Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
 

Нацыянальная бібліяграфія Беларусі: методыка стварэння і выкарыстання электронных інфармацыйных рэсурсаў


Нацыянальная бібліяграфія Беларусі: методыка стварэння і выкарыстання электронных інфармацыйных рэсурсаў
Нацыянальная бібліяграфія Беларусі: методыка стварэння і выкарыстання электронных інфармацыйных рэсурсаў : навукова-метадычнае выданне / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [аўтары-складальнікі: І. У. Градоўкіна і інш.] ; пад навуковай рэдакцыяй Т. В. Кузьмініч. - Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2016. - 190, [1] с.. - (Серыя "БібліяКансультант")

У дапаможніку разглядаюцца аб'екты нацыянальнага бібліяграфчнага yліку; фактаграфхчныя рэсурсы ў якасці крыніц інфармацыі; методыка выяўлення i адбору інфармацыі пра нацыянальныя дакументы; асаблівасці бібліяграфічнай характарыстыкі нацыянальных дакументаў i экстэрыёрыкі; методыка індэксавання нацыянальных i краязнаўчых дакументаў i іншыя пытанні. Публікуецца шэраг дадаткаў, якія наглядна ілюструюць асноўны тэкставы блок метадычных матэрыялаў.

Выданне прызначана для прафесійна-практычнай дзейнасці бібліятэк i іншых інфармацыйных устаноў, што займаюцца стварэннем i распаусюджваннем бібліяграфічнай інфармацыі пра нацыянальныя i краязнаўчыя дакументы.


Назад в раздел