Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
RU
 

«Книги…без границ!»: встречи и чтения онлайн лучших детских книг

Рыгор Барадулін. 85 год з дня нараджэння

Чытанне актуальных кніжных навінак. Заставайцеся дома! Чытайце дома!

Дадатковыя бясплатныя паслугі. Заставайцеся дома! Чытайце дома!

75 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайнеБерасцейскія кнігазборы: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. "Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання", Брэст, 30-31 кастр. 2008 г.

Берасцейскія кнігазборы: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. "Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання", Брэст, 30-31 кастр. 2008 г.

Берасцейскія кнігазборы: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. "Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання", Брэст, 30-31 кастр. 2008 г.
Берасцейскія кнігазборы : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. "Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання", Брэст, 30-31 кастр. 2008 г. / Брэсц. абл. б-ка; склад.: А.М.Мяснянкіна, Т.С.Кавенька; пад агул. рэд. М.В.Нікалаева.-Брэст: Паліграфіка, 2010. - 463с. : [8] л. іл.

Зборнік складзены з дакладаў, прачытаных на міжнароднай навукова-практычнай канфе-рэнцыі «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання» (Брэст, 30—31 кас-трычніка 2008 г.). Аўтары з Беларусі, Літвы, Польшчы, Расіі і Украіны прапануюць вынікі даследаванняў гісторыі кніжнай культуры, значная ўвага надаецца кніжным старажытнасцям Брэстчыны, лесу мясцовых архіваў і бібліятэк. Асаблівае месца займаюць матэрыялы, прысвеча-ныя сучаснасці: кнігавыданню, камплектаванню бібліятэк, пытанням рэстытуцыі, перспектывам аднаўлення гісторыка-архітэктурных аб'ектаў старасветчыны.
Зборнік адрасаваны гісторыкам, культуролагам, кнігазнаўцам, бібліёграфам, краязнаўцам, можа быць карысным для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і духоўнай культурай беларускага народа.

Зварот да спісу

Похожие материалы