Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
 

Спіс удзельнікаў канферэнцыі


IV Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 

«Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання»


Назад в раздел

Список участников:

№ п/п Ф.И.О. Занимаемая должность Наименование организации Название доклада
1 Мяснянкіна Ала Міхайлаўна

нам. дырэктара па навуковай рабоце

УК "Абласная бібліятэка імя М. Горкага"


2 Кузьмина Алла Степановна

зав. сектором редкой книги

Брестская областная библиотека им. М. Горького


3 Новикова Марина Валентиновна

зав. сектором редакционно-издательской работы

УК «Областная библиотека им. М. Горького»


4 Саханчук Людмила Николаевна

библиограф сектора редакционно-издательской работы

УК «Областная библиотека им. М. Горького»


5 Свірскі Дзмітрый Віктаравіч

бібліятэкар

УК "Абласная бібліятэка імя М. Горкага"


6 Бобрук Галина Иосифовна

редактор сектора редакционно-издательской работы

УК "Областная библиотека им. М. Горького"


7 Говоруха Светлана Геннадьевна

заведующая отделом

УК "Областная библиотека им. М. Горького"


8 КОЗЫРА ЗИНАИДА ГАВРИИЛОВНА

ЗАВ. СЕКТОРОМ

УК *ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. М. ГОРЬКОГО


9 Войтюк Наталья Михайловна

зав. читальным залом текущих периодических изданий

Брестская областная библиотека им. М.Горького


10 Цандо Юлия Владимировна

зав. отделом организации каталогов

Областная библиотека им. М. Горького


11 Веремчук Лариса Эдуардовна

зав. отделом литературы для детей и юношества

Брестская областная библиотека им. М. Горького


12 Cидорович Галина Петровна

ГЛ. БИБЛИОТЕКАРЬ

УК "Брестская областная библиотека"


13 Горбачевская Валентина Адамовна

зав. информационно-библиографическим отделом

Брестская областная библиотека им. М. Горького


14 Зайко Александр Петрович

ведущий библиограф

Брестская областная библиотека им. М. Горького


15 ПАШКЕВИЧ ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА

ЗАВ. ОТДЕЛОМ

УК*ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. М. ГОРЬКОГО


16 Жук Елена Ивановна

главнй библиограф

Брестская областная библиотека им. М. Горького


17 Налобина Татьяна Олеговна

заведующая отделом литературы на иностранных языках

УК"Областная библиотека им. М. Горького


18 Ермишена Надежда Анатольевна

зав. отделом

УК "Брестская областная библиотека им. М. Горького"


19 Березюк Алла Николаевна

Зав. отделом обработки литературы

УК "Брестская областная библиотека им. М. Горького"


20 Стасюкевич Татьяна Леонидовна

зав. сектором технической литературы

УК "Областная библиотека им. М. Горького"


21 Король Людмила Константиновна

зав. отделом библиотековедения

УК"Областная библиотека им. М. Горького"


22 Глазкова Тамара Васильевна

зав. общим читальным залом

УК "Областная библиотека им. М. Горького"


23 Павлючик Андрей Петрович

пастор

Евангелическая-Реформатская Церковь

"Брестская Библия на белорусском" - презентация проекта

24 Габрусевич Олег Владимирович

пастор Церкви АСД

РРО «Конференция Церквей Христиан Адвентистов Седьмого Дня в Республике Беларусь» (г. Кричев)


25 Развановіч Алена Станіславаўна

загадчыца аддзела рэдкай кнігі і рукапісаў

УК " Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей"


26 Ярмошына Алена Уладзіміраўна

загадчыца аддзела фондаў і абслугоўвання

Бібліятэка Расійскай акадэміі навук (г. Санкт-Пецярбург)


27 Вабішчэвіч Алесь Мікалаевіч

Доктар гістарычных навук, загадчык кафедры гісторыі славянскіх народаў

Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна


28 Ігнацюк Алена Іванаўна

Кандыдат філалагічных навук, выкладчык Палескага дзяржаўнага ўніверсіта

Палескі дзяржаўны ўніверсіт (г. Пінск, Брэсцкая вобласць)


