Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
 

Электронны рэсурс «Агонь душы Ніны Мацяш»

Электронны рэсурс «Шчыраверная слову. Галіна Малажай»

Электронны рэсурс «Уладзімір Калеснік — чалавек Адраджэння»

Виртуальный музей «Ян Чачот — прадвеснік беларускага Адраджэння»

Электронный ресурс «Узняцца да лёсу чалавечага: да 75-годдзя з дня нараджэння Валянцiны Локун (1946–2016)»Прэмія Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь "За духоўнае адраджэнне"

Прэмія Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь "За духоўнае адраджэнне"

Прэмія Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь "За духоўнае адраджэнне"

Прэмія Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь "За духоўнае адраджэнне" заснавана ў 1997 годзе. Прысуджаецца штогод за выдатныя творы літаратуры і мастацтва і (або) актыўную дзейнасць у гуманітарнай галіне, якая садзейнічае захаванню і прымнажэнню нацыянальнага культурнага здабытку, выхаванню ў моладзі любові да Айчыны, сцвярджэнню духоўных каштоўнасцей і мастацка-маральных традыцый, ідэй чалавекалюбства, дабрачыннасці і міласэрнасці.


Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь уручае 5 прэмій "За духоўнае адраджэнне".


На саісканне прэміі могуць вылучацца дзеячы культуры, літаратуры, мастацтва, архітэктуры, аховы здароўя, адукацыі, навукі, сацыяльнай абароны, сродкаў масавай інфармацыі, прыёмныя бацькі, апекуны, свяшчэннаслужыцелі, іншыя асобы, а таксама аўтарскія, творчыя і іншыя калектывы работнікаў.


Работы саіскальнікаў прэміі павінны быць абнародаваны (публічна паказаны, выкананы, апублікаваны або ўведзены ў эксплуатацыю) на працягу двух гадоў да завяршэння тэрміну вылучэння (да 1 кастрычніка года, за які прысуджаецца прэмія).


Прэмія прысуджаецца Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і ўручаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь або ўпаўнаважанай iм службовай асобай. Лаўрэату прэміі ўручаецца Дыплом лаўрэата прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь "За духоўнае адраджэнне", ганаровы медаль і грашовая прэмія ў памеры 350 базавых велічынь.


Лаўрэаты:2022 год — калектыў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук за значны ўклад у выхаванне любові да Айчыны, даследаванні гісторыка-культурнай спадчыны, выпуск навуковага энцыклапедычнага выдання «Гарады і вёскі Беларусі».

2020 год — аўтарскі калектыў у складзе акадэміка-сакратара аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі Аляксандра Кавалені, галоўнага рэдактара РУП «Белкартаграфія» Галіны Ляхавай і дырэктара ДУ «Беларускі навукова-даследчы цэнтр электроннай дакументацыі» Вячаслава Насевіча за стварэнне фундаментальнага картаграфічнага выдання «Вялікі гістарычны атлас Беларусі».

2017 год — калектыў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі за работу па факсімільным узнаўленні і папулярызацыі кніжнай спадчыны Францыска Скарыны;

2016 год — загадчык кафедры архітэктуры жылых і грамадскіх будынкаў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта Сяргей Сергачоў, які стварыў кнігу «Народное зодчество Беларуси. История и современность», работа над якой праходзіла адначасова з яго практычнай дзейнасцю па захаванні аб’ектаў народнага дойлідства, маючых гістарычную і мастацкую каштоўнасць

2015 год – аўтарскі калектыў у складзе пазаштатнага супрацоўніка галоўнай дырэкцыі міжнароднага вяшчання беларускага радыё Алены Харашэвіч і прафесара кафедры крымінальна-выканаўчага права Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Анатоля Шаркова. Іх намаганнямі створана кніга-рэквіем "Жыць і помніць", у якой абагульнены вынікі работы па вызначэнні і вывучэнні месц пахавання беларусаў - абаронцаў Айчыны ў розных кутках Еўропы;

2010 год – творчы калектыў рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» за стварэнне кніг «Зямля сілы. Белавежская пушча» і «Радзівілы. Альбом партрэтаў ХVІІІ—ХІХ стагоддзяў»;

2009 год – калектыў «Выдавецтва Беларускага Экзархата» за падрыхтоўку і выпуск факсімільнага выдання Слуцкага Евангелля.


