Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
BY
 

Виртуальный музей «Ян Чачот — прадвеснік беларускага Адраджэння»

Электронный ресурс «Узняцца да лёсу чалавечага: да 75-годдзя з дня нараджэння Валянцiны Локун (1946–2016)»Брэсцкая абласная бiблiятэка iмя М. Горкага на старонках перыядычнага друку. 2015 год


1. Бензярук, Р. Дарога да храма кнiгi : [пра дырэктара Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага Т. П. Данiлюк] / Расцiслаў Бензярук // Сельская праўда. – 2015. – 9 снежня (№ 96). – С. 2.


2. Богданова, К. Дом из принтера : в Брестской областной библиотеке прошла презентация 3D-принтера и 3D-ручки : [о презентации книжной выставки, предоставленной Посольством США в Республике Беларусь, в Брестской областной библиотеке им. М. Горького] / Катерина Богданова // Вечерний Брест. – 2015. – 2 сентября (№ 69). – С. 6.


3. Бровач, О. Бизнесмен Александр Мошенский подарил Бресту книгу 1872 года : это шестой том сборника «Акты Виленской археографической комиссии» / Оксана Бровач // Комсомольская правда в Белоруссии. – 2015. – 27 ноября (№ 214). – С. 6.


4. Бурдыка, В. Паміж жыццём і смерцю : [аб прэзентацыi рамана швейцарскага пiсьменнiка Лукаса Берфуса «Каала» на беларускай мове ў Брэсцкай абласной бібліятэцы імя М. Горкага] / Вячаслаў Бурдыка // Народная трыбуна. – 2015. – 30 кастрычнiка (№ 44). – С. 9.


5. Бяласiн, Я. Тыдзень нямецкай мовы i культуры закончыўся прэзентацыяй швейцарскай Кнiгi года : [аб прэзентацыi рамана Лукаса Бэрфуса «Каала» ў Брэсцкай абласной бібліятэцы імя М. Горкага] / Яўген Бяласiн // Брестский курьер. – 2015. – 29 октября (№ 44). – С. 10.


6. Вертинская, С. Мы идём в библиотеку… : фоторепортаж с места события : [об акции «Я иду в библиотеку!», проведенной отделом литературы для детей и юношества Брестской областной библиотеки им. М. Горького в День библиотек] / Светлана Вертинская // Брестский курьер. – 2015. – 17 сентября (№ 38). – С. 10.


7. Владимирова, Н. Проект «Книжка на экране» стартовал в Бресте : [о проекте отдела литературы для детей и юношества Брестской областной библиотеки им. М. Горького] / Настя Владимирова // Брестский вестник. – 2015. – 29 января (№ 5). – С. 19.


8. “Вось што я думаю…” : [прадстаўнікі розных краін (Вацлаў Валецкі, прафесар, доктар габілітаваны, загадчык кафедры старапольскай літаратуры і Цэнтра даследаванняў Польскай бібліяграфіі Эстрэйхараў (Ягелонскі ўніверсітэт), Юстына Сівец, магістр, дактаранка (Ягелонскі ўніверсітэт), Дзмітрый Бакун, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела Навуковага і выдавецкага цэнтра “Навука” РАН, Юрый Уласюк, студэнт гістарычнага факультэта БДУ) дзеляцца ўражаннямі аб канферэнцыі “Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследвання”, арганізаванай Брэсцкай абласной бібліятэкай імя М. Горкага] / Вацлаў Валецкі [і інш.] ; водгукі сабрала Тамара Мінютка // Маладосць. – 2015. – № 12. – С. 9–11.


9. Гарбачэўская, В. Буккросінг, альбо Вандраванне кнігі па Еўропе : [аб рарытэтным прыжыццевым польскамоўным выданні рамана італьянскай пісьменніцы Грацыі Дэледы "Пасля разводу" (1904)] / Валянціна Гарбачэўская // Краязнаўчая газета. – 2015. – № 17. – С. 5.


10. Гарбачэўская, В. Не гонячыся бяздумна за славай. Пра жыццё і творчасць пінскага мастака Рыгора Ясінскага (15.11.1887–13.01.1964) / Валянціна Гарбачэўская ; пераклад з польскай Тамары Мінютка // Маладосць. – 2015. – № 10. – С. 93–95. – Пераклад з: Podlaski Kwartalnik Kulturalny. – 2015. – № 3. – С. 47–52.


11. Гарбачэўская, В. Эпітафія майстру, альбо Жыццё і смерць Рыгора Ясінскага (15.11.1887 – 13.01.1964) / Валянціна Гарбачэўская // Краязнаўчая газета. – 2015. – № 9. – С. 4 ; № 10. – С. 4.


12. Gоrbaczewska, W. Nie goniąc bezmyślnie za sława o życiu i dziełach pińskiego artysty Grzegorza Jasinskiego (15.11.1887–13.01.1964) // Walentyna Gоrbaczewska ; tłum. z jęz. rosyjskiego Grzegorz Michałowski // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. – 2015. – № 3. – С. 47–52. – На пол. мове.


