвященный ВУЗам России, правилам поступления, дополнительному образованию для старшеклассников.

Вниманию старшеклассников и выпускников!

Окороков, А. В. Военные операции СССР в странах Восточной Европы. Венгрия-56, Чехословакия-68... / А. В. Окороков. - Москва : Вече, 2017. - 349, [2] с., [8] л. ил. - (Локальные войны России).


XX век изобилует войнами, масштабными боевыми действиями и вооруженными конфликтами, связанными с противостоянием двух враждовавших политических систем — капиталистической и социалистической. Одним из острых участков противоборства стала Европа. В некоторых государствах противостояние привело к насилию, кровопролитию и жертвам. В большинстве случаев эта ситуация была спровоцирована западными разведками и службами психологической войны, курировавшими и финансировавшими как внутреннюю оппозицию, так и эмигрантские объединения. В данной книге рассматривается участие СССР в конфликтах в Чехословакии, Венгрии, Югославии, Польше, Германии, Албании.

Некрасов, Н. А. Поэмы : [для старшего школьного возраста] / Н. А. Некрасов ; художник Г. С. Волхонская ; [составление, вступительная статья и комментарии Ю. В. Лебедева]. - Москва : Детская литература, 2018. - 232, [2] с. - (Школьная библиотека).


В сборник включены Поэмы "Саша", "Коробейники", "Русские женщины" и др.
Составитель: Ю. В. Лебедев.

Карамзин, Н. М. Бедная Лиза : повести / Н. М. Карамзин ; художник В. Третьяков ; [вступительная статья Л. Л. Горелик]. - Москва : Детская литература, 2017. - 173, [2] с. - (Школьная библиотека).


В книгу вошли три повести великого русского писателя-историка Н.М. Карамзина, открывшего, по словам Белинского, новую эпоху русской литературы. "Бедная Лиза" - это повесть о печальной участи крестьянской девушки, полюбившей дворянина. В повести "Наталья, боярская дочь" Карамзин воссоздает картины жизни допетровской Руси. Историческая повесть "Марфа-посадница, или Покорение Новагорода" рассказывает об одном из самых драматических эпизодов истории вольного русского города Новгорода - присоединении его к Московскому княжеству.

Ильф, И.А. Двенадцать стульев; Золотой теленок : [романы] / Илья Ильф, Евгений Петров ; [подготовка текста, статьи и комментарий М. Одесского, Д. Фельдмана]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус. - 956, [2] с. - (Русская литература. Большие книги).


После публикации в 1928 году знаменитого романа-фельетона "Двенадцать стульев" на его создателей Илью Ильфа и Евгения Петрова обрушилась грандиозная популярность, побудившая соавторов "воскресить" своего героя, неунывающего и обаятельного афериста Остапа Бендера, и взяться за создание романа "Золотой теленок" (1931). В настоящем издании оба знаменитых романа публикуются в полных, авторских версиях, реконструированных по архивным материалам известными литературоведами Михаилом Одесским и Давид Фельдманом. В книгу вошли также подробный комментарий к роману "Двенадцать стульев" и статьи, посвященные истории создания и публикации дилогии.

Пирогова, Л. И. Русский язык в таблицах с комментариями : справочник по орфографии и пунктуации / Л. И. Пирогова. - Москва : АЙРИС-пресс, 2017. - 94, [1] с.


Пособие содержит материал по основным и самым трудным разделам современного русского языка — орфографии и пунктуации. Особенностью данного справочника является подача правил в виде таблиц. Каждая таблица представлена на одной странице, что позволяет при любом уровне подготовленности быстро и целиком усвоить тему. В конце книги даны комментарии, в которых автор разъясняет наиболее трудные правила и предлагает простые способы их запоминания.

Шмелев, Д. Н. Современный русский язык : лексика / Д. Н. Шмелев. - Изд. стереотипное. - Москва : URSS : Либроком, 2016. - 334, [1] с.


Настоящее учебное пособие знакомит студентов с особенностями лексики и фразеологии русского языка, с процессами и законами, которые характеризуют их развитие. Используя новейшие данные отечественной и зарубежной лингвистики, автор всесторонне анализирует лексику и фразеологию современного русского литературного языка. Пособие освещает основные темы программы.


Балахонская, Л. В. Лингвистика речевого воздействия и манипулирования : учебное пособие / Л. В. Балахонская, Е. В. Сергеева. - 3-е изд., стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 2017. - 349, [1] с.