Кнігі ў нашым фондзе:Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі». – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2004 – . – 10 т.


Шматтомнае энцыклапедычнае выданне, у якім на падставе найноўшых архіўных і іншых крыніц адлюстраваны гісторыя і сучасны эканамічны і культурны стан усіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Беларусі — 6 абласцей, 118 раёнаў, а таксама ўсіх населеных пунктаў кожнага раёна, у тым ліку тых, якія зараз перасталі існаваць.

Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска Скорины = Book heritage of Francysk Skaryna : [да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [рэдакцыйны савет: А. А. Тозік (старшыня) і інш. ; рэдакцыйная калегія : Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; аўтары ідэі: Р. С. Матульскі, П. У. Калаур; адказны рэдактар А. А. Суша ; літаратурны пераклад прадмоў Ф. Скарыны на сучасныя беларускую і рускую мовы А. У. Бразгунова ; дызайн К. Г. Вашчанкі]. – Факсімільнае ўзнаўленне. – Мінск : Нацыянальная бiблiятэка Беларусi, 2013–2017.


Выданне ўяўляе сабой першае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай спадчыны Францыска Скарыны ў 20 т. Яно заклікана пазнаёміць шырокую грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры — выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў розных краінах свету. Гэта выданне дазволіла сабраць поўны рэпертуар кніг, якія былі надрукаваны Францыскам Скарынам у Празе (1517–1519) і Вільні (1522–1525). Усе кнігі суправаджаюцца каментарыямі навукоўцаў, а таксама ўпершыню здзейсненымі перакладамі прадмоў і пасляслоўяў Францыска Скарыны на сучасныя беларускую, рускую і англійскую мовы.

Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, студэнтаў, навучэнцаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі.


1-РФ


 Сергачёв, С. А. Народное зодчество Беларуси : история и современность : [в т. ч. Брестская область] / С. А. Сергачёв. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2015. – 559 с. : іл.


В книге представлен удивительный мир белорусского народного зодчества от древности до наших дней. Издание знакомит читателя с основными направлениями и закономерностями возведения усадебных жилых домов, церквей, костёлов, мельниц и других строений на земле Беларуси, рассказывает о величественных замках, ратушах, городских оборонительных стенах, башнях и сооружениях, сохранившихся ныне в единичных образцах или уже исчезнувших. В книге раскрываются те тенденции, которые содействуют созданию комфортной среды, присущей современным белорусским агрогородкам, а также успешной реализации инновационного направления начала ХХІ в. — агроэкотуризма. Издание богато иллюстрировано чертежами, графическими реконструкциями, рисунками, фотографиями.


1-Иц, 1-Кх, 1-Бо, 1-Ис


 Шарков, А. Жить и помнить : советские воинские захоронения за рубежом. Книга 1. / А. В. Шарков, Е. И. Хорошевич. – Минск : Звязда, 2015. – 368 с. : ил.


Данная книга-память при помощи актуального фотоматериала представляет общественности захоронения и мемориалы воинов Советской Армии и советских граждан, погибших за рубежом в годы Второй мировой войны, критически освещает их современное состояние. В данной книге указаны имена павших, архивные документы, даже письма погибших.

Издание будет интересным ветеранам Второй мировой войны, ученым-историкам, молодежи и всем, кто интересуется данной тематикой. Книга также может стать справочником для родных и близких, посещающих места захоронения погибших родственников.


1Чз, 1Кх


 Зямля сілы. Белавежская пушча [Выяўленчы матэрыял] = Земля силы. Беловежская пуща : фотаальбом / аўт. тэкстаў: А. М. Буневіч [і інш.]; легенды сабраў і запісаў В. В. Семакоў ; уклад. вершаў і легенд Г. М. Малея ; рэдсавет.: Л. С. Ананіч [і інш.] ; фат. А. М. Бубенькі [і інш.] ; калігр. тэксты П. А. Семчанкі ; мал. С. А. Волкава. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі , 2009. – 559 с. 

