Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
 

Электронны рэсурс «Шчыраверная слову. Галіна Малажай»

Электронны рэсурс «Уладзімір Калеснік — чалавек Адраджэння»

Виртуальный музей «Ян Чачот — прадвеснік беларускага Адраджэння»

Электронный ресурс «Узняцца да лёсу чалавечага: да 75-годдзя з дня нараджэння Валянцiны Локун (1946–2016)»


Назад
Берасцейскія кнігазборы. Брэст, 31 мая — 3 чэрвеня 2012 года

Змест

 • 1. Ад рэдакцыі [ст. 5]
 • 2. Праблемы гісторыі кнігі на Берасцейшчыне [ст. 7]
 • 3. Суша А.А. Беларускія гістарычныя кнігазборы: перспектывы даследавання і рэканструкцыі [ст. 8]
 • 4. Мигонь К. Региональное книговедание: типология и исследовательские программы [ст. 13]
 • 5. Иванова Е.В. Брестский регион в зеркале государственной библиографии и статистики печати Беларуси [ст. 22]
 • 6. Кірэева Г.У. Кніжныя рэдкасці Брэстчыны ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі [ст. 32]
 • 7. Замзаева Т.А. Коллекция старославянской книги национальной библиотеки Республики Казахстан [ст. 41]
 • 8. Мамонтов М.А. Беларусь в петербургских журналах 1996—2000 годов: тематике-статистический аспект [ст. 49]
 • 9. Герасімаў В.М. Рукапісныя дакументы «Берасцейскага паходжання» у фондзе Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь як сведчанні дзяржаўнага і рэлігійнага жыцця рэгіёна XIX — пач. XX стст. [ст. 54]
 • 10. Карапузова А.Г. Состав и содержание научно-справочной библиотеки Государственного архива Брестской области [ст. 60]
 • 11. Доўнар Л.І. Брэсцкія выданні міжваеннага часу ў кантэксце даследвання рэгіянальнай гісторыі кнігі [ст. 65]
 • 12. Мотульский Р.С. Книгопечатание и библиотечное дело в западных регионах Беларуси в 1921—1939 гг. [ст. 92]
 • 13. Вабішчэвіч А.М. Друк і бібліятэчная справа на Брэстчыне ў 1939—1941 гг. [ст. 117]
 • 14. Мароз В. В. Выявы кніжнасці ў іканапісе Заходняга Палесся [ст. 126]
 • 15. Неклюдова Т.А. Культурно-просветительная деятельность женских общественных организаций Полесского воеводства (1921—1939 гг.) [ст. 149]
 • 16. Марозава С.В. Лёс уніяцкай кнігі ў Беларусі ў XIX ст. [ст. 156]
 • 17. Cichoracki P. Polesie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu [ст. 163]
 • 18. Ціхарацкі П. Палессе ў зборах Нацыянальнага Інстытута імя Асаліньскіх у Вроцлаве [ст. 177]
 • 19. Дзендзелюк Л.C. Основные аспекты сохранения региональных особенностей памятников книжной культуры [ст. 181]
 • 20. Кніжнасць на Берасцейшчыне ў XVI—XIX стагоддзях[ст. ]
 • 21. Гладышчук А.А. Дзевяць прыярытэтаў Берасця XVI—XVII стст. [ст. 192]
 • 22. Никитчик А.Д. Каплица святого Стефана первомученика [ст. 202]
 • 23. Берёзкина Н.Ю. Из истории города Бреста (по печатным материалам XIX в.) [ст. 219]
 • 24. Бабкова В.У. Тастаменты (завяшчанні) жыхароў Берасцейшчыны другой паловы XIV стагоддзя [ст. 225]
 • 25. Wałecki W. W oczekiwaniu na jubileusz Biblii Brzeskiej [ст. 235]
 • 26. Валецкі В. У чаканні юбілея Брэсцкай Бібліі [ст. 242]
 • 27. Варабей А.В, Нікітчык А.Д., М.В.Нікалаеў Пінская публікацыя тексту Брэсцкай уніі 1596 г. [ст. 244]
 • 28. Жилко В.В., Тумилович В.Н. «САМИЗДАТ» на Лунинетчине [ст. 256]
 • 29. Иванец Э. Косовская библиотека (1935-1941 гг.) [ст. 266]
 • 30. Іванова Л.C. Выданне твора «Гісторыя жорсткіх ганенняў Божай царквы» (Брэст, 1567 г.) у кантэксце тэндэнцый рэлігійнай талерантнасці ў ВКЛ [ст. 271]
 • 31. Ильин А.Л., Игнатюк Е.А. Библиотека и архив Дятловичского Спасо-Преображенского монастыря [ст. 278]
 • 32. Ильин А.Л. Библиотека пинского протоиерея Иоанна Марковского [ст. 295]
 • 33. Коўкель Л.І. Роля і значэнне кнігі ў сям’і Юндзілаў у першай палове XIX стагоддзя [ст. 299]
 • 34. Мусевич Г.С. Библиотеки на Каменетчине [ст. 308]
 • 35. Нарбутене Д. Издания пинской типографии в фондах библиотеки им. Врублевских Литовской Академии Наук [ст. 318]
 • 36. Позіховська С.У. Провенієнції білоруських стародруків XVII—XVIII стст. з колекції музею книги в Острозі [ст. 325]
 • 37. Ціборовська-Римарович І.О. Давні пам’ятки книжної культури Берестейщини у фондах наукових бібліотек України [ст. 335]
 • 38. Флікоп Г.А. Кнігазборы ўніяцкіх храмаў Брэсцкай дыяцэзіі ў другой палове XVIII ст. [ст. 348]
 • 39. Фоменко И.К., Щербакова Е.И. Крымская война и царская охота [ст. 358]
 • 40. Зверава І.С. «Песня пра зубра» Мікалая Гусоўскага ў пецярбургскім выданні 1855 года [ст. 366]
 • 41. Pidłypczak-Majerowicz M. Biblioteki bazyliańskie na ziemiach Białorusi [ст. 380]
 • 42. Підлыпчак-Маеровіч M. Базыліянскія бібліятэкі на землях Беларусі [ст. 391]
 • 43. Кнігазборы Сапегаў[ст. ]
 • 44. Бразюнене А. Ружанская библиотека Льва Сапеги и его сыновей: судьба донации [ст. 396]
 • 45. Kałamajska-Saeed М. Druga biblioteka Różańska [ст. 408]
 • 46. Каламайская-Саід M. Другая Ружанская бібліятэка [ст. 416]
 • 47. Лаўрык Ю.М. Два тамы трактата А. Танэра «Universa Theologia Scholastica» з ружанскай бібліятэкі Сапегаў [ст. 417]
 • 48. Siess-Krzyszkowski S. Książki z bibliotek kodeńskich Jana Fryderyka i Konstancji Sapiehów w zbiorach polskich [ст. 424]
 • 49. Сіес-Кшышкоўскі C. Кнігі з кодэньскіх бібліятэк Яна Фрыдэрыка і Канстанцыі Сапегаў у польскіх зборах [ст. 430]
 • 50. Есипова В. А. Книги из библиотеки Яна Фридерика Сапеги в научной библиотеке Томского государственного университета [ст. 434]
 • 51. Гуріна В.П. Сапеги в дослідженнях української історичної науки (на прикладі джерел з фонду Рівненської державної обласної бібліотеки) [ст. 443]
 • 52. Нікалаеў М.В. Магнаты Сапегі як фенамен беларускай культуры (палеміка з Львом Крыштаповічам) [ст. 453]
 • 53. Аўтары зборніка [ст. 459]