Учебное пособие посвящено специфике и видам речевого воздействия, и прежде всего воздействия манипулятивного. Его концепция базируется на представлении о том, что манипулятивное речевое воздействие - это специфическая разновидность речевого воздействия, основанная на использовании особенностей языка для скрытого воздействия на адресата в интересах говорящего. Учебное пособие содержит теоретический материал и задания для аудиторной и самостоятельной работы. 

Баркович, А. А. Информационная лингвистика : метаописания современной коммуникации / А. А. Баркович. - Москва : Флинта : Наука, 2017. - 356, [1] с.


В пособии представлено систематизированное описание инновационного феномена современной науки - информационной лингвистики. Сегодня компьютерно-опосредованная коммуникация успешна лишь настолько, насколько она подкреплена интерпретацией, репрезентацией и моделированием информации: в сфере "информационных технологий" чрезвычайно востребованы "информационные" знания. Овладение суммой необходимых знаний в любой сфере человеческой деятельности невозможно без освоения понятийного аппарата, изучения теоретических основ и приобретения навыков практической деятельности. 

Привалов, Н. И. Музыкально-этнографические исследования : избранные труды, 1903—1915 гг. / Н. Привалов ; составление и общая редакция В. Брунцев. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2015— Ч. 2 . - 2017. - 275, [1] с.


Включены статьи Н.И. Привалова в области славянского песнетворчества и мифологии, церковной археологии. Уникальной публикацией являются Парижские письма, расказывающиее о выдающемся успехе Великорусского оркестра под управлением В.В.Андреева на Всемирной выставке в Париже в 1900 г и др материалы. 288 стр.: иллюстрации. 2017г. 

Веселова, А. И. Великие художники. Начало пути / А. Веселова. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2015— Ч. 3 / художник А. Веселов. - 2017. - 111 с.


Третья часть серии "Великие художники", где в увлекательной форме рассказывается о жизни и творчестве великих русских художников: И.И. Шишкина, И.Е. Репина, В.М. Васнецова. В статьях представлены интересные факты, созвучные детскому возрасту, черно-белые документальные фотографии, иллюстрации из домов-музеев, которые ярко расскрывают атмосферу эпохи, в которой жили художники. 

Веселова, А. И. Великие художники. Начало пути / А. Веселова. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2015— Ч. 2 / художник А. Веселов. - 2016. - 212 с.


В книге представлены детские и юношеские годы великих русских художников: П.А. Федотова, И.К. Айвазовского, А.К. Саврасова, В.Г. Перова, И.К. Крамского. Книга содержит много иллюстраций по тексту, а также цветные иллюстрации на мелованной бумаге.

Веселова, А. И. Великие художники. Начало пути / А. Веселова. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2015— Ч. 1 / оформление А. Веселова. - 2015. - 159 с.


В книге представлены детские и юношеские годы великих русских художников: В.А. Тропинина, А.Г. Венецианова, О.А. Кипренского, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Издание содержит много иллюстраций по тексту, а также цветные иллюстрации на мелованной бумаге.

Николай Иванович Привалов — подвижник народной музыки / авторы проекта: В. Брунцев, В. Акулович ; составление и общая редакция В. Брунцева. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2017. - 359, [1] с.


В книге представлены статьи заведующего кафедрой оркестрового дирижирования Санкт-Петербургского государственного института культуры, профессора В. И. Акуловича и В. А. Брунцева, посвящённые творческой деятельности учёного-этнографа Н. И. Привалова — ближайшего сподвижника создателя оркестра народных инструментов В. В. Андреева.

Российские жемчужины Всемирного наследия Юнеско / [составитель и редактор И. А. Маневич]. - Москва : Белый город, 2018. - 191 с.


Новый иллюстрированный альбом представляет созданные на территории России человеком и природой объекты, признанные неотъемлемой частью всемирного наследия. В книге делается акцент именно на значимости выбранных ЮНЕСКО объектов, на их уникальной ценности для истории и культуры всего человечества. Составитель: Маневич И. А.

Срабова, О. Ю. Древний мир как предмет изучения : учебное пособие / О. Срабова. - Санкт-Петербург : Союх художников, 2010. - 302 с., [16] л. цв. ил., портр.


Книга знакомит читателя с великими архитекторами, скульпторами, живописцами древних цивилизаций, дает представление об их государственном устройстве, культуре и отношении к окружающей действительности. Книга дает представление об изучаемом периоде, начиная рассказ с географического положения, возможной истории возникновения народа, его культуры, письменности, искусства и заканчивается достижениями в области литературного творчества. 

Коровин, К. А. "То было давно… там… в России …" : воспоминания, рассказы, письма / Константин Коровин . - Москва : Русский путь, 2011.


