Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
 

Паэтыка літаратурных сувязей


Паэтыка літаратурных сувязей
Паэтыка літаратурных сувязей / [У. В. Гніламедаў і інш. ; навуковыя рэдактары: У. В. Гніламедаў, М. У. Мікуліч] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Центр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы . – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 547, [1] с.

У выніку глыбокага параўнальна-тыпалагічнага аналізу выяўляюцца дамінантныя характарыстыкі беларуска-еўрапейскай літаратурнай інтэграцыі. На багатым факталагічным і навукова-тэарэтычным матэрыяле прасочваюцца вядучыя этнакультурныя канцэпты ў беларуска-іспанскім літаратурным дыскурсе, даследуецца мастацка-вобразная парадыгма хранатопа ў беларускай і ўкраінскай паэзіі першай паловы XX ст., беларуская экалітаратура на фоне еўрапейскага літаратурнага працэсу і інш.

Разлічана на літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, выкладчыкаў і студэнтаў ВНУ, настаўнікаў, работнікаў сферы культуры, усіх, хто цікавіцца праблемамі ўзаемадзеяння літаратур.

Назад в раздел