Выданне з’яўляецца энцыклапедыяй буйнейшага ляснога масіва Еўропы, самага тытулаванага запаведніка ў свеце. Асноўная частка фотаальбома – арыгінальныя высокамастацкія фотаздымкі, каліграфічныя тэксты з паэмы “Песня пра зубра” Міколы Гусоўскага, выкананыя ў традыцыях каліграфічнага пісьма ХVI cтагоддзя прафесарам П. А. Семчанка. Дакументальны матэрыял суправаджаюць карты, лірычныя ўстаўкі, успаміны старажылаў і вядомых людзей. У кнігу ўвайшлі 12 легенд пра Белавежскую пушчу, праілюстраваных малюнкамі мастака С. А. Волкава, больш чым 50 вершаў беларускіх паэтаў.


1Аб, 1Иц, 1Бо, 1Ис, 1До *


СМИ: Кнігі на вякі. Сярод лаўрэатаў прэміі «За духоўнае адраджэнне» — творчы калектыў выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» Бажэнава, В. Д. Радзівілы. Альбом партрэтаў ХVІІІ–ХІХ стагоддзяў “Icones familiae ducalis Radivilianae” = Радзивиллы. Альбом портретов ХVIII–XIX веков “Iconez familiae ducalis Radivilianae” = The Radziwills. Album of portraits of XVIII–XIX centuries “Icones familiae ducalis Radivilianae” / В. Дз. Бажэнава; пер. на англ. мову Ю. В. Бажэнаў [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2010. – 524 с. – (Энцыклапедыя рарытэтаў).

Альбом фамильных портретов князей Радзивиллов – издание, посвящённое знаменитому аристократическому роду, чье имя и деятельность многие века определяли историко-культурное развитие ведущих стран Европы. Книга повторяет альбом Радзивиллов XVIII столетия – уникальный памятник белорусской культуры, один из 6 известных в мире альбомов радзивилловских портретов, который сегодня хранится в Минске. Уникальное раритетное издание выполнено в размере «in folio», содержит изображения 165 представителей могущественной династии Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, представляет собой 169 страниц факсимильных черно-белых портретных гравюр и рисунков, 100 страниц исторических комментариев с иллюстрациями.


1Кх, 1Ин, 1Бо, 1Ис *


СМИ: Партрэты вялікага роду


 Святое Евангелие. Слуцк, 1582. – Факс. изд. – Минск : Белорус. Правосл. Церковь : Нац. б-ка Беларуси, 2009. – 265с.

Слуцкое Евангелие – уникальный рукописный памятник XVI в., одна из национальных православных святынь Беларуси. Написанная в 1581 г. в Слуцке собственноручно князем Юрием Олельковичем рукопись хранилась в Свято-Троицком мужском монастыре. После революции 1917 г. Евангелие попало в Минский государственный музей, а в 1929 г. было передано на сохранение Могилёвскому государственному музею. В начале Великой Отечественной войны книга вместе с другими ценностями (в том числе – Крестом Евфросинии Полоцкой) была вывезена из музея и бесследно исчезла. Долгое время рукопись считалась утраченной. В 2003 г. во время проведения 10-х Минских епархиальных чтений Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси представил Слуцкое Евангелие, которое чудом сохранилось. Факсимильное издание Слуцкого Евангелия, которое в 2009 году осуществило издательство Белорусского Экзархата, дает возможность ознакомиться с этой реликвией широкому кругу читателей.


1Кх*Вялікі гістарычны атлас Беларусі : у 4 т. / Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь, Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Белкартаграфія» ; [рэдкалегія: Г. І. Кузняцоў (старшыня) і інш.]. – Мінск : Белкартаграфія, 2009–2018.


Т. 1. – 2009. – 247 с.


«Вялікі гістарычны атлас Беларусі» ў 4 тамах — адно з першых найбольш поўных выданняў, прысвечаных адлюстраванню і ўсведамленню гістарычнага мінулага нашай краіны.

Першы том асвятляе перыяд ад з’яўлення чалавека на беларускіх землях і да 1569 г., калі ў выніку Люблінскай уніі беларускія землі ўвайшлі ў склад Рэчы Паспалітай.