Настоящее издание призвано наиболее полно познакомить читателя с литературным творчеством Константина Коровина, выдающегося мастера живописи и блестящего театрального декоратора. За годы вынужденной эмиграции (1922-1939) он написал более четырехсот рассказов. О чем бы он ни писал - о детских годах с их радостью новых открытий и горечью первых утрат, о любимых преподавателях и товарищах в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, о друзьях: Чехове, Левитане, Шаляпине, Врубеле или Серове, о работе декоратором в Частной опере Саввы Мамонтова и в Императорских театрах, о приятелях, любителях рыбной ловли и охоты, или о былой Москве и ее знаменитостях, - перед нами настоящий писатель с индивидуальной творческой манерой, окрашенной прежде всего любовью к России, ее природе и людям.

Граудина, Л. К. Русское слово в лирике XIX века, 1840—1900 : учебное пособие / Л. К. Граудина, Г. И. Кочеткова. - Москва : Флинта : Наука, 2010. - 595, [1] с.


Книга посвящена искусству слова в русской поэзии Золотого века, которая внесла величайший, ни с чем не сравнимый вклад не только в русскую, но и в общечеловеческую культуру. В учебном пособии освещена послепушкинская эпоха (1840–1900), когда литературные нормы и вкусы заметно менялись. Этапы эволюции русской лирики XIX в. осмыслены в книге с позиций исторической поэтики с выходом ее в поэтику лингвистическую, в теорию интерпретации и понимания стихотворного текста, обрисовано многоцветье самых разных индивидуальностей и творческих дарований – от корифеев до менее известных, иногда почти забытых стихотворцев.

Колесова, Д. В. Пишем эссе : учебное пособие для изучающих русский язык / Д. В. Колесова, А. А. Харитонов. - 6-е изд. - Санкт-Петербург : Златоуст, 2016. - 99, [1] с.


Пособие адресовано иностранным учащимся гуманитарных специальностей. Цель пособия – дать представление об основных типах эссе и сформировать у учащихся умения, необходимые для самостоятельного написания эссе. Овладение предложенным материалом позволит иностранным учащимся успешно сдать ТРКИ третьего сертификационного уровня (аспект «Письмо»). Теоретический материал и большая часть заданий будет полезна также и русским учащимся для совершенствования навыков написания сочинений (эссе). Пособие апробировано на кафедре русского языка как иностранного и методики его преподавания филологического факультета СПбГУ.

Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учебное пособие / А. Б. Есин. - 14-е изд., стереотипное. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2017. - 246, [1] с.


Данная книга — первое систематическое учебное пособие по спецкурсу, которое может использоваться и в курсах «Введение в литературоведение», «Теория литературы». Цель пособия — научить грамотно анализировать как произведение в целом, так и отдельные его стороны: тематику, проблематику, идейный мир, художественную речь, сюжет, композицию и др. Содержит основы методологии и систему методических приёмов работы с произведением, конкретные примеры анализа, в основном произведений русской классики. Материалы для самостоятельной работы (контрольные вопросы, упражнения и т.д.) нацелены на практическое усвоение курса. 

Кузнецов, А. Л. Русские имена на карте мира : книга для чтения / А. Л. Кузнецов, М. Н. Кожевникова. - Москва : Русский язык. Курсы, 2012. - 59, [1] с.


Уникальность пособия "Русские имена на карте мира" в том, что оно содержит тексты с нетипичным страноведческим наполнением. Основная цель этой книги - рассказать иностранцам, изучающим русский язык, о том вкладе, который внесли русские первопроходцы и ученые-географы в современную картину мира, какое историческое значение имели географические открытия, сделанные русскими людьми.

Базванова, Т. Н. Бизнес-корреспонденция : пособие по обучению деловому письму для изучающих русских язык как иностранный / Т. Н. Базванова, Т. К. Орлова. - 3-е изд., исправленное. - Москва : Русский язык. Курсы, 2014. - 151 с.


Пособие поможет развить навыки деловой письменной речи и научиться составлять деловые документы. В книге содержатся образцы деловых бумаг: стандартных документов, бланков, рекомендательных писем и др. Грамматический комментарий, упражнения и тесты, включенные в пособие, позволяют заниматься по нему как с преподавателем, так и самостоятельно. Пособие создано в соответствии с новыми образовательными стандартами и содержит около 800 лексических единиц. Предназначено для владеющих русским языком как иностранным на базовом уровне.

Парецкая, М. Э. Русские этюды : пособие по чтению с заданиями и комментариями / М. Э. Парецкая, О. В. Шестак. - Москва : Русский язык. Курсы, 2017. - 155, [1] с.