13. Gоrbaczewska, W. Pomilczmy razem… czyli złota zasada w poezji Anny Korólczyk : [Рецензия на новый сборник поэзии Анны Корольчик «Pomilczmy razem» из фонда отдела литературы на иностранных языках Брестской областной библиотеки им. М. Горького] / Walentyna Gоrbaczewska ; tłum. z jęz. rosyjskiego Grzegorz Michałowski // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. – 2015. – № 1. – С. 102–107. – На пол. мове.


14. Гармель, Е. «Всё просто!» : Вадим Свиридов разработал свой стиль живописи : [о выставке В. Свиридова в Брестской областной библиотеке им. М. Горького] / Елена Гармель // Заря. – 2015. – 13 июня (№ 65). – С. 8.


15. Глазкова, Т. Воспитание патриотизма : [О патриотической акции «Чытаем верш па-беларуску!», организованной Брестской областной библиотекой им. М. Горького] / Тамара Глазкова // Бібліятычны свет. – 2015. – №6. – С. 7–8. 


16. Данилюк, Т. «Моя родина там, где моя библиотека»: [о деятельности библиотек рассказывает Т. П. Данилюк — директор Брестской областной библиотеки им. М. Горького] / Т. Данилюк; беседовала Лилия Пристромская // Брестский вестник. – 2015. – 8 января (№ 2) – С. 11.


17. Дебиш, А. Берестейские книгосборы: задача – вернуть раритет! : [о III Международной научно-практической конференции «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследвання»] / Алёна Дебиш // Заря. – 2015. – 26 сентября (№ 109) – С. 3.


18. Захараў, I. Вандроўка з кнiгай у прасторы i часе : [пра наведванне Пiнска ўдзельнiкамi Мiжнароднай канферэнцыi «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследвання»] / Iгнат Захараў // Пiнскi веснiк. – 2015. – 29 верасня (№ 78). – С. 4.


19. Ильяшук, Н. Вечное – рядом : [о презентации факсимильного издания Туровского Евангелия в Брестской областной библиотеке им. М. Горького] / Надежда Ильяшук // Брестский вестник. – 2015. – 1 января (№ 1). – С. 7.


20. Кавенька, Т. Інтэрв’ю : [аб дзейнасці аддзела краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага расказвае яго загадчыца] / Таццяна Кавенька ; размову вяла Юлія Ваўчок // Маладосць. – 2015. – № 10. – С. 113–115.


21. Козлович, В. Документальная классика : [о передаче книги «Акты Виленской археографической комиссии. Том 6» Брестской областной библиотеке им. М. Горького] / Валентина Козлович // Советская Белоруссия. – 2015. – 27 ноября (№ 230). – С. 4.


22. Козляковская, О. Без грифа «Сов. секретно» : [о презентации книги Валерия Мороза и Игоря Кеза «Сквозь годы и грозы ХХ века» в Брестской областной библиотеке им. М. Горького] / Оксана Козляковская // Вечерний Брест. – 2015. – 20 мая (№ 39). – С. 3.


23. Мінютка, Т. Кастрычніцкая місія літаратурных часопісаў. Прапануем правесці восеньскі вечар у кампаніі Жоржа Сіменона ці Алега Ждана, Людмілы Рублеўскай ці Яўгеніі Янішчыц / Тамара Мінютка, Кацярына Захарэвіч // Звязда. – 2015. – 28 кастрычніка. – С. 6. – Пра публіцыстычныя матэрыялы польскага часопіса “Podlaski Kwartalnik Kulturalny” на старонках часопіса “Маладосць”.


24. Митюков, А. Реквием по библиотеке : [о материально-техническом состоянии Брестской областной библиотеки им. М. Горького] / Александр Митюков // Советская Белоруссия. – 2015. – 25 марта (№ 56). – С. 10.


25. Михальчук, В. Сохраним книгопечатное наследие : [о посещении Ивановского района участниками Международной конференции «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследвання»] / Валерий Михальчук // Чырвоная звязда. – 2015. – 29 верасня (№ 63). – С. 2.


26. Павлова, Л. «Дабравест з Турава», или Свет Туровского Евангелия : [о презентации факсимильного издания Туровского Евангелия в Брестской областной библиотеке им. М. Горького] / Любовь Павлова // Брестский курьер. – 2015. – 1 января (№ 1). – С. 10.


27. Павлова, Л. Спешите жить осознанно, или Приглашение к диалогу : [о презентации книги прозы Светланы Езерской «Россыпи» в Брестской областной библиотеке им. М. Горького] / Любовь Павлова // Брестский курьер. – 2015. – 22 октября (№ 43). – С. 26.


28. Петрачэнка, Г. Анатоль Бутэвіч: “Беларусы – нацыя донараў” : [пра сустрэчу з пісьменнікам А. І. Бутэвічам у аддзеле літаратуры для дзяцей і юнацтва Брэсцкай абласной бібліятэкі імя. М. Горкага] / Ганна Петрачэнка // Вечерний Брест. – 2015. – 10 апреля (№ 28) – С. 6.