29 Жылко Вадзім Вітальевіч

Краязнавец, намеснік галоўнага рэдактара газеты “Информ-прогулка”

г. Лунінец, Брэсцкая вобласць


30 Карапузава Ганна Генадзьеўна

Кандыдат гістарычных навук, дырэктар установы “Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці”

Установа “Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці”


31 Коўкель Лілія Іванаўна

Супрацоўнік Інстытута Гісторыі Польскай Акадэміі Навук, аддзел Польскага біяграфічнага слоўніка

Інстытут Гісторыі Польскай Акадэміі Навук


32 Няклюдава Таццяна Анатольеўна

Намеснік дырэктара

Брэсцкі абласны краязнаўчы музей


33 Туміловіч Васіль Мікалаевіч

краязнавец

г. Лунінец, Брэсцкая вобласць


34 Ціхарацкі Пётр

Доктар навук, ад’юнкт Інстытута гісторыі Вроцлаўскага ўніверсітэта

Інстытут гісторыі Вроцлаўскага ўніверсітэта


35 Дарафей Фіонік

дырэктар Музея малой бацькаўшчыны ў Студзіводах

Музей малой бацькаўшчыны ў Студзіводах (г. Бельск-Падляшскі, Польша)


36 Цібароўская-Рымаровіч Ірына Алегаўна

Кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела старадрукаў і рэдкіх выданняў

Нацыянальная бібліятэка Украіны імя В. І. Вернадскага


37 Кнорринг Вера Вадимовна

архивариус

г. Санкт-Петербург


38 Мірановіч Антоній

доктар габілітаваны (dr. hab), прафесар, загадчык кафедры гісторыі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы

Універсітэт у г. Беластоку (Польшча)

Рэлігійныя аспекты вяселля Сафіі Слуцкай з Янушам Радзівілам у Брэсце ў 1600 г

39 Валецкі Вацлаў

Прафесар, доктар габілітаваны, кіраўнік кафедры старапольскай літаратуры і Цэнтра даследванняў Польскай бібліяграфіі Эстрэйхераў

Ягелонскі ўніверсітэт (г. Кракаў)


40 Мірановіч Марцін

Магістр

Універсітэт у г. Беластоку (Польшча)


41 Міхальчык Збигнев (Zbigniew Michalczyk)

доктар габілітаваны (dr. hab)

Інстытут мастацтва Польскай акадэміі навук (Instytut Sztuki PAN) (г. Варшава)


42 Пірамідовіч Дарота (Dorota Piramidowicz)

доктар габілітаваны (dr. hab)

Інстытут мастацтва Польскай акадэміі навук (Instytut Sztuki PAN) (г. Варшава)


43 Згліньскі Марцін (Marcin Zglinski)

доктар габілітаваны (dr. hab)

Інстытут мастацтва Польскай акадэміі навук (Instytut Sztuki PAN) (г. Варшава)


44 Ільін Аляксандр Львовіч

Кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт Палескага дзяржаўнага ўніверсіта

Палескі дзяржаўны ўніверсіт (г. Пінск, Брэсцкая вобласць)


45 Мароз Валерый Вячаслававіч

Гісторык, аўтар кніг і артыкулаў

г. Брэст


46 Нікалаеў Мікалай Віктаравіч

Доктар філалагічных навук, загадчык аддзела рэдкай кнігі Расійскай Нацыянальнай бібліятэкі

Расійская Нацыянальная бібліятэка (г. Санкт-Пецярбург)


47 Гладышчук Анатоль Антонавіч

Кандыдат фізіка-матэматычных навук, загадчык кафедры фізікі

Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт

"Берасце ў дыскурсе 1000-гадовай прасторы памяці."

48 Нікітчык Анатоль Данілавіч

Краязнавец, аўтар артыкулаў

Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт


49 Лукін Дмітро

Провідний спеціаліст відділу рідкісних книг та рукопісів

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Всего: 49