Целью пособия является развитие навыков чтения, письма, аудирования и говорения. Ориентировано на аудиторную работу под руководством преподавателя (48-50 учебных часов) но может быть использовано при самостоятельной подготовке учащихся, достигших первого уровня (В1) владения русским языком и готовящихся к сдаче текста второго уровня (В2). 

Васильев, А. Д. Лингвокультурные процессы и возможности их прогнозирования : учебное пособие / А. Д. Васильев. - Москва : Флинта : Наука, 2017. - 262 с.Книга является дополнительным пособием для освоения учебной дисциплины "Основы науки о языке" и ведения вузовских элективных курсов. Она призвана за счет предлагаемых в ней сведений расширить представления учащихся об известных языковых феноменах.


Для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных вузов. Содержание книги может быть интересным и широкому кругу неспециалистов, в той или иной степени внимательных к языковым процессам.

Великович, Э. И. Музыкальный путеводитель : приобщение к музыкальной культуре / Э. Великович ; [оформление: А. Веселов]. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2017. - 127, [1] с., [8] л. портр.


Надеемся, Путеводитель расширит кругозор юных читателей и поможет им в постижении сложного, но такого увлекательного музыкального искусства.


Глушаков, Е. Б. Великие судьбы русской поэзии: середина XX века / Е. Б. Глушаков. - 3-е изд., стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 2017. - 337, [1] с.


Багрицкий, Корнилов, Васильев, Кедрин, Заболоцкий, Мартынов, будучи современниками, друг с другом почти не общались. В советской стране подлинные поэты были вынуждены держаться особняком. Иное дело их поэзия, напитанная соками одной общей для всех земли и культуры, бурлящая событиями и надеждами - опять же разделённой со всеми - то героической, то трагической эпохи... 


Глушаков, Е. Б. Великие судьбы русской поэзии : середина — конец XX века / Е. Б. Глушаков. - 3-е изд., стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 2017. - 324, [1] с.


Поэзия, которой не было дозволено быть поэзией, а только речёвкой, агиткой, прокламацией, лозунгом. Поэзия, которая даже под неусыпным присмотром партийных начальников умудрялась отстоять великие истины любви и свободы - живое человеческое слово! Исаковский, Твардовский, Рубцов, Высоцкий...

Чехов, А. П. Рассказы и повести : [для старшего школьного возраста] / А. П. Чехов ; художник В. Панов ; [составление и вступительная статья В. Порудоминского]. - Москва : Детская литература, 2018. - 445, [2] с. - (Школьная библиотека).


В книгу вошли избранные произведения А. П. Чехова.

Толстой, А. Н. Детство Никиты : автобиографическая повесть / А. Н. Толстой ; художник Анатолий Иткин ; [вступительная статья А. Холикова]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2017. - 126, [1] с. - (Классная классика).


Повесть "Детство Никиты" (1919-1920) некоторые называют самой счастливой книгой в мире. здесь отразились яркие впечатления писателя о детстве в отцовском имении под Самарой, первая любовь и мальчишеская дружба.


Волков, А. М. Волшебник Изумрудного города : сказочная повесть / Александр Волков ; художник Владимир Коркин ; [вступительная статья А. Глебовской]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 219, [3] с. - (Чтение — лучшее учение).


Книгами Александра Мелентьевича Волкова, написанными в середине прошлого века, зачитывались дети нескольких поколений. Но и в наше время истории о смелой девочке Элли и ее друзьях, которые отправились к великому волшебнику Гудвину, чтобы он исполнил их самые заветные желания, читаются на одном дыхании. Волков не просто талантливо переложил для русских детей сюжет американского писателя Фрэнка Баума, но подарил своим маленьким читателям множество новых приключений любимых героев – Элли и Тотошки, Страшилы, Железного Дровосека и Льва.

Куприн, А. И. Белый пудель : рассказы / А. И. Куприн ; [художник Н. Барай]. - Москва : Стрекоза, 2017. - 157, [2] с. - (Школьная программа).


Вашему вниманию предлагается авторский сборник Александра Куприна Белый пудель и другие рассказы.

Звягинцев, А. Г. Нюрнбергский международный военный трибунал : учебное пособие для общеобразовательных организаций / А. Г. Звягинцев. - Москва : Просвещение, 2017. - 95, [1] с.


Нюрнбергский международный военный трибунал стал первым в истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба - правящего режима, его карательных институтов, высших политических и военных деятелей. Нюрнбергский процесс приобрёл всемирно-историческое значение как первое и по сей день крупнейшее правовое деяние Объединённых Наций. Единые в своём неприятии насилия над человеком и государством, народы мира доказали, что они могут успешно противостоять вселенскому злу, вершить справедливое правосудие. На основе архивных документов автор пособия рассматривает подготовку, ход и итоги Нюрнбергского международного военного трибунала.