29. Пинкевич, Е. Читаем книги вместе : [о книжных выставках Брестской областной библиотеки им. М. Горького, подготовленных для работников Брестской областной прокуратуры] / Елена Пинкевич // Законность и правопорядок. – 2015. – № 1. – С. 66.


30. Попов, А. Книжный дар Брестчине : [о встрече с писателем Евгениушом Иванцом в отделе краеведческой литературы Брестской областной библиотеки им. М. Горького] / Антон Попов // Заря. 2015. – 18 июля (№ 79). – С. 4.


31. Пристромская, Л. “Моя родина там, где моя библиотека” : [о деятельности библиотек рассказывает директор Брестской ОБ им. М. Горького Т. П. Данилюк] / Лилия Пристромская // Брестский вестник. – 2015. – 8 янв. (№ 2). – С. 11.


33. Рагачук. А. “Нічога не складана, калі ёсць людзі, якія гараць ідэямі” : [Старшыня Брэсцкага гарвыканкама А. Рагачук — аб культурных падзеях у рамках акцыі “Брэст – культурная сталіца”, у т. л. аб Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследвання”] / Аляксандр Рагачук ; гутарыла Кацярына Захарэвіч // Маладосць. – 2015. – № 12. – С. 5–8.


34. Рагiн, Я. “Пачытаць, падумаць, зразумець” : [пра дзейнасць абласных бiблiятэк Беларусi, у т. л. пра Брэсцкую абласную бібліятэку імя. М. Горкага расказвае дырэктар – Т. Данiлюк] / Яўген Рагiн // Культура. – 2015. – 12 верасня (№ 37). – С. 7.


35. Расскажи мне о войне… : [о предстоящей патриотической акции в ОБ] // Брестский курьер. – 2015. – 30 апр. (№ 18). – С. 3.


36. Рубашевский, Ю. Меценат? Заходи! Редкое издание XIX века может стать предвестником возвращения Брестской Библии : [о книгах, подаренных Брестской областной библиотеке им. М. Горького] / Юрий Рубашевский // Вечерний Брест. – 2015. – 2 декабря (№ 95). – С. 7.


37. Рубашэўскi, Ю. Сенсацыя з Сярэднявечча : у Брэсце з’явiцца аўтэнтычны экзэмпляр Берасцейскай (Радзiвiлаўскай) Бiблii 1563 года : [пра III Мiжнародную навукова-практычную канферэнцыю «Берасцейскiя кнiгазборы: праблемы i перспектывы даследавання»] / Юрась Рубашэўскi // Вечерний Брест. – 2015. – 25 сентября (№ 76). – С. 1, 3.


38. Синявская, Е. Принтер, создающий предметы : [о демонстрации ЗD-принтера в Брестской областной библиотеке им. М. Горького] / Елена Синявская // Брестский вестник. – 2015. – 24 сентября (№ 38). – С. 14.


39. Сянкевіч, М. Галасы сівой даўніны : [пра перадачу кнiгi “Акты Виленской археографической комиссии. Том 6” у фонд Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага] / Мікола Сянкевіч // Народная трыбуна. – 2015. – 11 снежня (№ 50). – С. 10.


40. Сяргеева, М. Россып думак : [аб прэзентацыi кнiгi прозы Святланы Язерскай «Россыпи» ў Брэсцкай абласной бібліятэцы імя М. Горкага] / Маргарыта Сяргеева // Народная трыбуна. – 2015. – 23 кастрычнiка (№ 43). – С. 3.


41. Хомiч, I. Каму «шэпчам»? : нататкi з кнiжнай прэзентацыi : [прэзентацыя кнігі Вiталя Воранава «Шэптам» у Брэсцкай абласной бібліятэцы імя М. Горкага] / Iна Хомiч // Брестский курьер. – 2015. – 7 мая (№ 19). – С. 26.


42. Швейцарац загучаў па-беларуску : [iнфарм. аб сустрэчы з пiсьменнiкам Лукасам Бэрфусам у АБ 23 кастр.] / К. Б. // Вечерний Брест. – 2015. – 21 октября. – С. 2.


43. Яценюк, С. «Живое» чтение : [о встрече с писательницей Антонией Михаэлис из Германии в Брестской областной библиотеке им. М. Горького] / Светлана Яценюк // Вечерний Брест. – 2015. – 23 октября (№ 84). – С. 8.


44. Яцэнюк, С. Адкрытая размова пра закрытую тэму : [аб прэзентацыi рамана швейцарскага пiсьменнiка Лукаса Берфуса «Каала» на беларускай мове ў Брэсцкай абласной бібліятэцы імя М. Горкага] / Святлана Яцэнюк // Вечерний Брест. – 2015. – 28 октября (№ 85). – С. 6.


Складальнiк У. В. Сухапар


Рэдактар В. А. Гарбачэўская


Назад в раздел