У выданні прадстаўлены 67 гістарычных карт, якія адлюстроўваюць гісторыю не толькі Беларусі, але і ўсяго ўсходнееўрапейскага рэгіёна. Нароўні з гэтым прысутнічаюць карты асобных рэгіёнаў, планы гарадоў, схемы ваенных бітваў, буйнамаштабная Генеральная карта «Беларускія землі ў ХVІ стагоддзі», рэпрадукцыі 22 старажытных карт. Выданне дапоўнена 7 тлумачальнымі нарысамі, ілюстрацыямі і гісторыка-геаграфічным паказальнікам да Генеральнай карты.1-Бо, 1-РФ


Т. 2. – 2013. – 347, [4] с.


Другі том атласа прысвечаны часу існавання Рэчы Паспалітай. Аснову тома складаюць тры тэматычныя раздзелы. Першы з іх прысвечаны ваенна-палітычным падзеям, другі — сацыяльна-эканамічнаму развіццю, трэці — духоўна-культурнаму жыццю. Як і ў першым томе, значную частку зместу складае падборка рэпрадукцый старых карт. Вялікую частку тома займаюць Генеральная карта «Беларускія землі ў канцы XVIII cтагоддзя» і геаграфічны паказальнік да яе.


1-Бо, 1-РФ
Т. 3. – 2016. – 348, [3] с.


Трэці том «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі» прысвечаны перыяду, калі беларускія землі знаходзіліся ў складзе Расійскай імперыі. Раздзелы трэцяга тома даюць уяўленне аб розных баках адзначанага гістарычнага перыяду. Шэраг карт асвятляе дзейнасць расійскіх улад па замацаванні за сабой новадалучаных тэрыторый, іх ваенным і адміністрацыйным асваенні. Падрабязна паказаны падзеі вайны 1812 г., паўстанняў 1830–1831 і 1863–1864 гг., Першай сусветнай вайны. Змястоўныя раздзелы прысвечаны сацыяльна-эканамічнаму і духоўнаму жыццю. У асобным раздзеле тома адлюстраваны асноўныя вехі грамадска-палітычнага жыцця і нацыянальнага руху. Атлас багата праілюстраваны рэпрадукцыямі карт і планаў, створаных пераважна расійскімі картографамі ў адзначаны перыяд.


1-Бо, 1-РФ


Т. 4. – 2018. – 268, [3] с.


Чацвёрты том «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі» прысвечаны перыяду ад Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. да сённяшняга дня. У томе адлюстраваны ваенныя і рэвалюцыйныя падзеі, адміністрацыйныя пераўтварэнні, грамадска-палітычнае жыццё, сацыяльна-эканамічныя, рэлігійныя і культурныя працэсы, якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі, а таксама станаўленне Беларусі ў якасці актыўнага суб’екта міжнародных адносін. У томе на фоне ваенна-рэвалюцыйных падзей і вялікіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных пераўтварэнняў паказаны складаны шлях афармлення беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці ў XX ст. У выданні прадстаўлена арыгінальная карта «Беларусь у сярэдзіне XX – пачатку XXI ст.», да якой дадаюцца спісы населеных пунктаў Беларусі з прывязкай да сучаснага адміністрацыйна-тэрытарыяльнага дзялення Рэспублікі Беларусь. У раздзеле «Храналогія» адлюстраваны найважнейшыя гістарычныя падзеі. Даты на 1917 г. падаюцца па старым стылі.


1-Бо,1-РФ* Перечень условных обозначений (сиглы хранения)

Сб - Информационно-библиографический отдел
Иц - Информационный сектор по обслуживанию работников государственного аппарата (ул. Коммунистическая, 1)
Чз - Общий читальный зал
Аб - Отдел абонемента и МБА
Бо - Отдел краеведческой литературы и библиографии
Ин - Отдел литературы на иностранных языках
Ис - Отдел литературы по искусству
До - Отдел литературы для детей и юношества (ул. Куйбышева,32)
Кх - Отдел хранения основного фонда (заказ из читальных залов Библиотеки)
Оп - Читальный зал текущих периодических изданий

Возврат к списку