Глушаков, Е. Б. Великие судьбы русской поэзии: начало XX века / Е. Б. Глушаков. - Москва : Флинта : Наука, 2010. - 254, [1] с.


Александр Блок, Николай Гумилев, Сергей Есенин, Владимир Маяковский - четыре, едва ли не последних романтических всплеска великой русской поэзии. Тут и высокий пафос духа, устремленного к непостижимо-божественному. И цветник экзотических фантазий. И самая нежная, самая искренняя любовь к отечеству. И героика гражданского служения. Они горячи - эти четыре поэта, эстрадны и ужасно громки - на весь мир! Книга адресована преподавателям вузов и студентам. А еще каждому, для кого поэзия представляется не просто зарифмованными строчками, но одним из высших духовных начал и самой удивительной, самой сокровенной формой бытования истины и красоты.

Рэспубліканскі цэнтр прававой інфармацыі
Головко, А. А. Избранные труды / А. А. Головко ; Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. - Минск : ЮрСпектр, 2018. - 495 с. - (Наследие права).


В книге представлены изданные в 1968–2008 годах наиболее значимые книги и публикации белорусского ученого-правоведа Анатолия Александровича Головко (1925–2014), профессора, доктора юридических наук, заслуженного юриста Республики Беларусь. Избранные произведения посвящены проблемам конституционного права, научным основам законотворчества, суверенитету, государственному строительству, демократии, правовому положению человека и гражданина.
Издание предназначено для ученых-правоведов, работников законотворческих, правоохранительных органов и судов, практикующих юристов, адвокатов, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов юридических специальностей учреждений высшего образования.

Саюз беларускіх пісьменнікаў
Палац : літаратурны альманах / Гомельскае абласное аддзяленне грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" ; [рэдкалегія: А. Бароўскі (галоўны рэдактар) і інш.]. - Мінск : Кнiгазбор, 2013— № 2. - 2014. - 253 с.

Літаратурны альманах Гомельскага абласнога аддзядення грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" 2014.

Брама : літаратурна-мастацкі альманах Магілеўскага абласнога аддзялення грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" / [рэдакцыйная рада: Я. Клімуць (старшыня) і інш.]. - Мінск : Кнiгазбор, 2013— [№ 2]. - 2014. - 277 с.

Літаратурна-мастацкі альманах Магілёўскага абласнога аддзялення грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" 2014.

Ратуша : літаратурны альманах / Віцебскае абласное аддзяленне грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" ; [укладанне: А. П. Лазебная] : Вып. 4 : . - Мінск : Кнігазбор, 2014— Віцебск, 2018. - 2018. - 239 с.

Новы замак : літаратурны альманах / Гродзенскае абласное аддзяленне грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікау?" : Вып. 7 : . - Мінск : Кнігазбор, 2012— Гродна. MMXVIII. - 2019. - 287 с.

Новы замак : літаратурны альманах / Гродзенскае абласное аддзяленне грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" : [Вып. 3] : . - Мінск : Кнігазбор, 2012— Гродна. MMXIV. - 2015. - 211 с.

Ратуша : літаратурны альманах / Віцебскае абласное аддзяленне грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" ; [укладанне: А. П. Лазебная]. - Мінск : Кнігазбор, 2014— Вып. 5 : Віцебск, 2019. - 2019. - 291 с.

Жырандоля : літаратурны альманах / Брэсцкае абласное аддзяленне грамадскага аб`яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў". - Мінск : Кнігазбор, 2008— Вып. 11 / [рэдкалегія: М. Аляхновіч і інш.]. - 2019. - 187 с.

Адзінаццаты выпуск літаратурнага альманаху Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў прысвечаны 1000-годдзю Берасця.

Брама : літаратурна-мастацкі альманах Магілеўскага абласнога аддзялення грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў". - Мiнск : Кнiгазбор, 2013. - 287 с.

Першы выпуск літаратурнага альманаха "Брама" склалі паэтычныя, празаічныя і драматургічныя творы сяброў Магілёўскага аддзялення Грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў", а таксама пераклады і літаратуразнаўчыя артыкулы, успаміны і эсэ, прысвечаныя жыццю і творчасці Сяргея Грахоўскага, Аляксея Пысіна, Міхася Ларчанкі, Рыгора Бярозкіна, Яўгеніі Янішчыц, Янкі Сіпакова.

Ратуша : літаратурны альманах. Віцебск, 2014 / Віцебскае абласное аддзяленне Грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" ; [укладанне: А. П. Лазебная]. - Мінск : Кнігазбор, 2014. - 177 с.

Першы нумар літаратурнага альманаха Віцебскага аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў "Ратуша" знаёміць з паэзіяй, прозай, эсэстычнымі ўспамінамі, а таксама творамі для дзяцей, перакладамі і гумарыстычнымі тэкстамі сучасных літаратараў Віцебшчыны.

Шапран, С. У. У пошуках сэнсу : інтэрв'ю і дыялогі са Святланай Алексіевіч / Сяргей Шапран ; [фотаздымкі Сяргея Шапрана]. - Смаленск : Інбелкульт, 2018. - 282, [1] с., [4] л. партр., каляр. партр. - (Кнігарня пісьменніка).

Інтэрв'ю і дыялогі Святланы Алексіевіч пра час і пра сябе, пра Беларусь і Сусвет, пра настаўнікаў Васіля Быкава і Алеся Адамовіча, пра свае кнігі і іх галоўнага героя — маленькага чалавека Чырвонай утопіі — і ёсць зместам гэтай кнігі, якая пісалася-складвалася чвэрць стагоддзя выходзіць да юбілею першага беларускага лаўрэата Нобелеўскай прэміі.

Смоленский государственный университет
Белорусские смоляне, смоленские белорусы : биобиблиографический справочник / Смоленский государственный университет : Ч. 1 : . - Смоленск : СмолГУ, 2017— Персоналии российско-белорусского приграничья. - 2017. - 354, [1] с.


В издании 355 страниц, на которых представлены 400 персоналий, связавших своей деятельностью Смоленщину и приграничные территории Республики Беларусь (Витебскую, Гомельскую, Могилевскую области). Данные о деятелях собраны на основе 1072 публикаций России и Беларуси (научных, справочных и краеведческих изданий, статей), выпущенных за период с 1895 по 2017 год, а также отдельных архивных документов и интернет-ресурсов. Справочник адресован ученым, краеведам, преподавателям и учащейся молодежи России и Беларуси.

Союз Евангельских Христиан Баптистов в РБ
Евангельскія хрысціяне ў Беларусі: пяць стагоддзяў гісторыі (1517—2017 гг.) / [У. І. Навіцкі і інш. ; навуковы рэдактар У. І. Навіцкі] ; Тэалагічны інстытут хрысціян веры евангельскай. - Мінск : Пазітыў-цэнтр, 2019. - 437 с., [16] л. іл., партр.

Манаграфія прысвечана 500-гадоваму юбілею народжанай Рэфармацыяй хрысціянскай евангельскай канфесіі - лютэранства,рэфармацтва, а ў далейшым евангельскіх хрысціян баптыстаў, адвентыстаў сёмага дня, хрысціян веры евангельскай (пяцідзесятнікаў), іх укладу ў сацыяльнае і духоўнае развіццё грамадства ва ўмовах Вялікага Княства Літоўскага, Расійскай імперыі, Савецкага Саюза і незалежнай Рэспублікі Беларусь.
з'яўляючыся першай у айчынай гістарыяграфіі навукова-асветніцкай працай, раскрывае няпросты шлях станаўлення евангельскай царквы.
Уся гісторыя Евангельскай Царквы Беларусі прадстаўлена вялікай колькасцю малюнкаў і фотаздымкаў. Тут і рэдкія выявы пратэстнцкіх збораў эпохі Рэфармацыі, і фотаздымкі будаўніцтва малітоўных дамоў у 1920-я гг., цэлая галерэя служыцеляў за 500 год служэння евангельскіх цэркваў на беларускай зямлі. Ёсць таксама фатаграфіі хрышчэнняў, зробленыя ў розныя часы, выявы хрысціянскіх выданняў і інш.
Адрасуецца шырокаму колу чытачоў, асабліва тым, хто цікавіцца на стадыі асэнсоўвання гісторыі і сённяшняга дня евангельскіх цэркваў Беларусі.

Лукаш Дзекуць-Малей і беларускія пераклады Бібліі : зборнік матэрыялаў, артыкулаў і дакументаў / [рэдкалегія: А. У. Унучак (галоўны рэдактар) і інш.]. - Брэст : Альтэрнатыва, 2011. - 199 с., [8] л. іл.


У зборніку сабраны матэрыялы, асаблівую цікавасьць сярод якіх выклікаюць падборкі дакумэнтаў, якія асьвятляюць дзейнасьць пастара Л. Дзекуць-Малея ў асяродках беларускага нацыянальнага руху і адлюстроўваюць дакумэнтальную гісторыю перакладу і выданьня ў 1931 г. Новага Запавету і Псальмаў на сучаснай беларускай мове.

Адрасуецца ўсім, хто цікавіцца гісторыяй хрысьціянства ў Беларусі і гісторыяй Беларусі XX ст. увогуле.

Евангельская Царква Беларусі: гісторыя і сучаснасць : (да 600-годдзя Евангельскай Царквы ў Беларусі) / Мінская багаслоўская семінарыя Саюза евангельскіх хрысціян баптыстаў у Рэспубліцы Беларусь. - Мінск : Пазітыў-цэнтр, 2014. - 326 с., [8] л. іл.


У 2013 г. споўнілася 600 гадоў з часу пропаведзі чэскага рэфарматара Гераніма з Прагі ў Вялікім Княстве Літоўскім, а менавіта ў гарадах Вільні, Віцебску і Полацку. 3 гэтай падзеі бярэ свой пачатак Эвангельская Царква Беларусі, 600-гадовы юбілей якой і стаў прычынай правядзеньня міжнароднай навукова-практычнай канфэрэнцыі «Эвангельская Царква Беларусі: гісторыя і сучаснасьць».

Евангельская Царква Беларусі: гісторыя і сучаснасць: Вып. 2 / Мінская багаслоўская семінарыя Саюза евангельскіх хрысціян баптыстаў у Рэспубліцы Беларусь. - Мінск : Пазітыў-цэнтр, 2016. - 311 с., [8] л. іл., каляр. іл., партр., факсім.


Зборнік прысвечаны 500-годдзю адной з выдатных постацяў беларускай і ўсходнееўрапейскай Рэфармацыі Мікалаю Радзівілу Чорнаму (1515-1565). У зборнік ўвайшлі артыкулы беларускіх і замежных аўтараў, якія асвятляюць мала-вядомыя старонкі гісторыі Евангельскай Царквы Беларусі ад часоў Рэфармацыі XVI ст. да пачатку XXI ст. Чытачу прапануюцца даследаванні па гісторыі бага-слоўскай, філасофскай і грамадска-палітычнай думкі, панарамныя гістарычныя агляды пэўных перыядаў у гісторыі Пратэстанцкай Царквы Беларусі, даследаванні па гісторыі асобных памесных цэркваў і служэнняў і многае іншае.

УВД Брестского облисполкома
На страже магистралей Брестчины, 1919—2019 : к 100-летию органов внутренних дел на транспорте МВД Республики Беларусь / [под общей редакцией В. А. Тужикова ; составитель В. М. Куликов]. - Брест : Альтернатива, 2019. - 103 с.


На страницах издания, подготовленного в 100-летию органов внутренних дел на транспорте МВД Республики Беларусь, представлены история, этапы развития и современность Брестского отдела внутренних дел на транспорте. Читатель познакомится с сотрудниками транспортной милиции, которые в годы Великой Отечественной войны, послевоенное время героически защищали нашу Родину, беззаветно служили закону, народу, интересам государства; с современными сотрудниками  транспортной милиции, людьми высокого профессионализма, крепкой морально-волевой и физической подготовки, которые обеспечивают правопорядок на самых стратегически важных магистралях.

Украинский научно-педагогический союз "Берегиня" г. Бреста
Як риба об лід : антологія сучасного білоруського оповідання / [О. Аблажей и др. ; редактор В. Даниленко]. - Київ : Просвіта, 2015. - 405, [2] с.


До збірки «Як риба об лід» увійшли оповідання тридцяти сучасних білоруських прозаїків, які перебувають в опозиції до нинішнього політичного режиму Олександра Лукашенка. Для сучасного білоруського оповідання характерні висока культура письма, заглибленість у людську природу, з’ясування причин глибокої політичної кризи в країні та її зв’язку з національним характером. Це європейська література нації, в якої століттями стирали пам’ять, але при цьому вона не втратила своєї людської гідності і високих художніх достоїнств.

Франко, І. Я. Зів'яле листя = Zwiedle liscie = Увядшие листья : лірична драма / Іван Франко ; [упорядкування і вступна стаття М. Ільницького]. - Львів : Каменяр, 2003. - 182, [1] с. - (Бібліотека слов'янської літератури).


Книга містить поетичну збірку класика української літератури Івана Франка (1856—1916), яка належить до вершинних явищ світової лірики, мовою оригіналу та в перекладах польською і російською.

Жулинський, М. Г. Заявити про себе культурою : тези трибунні, позатрибунні, а також роздуми й сповіді за парадною завісою / Микола Жулинський. - Київ : Генеза, 2001. - 645, [1] с., [17] л. ил., портр.


В сборник вошли научные и публицистические статьи, выступления и интервью ученого-литературоведа о судьбе, истории и перспективах развития национальной культуры.

Сергийчук, В. Кого предал гетман Мазепа / Владимир Сергийчук. - Киев : Просвіта, 2006. - 159 с.


В основу этой книги положены малоизвестные материалы, проливающие свет на Ивана Мазепу как украинского государственного деятеля, высокообразованную общественно-политическую личность. При этом основополагающие принципы украинского общества того времени показаны таковыми, какими они были в действительности, а именно — отвечающими европейским традициям политического и историко-культурного развития, направленными на формирование типичной для Европы национальной государственности. 

Колас, Я. Нова земля : поема / Якуб Колас ; [передмова А. І. Вертинськога ; післямова, коментар Я. Я. Янушкевича] ; переклад з білоруської Валерія Стрілка. - Київ : Український письменник, 2006. - 301, [1] с.


Якуб Колас (Констянтин Михайлович Міцкевич; 1882-1956) - велет білоруської літератури. Віи увібрав неповторну красу рідного краю і змалював у своїх творах безсмертну велич своєї землі, свого народу. Українською мовою вперше перекладена й видається широковідома поема класика “Нова земля", яка є одним із визначних творів не тільки слов'янського світу. Видання присвячене 100-річчю початку літературної творчості і 125-річчю з дня народження Якуба Коласа.Шкляр, В. Залишенець. Чорний ворон / Василь Шкляр ; [літературний редактор Роман Коваль]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. - 381, [1] с.


Їх називали бандитами, розбійниками, головорізами й навіть у прокльонах-анафемах забороняли згадувати їхні імена. Щоб вбити у пам`яті упокореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували свої молоді життя. Авжеж, вони стріляли, вішали, палили, нищили — але кого? На їхньому бойовому чорному прапорі напис: «Воля України або смерть». Вони не вийшли з лісу навіть тоді, коли навкруги запанувала чужа влада і вже не було надії на визволення. Вони — залишенці — обрали собі смерть. 

Фонд развіцця Брэсцкай крэпасці
From Brest with love. Брест от местных : [гайд по Бресту] / Фонд развития Брестской крепости ; [над проектом работали: В. Борисевич и др.]. - Брест : Полиграфика, печ. 2020. - 31 с.

Церковь христиан адвентистов 7-го дня
Уайт, Е. Великая борьба и величайшая надежда / Елена Уайт ; перевод с английского [И. Л. Поспехина]. - Минск : Позитив-центр, 2016. - 670 с.


Великая борьба между добром и злом - реальность нашего времени. За что борется каждая из сторон? С чего она началась и сколько времени продолжается? Когда она закончится? Какое место в ней отведено мне? Чтобы лучше понять принципы великой борьбы, затрагивающей жизнь всей Вселенной, автор раскрывает их на конкретном историческом материале, охватывающем более двадцати столетий. В книге просто и ясно говорится о том, что борьба между добром и злом, в которой никто не может остаться нейтральным, продолжается по сей день, а также будет нарастать в будущем. Наконец состоится окончательное славное торжество добра над злом, истины над заблуждением, света над тьмой, долготерпеливой любви над мстительностью и ненавистью.

Чернянская сельская библиотека
Ярошук, А. И. Славяно-германские литературоведческие штудии: продолжение / Александр Ярошук. - Смоленск : [б. и.], 2012. - 217 с.


Монография А.И. Ярошука «Славяно-германские литературоведческие штудии. Продолжение» содержит статьи ученого разных лет, опубликованные в научных журналах и сборниках по материалам конференций. Представлены материалы на русском, белорусском и немецком языке. Книга будет интересна студентам, аспирантам, преподавателям и всем любителям славянской и немецкой литературы.

Ярошук, А. И. Славяно-германские литературоведческие штудии / Александр Ярошук. - Смоленск : [б. и.], 2012. - 212 с.


Монография А.И. Ярошука «Славяно-германские литературоведческие штудии» содержит статьи ученого разных лет, опубликованные в научных журналах и сборниках по материалам конференций. Представлены материалы на русском, белорусском и немецком языке. Книга будет интересна студентам, аспирантам, преподавателям и всем любителям славянской и немецкой литературы.

Александр Трифонович Твардовский : энциклопедия / Министерство образования РФ, Смоленский государственный педагогический университет, Кафедра литературы, теории и методики обучения литературе. - Смоленск : СГПУ, 2004. - 455, [1] с.


Промежуточный вариант энциклопедии «А.Т. Твардовский» (более 60% словарных статей) дает общее представление о характере готовящегося издания, его тематике, структуре, примерном объеме. Предназначен для широкой общественной и профессиональной экспертизы.